تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال 1403

تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال 1403

ردیف

عنوان خدمت

تعرفه (ریال)

1 – تنظیم اظهارنامه

630/000

2 – تنظیم شکوائیه/ اعلام جرم/ درخواست/ دادخواست بدوی و اعتراضی

770/000

۳- تنظیم واخواست اسناد تجاری     

500/000

4- ثبت قرارداد و اعطای وکالت

500/000

۵- تنظیم و ثبت لایحه/اعلام نظریه کارشناسی

630/000

۶- ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی

335/000

۷- افزودن اطلاعات افراد ذی سمت پرونده و اظهار نامه، وکیل، نماینده (هر نفر)

70/000

۸ – افزودن پیوست (هر صفحه)

70/000

۹- تایپ هر صفحه

براساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی

۱۰- پرداخت الکترونیکی درآمدهای عمومی و اختصاصی و سپرده های قضایی

75/000

۱۱ – چاپ و تحویل هر برگ اوراق قضایی

براساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی

۱۲ – پیگیری اظهار نامه، شکوائیه، دادخواست

75/000

۱۳ – اطلاع رسانی وضعیت پرونده

75/000

۱۴ – ویرایش اطلاعات در سامانه ثنا

145/000

۱۵ – ورود به صفحه شخصی در سامانه ابلاغ و رویت آن

75/000

۱۶ – تحویل رمز حساب کاربری

55/000

۱۷ – تقاضای گواهی عدم سوء پیشینه

115/000

۱۸ – دریافت هزینه تمدید پروانه و کلا/کارشناسان/ مترجمین

75/000

۱۹ – اطلاع رسانی فرآیند دادرسی از طریق پیامک برای هر فرد

براساس تعرفه اعلامی از نهادهای متولی

۲۰ – دریافت نوبت مراجعه به واحدهای قضایی

42/000

۲۱ – شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی الکترونیک 

150/000

۲۲ – تکمیل فرایند احراز هویت

77/000

۲۳ – درخواست گواهی پیشینه محکومیت های مالی

119/000

۲۴ – ملاقات از راه دور خانواده زندانیان

150/000

۲۵ – ارائه خدمات سیار

معادل سه برابر خدمت ارائه شده

۲۶ – تنظیم استشهادیه الکترونیک

445/000

۲۷ – ارائه خدمات مشورتی جهت طرح و پیگیری امور قضائی (حداکثر ۱۵دقیقه)

980/000

۲۸ – خدمات خود کاربری

معادل 20 درصد خدمت ارائه شده

۲۹ – ثبت اطلاعات و محاسبه ارزش منطقه ای

260/000

۳۰ – خدمات غیر حضوری دفاتر

معادل 50 درصد تعرفه خدمات حضوری

۳۱ – ثبت درخواست داوری

550/000

۳۲ – ثبت تقسیم سهم الارث سهام عدالت

950/000

۳۳ – خدمات شبه قضایی

مطابق تعرفه اعلامی نهادهای متقاضی

۳۴ – برون سپاری اجرای احکام مدنی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (تنظیم و ثبت اوراق قضایی از قبیل اجرائیه، مکاتبه قضایی، استعلامات و…)

630/000

۳۵ – تکمیل فرایند ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی

100/000

۳۶ – درخواست عفو، تخفیف و تبدیل مجازات

770/000

۳۷ – داد خواست ورود ثالث/ جلب ثالث/ اعاده دادرسی/ تقابل شورای حل اختلاف

770/000

۳۸ – ثبت دعاوی مراجع اختصاصی اداری و شبه قضایی

770/000

۳۹ – ثبت اعتراض به آراء دادسرا، تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی از آرای دادگاههای نظامی

770/000

۴۰ – صدور گواهی انحصار وراثت

770/000

۴۱ – ثبت مفقودی (چک، اشخاص، اشیاء، مدارک و اموال منقول)

770/000

۴۲ – دریافت گواهی فوت از سازمان پزشکی قانونی

150/000

۴۳ – درخواست اعتبار سنجی افراد

150/000

۴۴ – آماده سازی پیش نویس دادخواست/ شکوائیه/ اعلام جرم/ درخواست

1/500/000

۴۵ – تقاضای وثیقه گذار و کفیل

630/000

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.