وکیل ثبتی

وکیل امور ثبتی وکیلی است که موضوعات ، دعاوی ، مشکلات و اختلافات ثبتی را به موجب وکالتنامه و در حدود اختیارات پیگیری و انجام وکالت می نماید. وکیل پایه یک دادگستری ، در امور ثبتی با آگاهی از قوانین و مقررات انجام وکالت می نماید. بیشترین دعاوی و اختلافات ثبتی مربوط به املاک می شوند. به موجب مواد 16 و 20 و 25 قانون ثبت اسناد و املاک برخی از دعاوی ، مشکلات و اختلافات ثبتی در مراجع ثبتی اعم از رییس ثبت محل ، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت قابل رسیدگی است و برخی در دادگاه رسیدگی می شوند. برخی امورات ممکن است در ابتدا موضوع ثبتی نباشند ولیکن بعداً به امور ثبتی مربوط شوند مانند تقسیم ترکه که در صورت تقسیم ملک بین ورثه ، برای صدور سند مالکیت مجزا نیاز به پیگیری در اداره ثبت خواهد داشت. در برخی موارد نیز مشکلی وجود ندارد ولی ارائه درخواست ثبتی و یا پیگیری امور ثبتی به وکیل پایه یک دادگستری سپرده می شود مانند أخذ صورتمجلس تفکیکی. در پاره ای از موارد نیز پرونده ها به اجرای اسناد رسمی مربوط می شود مانند مطالبه مهریه و مطالبه وجه چک.

موضوعات ، دعاوی و اختلافات ناشی از امور ثبتی ، املاک و اجرای اسناد

به برخی از موضوعات و مسائل ثبتی در زیر اشاره می شود :

 • در خواست صدور سند مالکیت برای ملک
 • درخواست صدور سند مالکیت برای ورثه
 • درخواست صدور سند مالکیت المثنی
 • درخواست افراز ملک
 • درخواست اصلاح حدود و مساحت ملک
 • اعتراض به ثبت ملک مجاور
 • اسناد معارض
 • درخواست أخذ صورت مجلس تفکیکی
 • درخواست ابطال سند
 • اجرای مهریه
 • اجرای چک 
 • تخلیه
 • اسناد رهنی
 • قرارداد بانکی

آیا برای مشکلات ثبتی و ملکی نیاز به وکیل می باشد ؟

پاسخ به این سوال به نوع و اهمیت موضوع و تخصصی بودن امورات حقوقی، ملکی و ثبتی و همچنین به ارزش ملک و مدت زمان روند رسیدگی به موضوع بستگی دارد. از طرفی انتخاب وکیل برای وکالت و پیگیری موضوع مورد نظر ثبتی و ملکی ، بستگی به احساس نیاز خود شخص خواهد داشت که وکیل داشته باشد. اگرچه معمولاً انتخاب و داشتن وکیل بهتر خواهد بود.

برای تعیین وقت جهت مراجعه حضوری برای وکالت و یا مشاوره در امور ثبتی و ملکی به شماره تلفن مندرج در این سایت تماس بگیرید .

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.