لایحه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در مرحله اجرای حکم پرونده های مطالبه وجه ، چنانچه محکوم علیه (بدهکار) از پرداخت بدهی خود استنکاف کند و مالی از او برای توقیف یافت نشود ، محکوم له (طلبکار) می تواند درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب بدهکار را بنماید ، برای این منظور می توان از نمونه لایحه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در ذیل آورده شده استفاده نمود :

بسمه تعالی

ریاست محترم اجرای احکام مدنی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ————- در خصوص پرونده کلاسه اجرایی ————— به استحضار می رساند ، نظر به اینکه محکوم علیه آقای ————- از پرداخت محکوم به خودداری می نماید لذا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور برگ جلب سیار جهت دستگیری مشارالیه را دارم .

                                                                                                                 با احترام مجدد

                                                                                                                       امضاء

 

{jcomments on}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.