نفقه زوجه و فرزند , مصادیق نفقه , ترک انفاق 

نفقه : نفقه به معنای هزینه زندگی افراد واجب النفقه مانند زن و فرزند و پدر و مادر است که برای دوام زندگی لازم است .

نفقه زوجه و مصادیق آن : نفقه زن همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است ازقبیل مسکن ، پوشاک ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های در مانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

نفقه زوجه در عقد دائم : در عقد دائم پرداخت نفقه بر عهده مرد است و لزوم پرداخت نفقه زوجه به موجب حکم قانون می باشد و مرد نمی تواند بدون علت قانونی از پرداخت نفقه به زوجه ای که مستحق نفقه است خودداری نماید . عدم پرداخت نفقه میتواند دو اقدام قانونی را در پی داشته باشد یکی مطالبه نفقه از طریق مطرح نمودن دادخواست به جهت مطالبه آن و دیگری مطرح نمودن شکایت ترک انفاق .

نفقه و تمکین : در صورتی که زن بدون مانع شرعی و قانونی از انجام وظایف زوجیت امتناع کند و از زوج تمکین نکند مستحق نفقه نخواهد بود و مستحق نبودن زوجه با تشخیص دادگاه خواهد بود .

نفقه زوجه در ازدواج موقت : چنانچه در عقد موقت پرداخت نفقه از سوی زوج شرط شده باشد و یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد زوجه مستحق نفقه خواهد بود .

نفقه و حق حبس زوجه : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود که اصطلاحاً به آن حق حبس زوجه می گویند و زن در این وضعیت مستحق نفقه خواهد بود . و چنانچه زن قبل از أخذ مهر به اختیار خود با ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند ولیکن حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد .

نفقه فرزند و اقارب و مصادیق آن : اقارب از قبیل فرزندان و پدر و مادر می باشند و نفقه اقارب از قبیل مسکن ، پوشاک و غذا و اثاث منزل به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت پرداخت کننده نفقه است.

در اقارب کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید و کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد و برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود .

نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها ، نفقه بر عهده مادر است .

هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری طفل واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوری تأدیه کنند .

تفاوت نفقه زوجه و اقارب : تعیین نفقه زوجه با توجه به وضعیت زن خواهد بود ولیکن تعیین نفقه اقارب به اندازه رفع حاجت است با در نظر گرفتن درجه استطاعت پرداخت کننده نفقه .

مطالبه نفقه : در صورتی که بدون علت قانونی نفقه زوجه و یا سایر اشخاص واجب النفقه پرداخت نگردد ، می توان دادخواست مطالبه نفقه را مطرح نمود .

ترک انفاق : چنانچه زوج با داشتن استطاعت مالی نفقه زوجه خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند بابت ترک انفاق به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . شکایت ترک انفاق از جرایم قابل گذشت بوده و در صورت گذشت زوجه از شکایت در هر زمان تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد و امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول این مجازات می باشد .

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک نمایید .

پرسش و پاسخ نفقه :

پرسش : برای گرفتن وکیل در خصوص مطالبه نفقه زوجه و یا نفقه فرزند به چه نحو می توان اقدام نمود ؟ 

پاسخ : برای وکالت دادن به وکیل پایه یک دادگستری ، می توان به شماره تلفن دفتر وکالت 66432184 021 تماس گرفت و پس از تعیین وقت ، در وقت مقرر به دفتر وکالت مراجعه نمود . نشانی دفتر وکالت – تهران – پایین تر از میدان توحید – ابتدای خیابان فرصت شیرازی – پلاک 170 – طبقه پنجم – واحد 19 – دفتر وکالت یاراحمدی

پرسش : برای مشاوره حقوقی با وکیل در خصوص نفقه زوجه و یا نفقه فرزند به چه طریقی می توان اقدام نمود ؟

پاسخ : برای مشاوره حقوقی راجع به نفقه زوجه و یا نفقه فرزند به دو صورت می توان اقدام نمود اول مشاوره حقوقی حضوری که برای این منظور می توان به شماره تلفن دفتر وکالت 66432184 021 تماس گرفت و پس از تعیین وقت ، در ساعت مقرر به دفتر وکالت مراجعه نمود .

پرسش : برای مطالبه نفقه زوجه و یا نفقه فرزند به چه صورت می توان اقدام نمود ؟

پاسخ : می توان به روش فوق با وکیل دادگستری مشاوره نمود و سپس برای طرح و تقدیم دادخواست مطالبه نفقه زوجه و یا نفقه فرزند به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمود .

پرسش : دادخواست مطالبه نفقه زوجه و یا فرزند در کدام مرجع رسیدگی می شود ؟ 

پاسخ : به طور معمول در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود مگر اینکه جمع مبالغی که در خصوص نفقه مطالبه می شود از بیست میلیون تومان بیشتر باشد که در این صورت دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است .

پرسش : میزان نفقه زوجه و یا فرزند به چه صورت تعیین می شود ؟

پاسخ : موضوع تعیین نفقه زوجه و یا فرزند به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه ارجاع می شود و کارشناس آنرا تعیین می کند .

پرسش : آیا نظر کارشناس فابل اعتراض می باشد ؟ 

پاسخ : در مهلت مقرر می توان به نظر کارشناس اعتراض نمود .

پرسش : پس از صدور رأی در خصوص نفقه زوجه یا فرزند ، آیا رأی صادره از شورای حل اختلاف در خصوص نفقه زوجه و یا فرزند قابل تجدید نظر است ؟

پاسخ : اگر خواسته و یا ارزش آن بیشتر از مبلغ سه میلیون ریال باشد ، رأی صادره قابل تجدید نظر می باشد . 

پرسش : برای تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی نفقه زوجه یا فرزند به چه صورت باید اقدام نمود ؟

پاسخ : برای تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی صادره در خصوص نفقه زوجه یا فرزند ، می بایست در مهلت مقرر قانونی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمود و دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی خود را ثبت و تقدیم نمود و قبل از آن نیز می توان با وکیل دادگستری مشاوره نمود و یا از وکیل دادگستری خواست که متن دادخواست و لایحه اعتراض را تهیه نماید و پس از آن اقدام به تجدید نظر خواهی نمود ، نکته قابل توجه اینکه می بایست مهلت تجدید نظر خواهی را در نظر داشت چرا که پس از سپری شدن مهلت تجدید نظر ، دیگر تجدید نظر خواهی امکان نخواهد داشت .

پرسش : پس از تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی نفقه زوجه یا فرزند ، پرونده در کدام مرجع رسیدگی می شود ؟

پاسخ : در صورتی که رأی از شورای حل اختلاف صادر شده باشد ، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی نفقه زوجه یا فرزند ، دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) می باشد . 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.