خدمات الكترونيك قضايي (برای ورود به سامانه كليك كنيد)

نشانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران

نشانی دفاتر خدمات الکترنیک قضایی

سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی
 
 
نکاتی قبل از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی :

 قبل از طرح دعوی و تنظیم دادخواست ، شکایت و ارسال اظهار نامه ، می توانید در خصوص مسائل حقوقی و یا کیفری خود و جهت کسب اطلاع از موارد زیر با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی حضوری و یا تلفنی داشته باشید :

1 موضوع خواسته و یا شکایت .

2 متن مناسب برای دادخواست و یا شکایت .

2 دلایل و ضمائم دادخواست و یا شکایت

3 خواسته های دیگری که می توان به همراه خواسته اصلی مطرح کرد .

4 عنوان های کیفری دیگری که می توان در شکایت مطرح کرد .

5 مدارک لازمی که برای طرح دادخواست ، شکایت و یا ارسال اظهارنامه می بایست به همراه داشت .

6 چنانچه ارسال اظهارنامه لازم نیست ، از تنظیم و ارسال آن خودداری شود .

7 آیا طرح دادخواست یا شکایت ، با توجه به دلایل موجود ، نتیجه مطلوب را در پی خواهد داشت ؟

8 کسب اطلاع در خصوص سایر موارد حقوقی

9 داشتن وکیل دادگستری برای تشکیل پرونده ، پیگیری ، دفاع و یا انجام مشاوره حقوقی مستمر با وکیل پایه یک دادگستری از قبل از اقدام قانونی و در طول رسیدگی و اجرای حکم .

 

 

error: