لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه حضوری باشد)

تقاضا و یا درخواست صدور برگ اجرائیه زمانی به دادگاه تقدیم می شود که حکم دادگاه قطعی شده باشد ، در موضوعاتی که اجرای حکم نیاز به صدور برگ اجرائیه دارد مانند مطالبه وجه ، الزام به تمکین و سایر موضوعات ، چنانچه تقاضای صدور برگ اجرائیه نشود و برگ اجرائیه صادر نشود ، حکم دادگاه قابل اجرا نخواهد بود . در زیر نمونه ای از لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه در صورتیکه حکم دادگاه حضوری باشد ، آورده شده است :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه —- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدم احترام ، اینجانب ——– در خصوص پرونده به شماره بایگانی ———- که منجر به صدور دادنامه شماره ———– مورخ ———- گردیده و قطعی نیز شده ، تقاضای صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه آقای ————- را دارم .

                                                                                                             با احترام مجدد

                                                                                                                   امضاء

 

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.