دستور فروش ملک مشاعی

دستور فروش ملک مشاعی

دستور فروش ملک مشاعی : در صورتیکه چند شریک به صورت مشاعی در ملکی مالکیت داشته باشند و توافق بر فروش ملک نداشته باشند که البته این حالت ممکن است در مورد املاک مورثی و بین وراث پیش بیاید ، هر یک از شرکا می تواند به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که ملک در آن واقع است مراجعه نماید و درخواست افراز ملک مشاعی را نماید . اداره ثبت اسناد و املاک پس از بررسی ، تصمیم خود را اعلام خواهد نمود و این تصمیم از طرف هر یک از شرکا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد ، اعتراض به تصیم اداره ثبت اسناد و املاک در دادگاه حقوقی محل قابل رسیدگی است و رأی دادگاه نیز قابل اعتراض خواهد بود ، چنانچه به موجب تصیم قطعی ، ملک قابل افراز باشد بین شرکا به نسبت سهام آنها افراز (تقسیم) خواهد شد و ملکی که به موجب تصیم قطعی ، غیر قابل افراز تشخیص داده شود ، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته خواهد شد و برای این منظور می بایست دادخواست دستور فروش ملک مشاعی مطرح و در دادگاه رسیدگی شود ، دادگاه پس از رسیدگی ، دستور فروش ملک مشاعی را صادر خواهد نمود و اجرای احکام نسبت به فروش آن بر اساس قیمت کارشناسی اقدام خواهد نمود و وجوه حاصل از فروش ملک نیز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه به نسبت سهام بین شرکا تقسیم خواهد شد .

برای این منظور و موارد مشابه می توان به وکیل پایه یک مراجعه نمود.

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.