header1

مطالبه مهریه و پرداخت مهریه :

۱ – مهریه از طریق دو مرجع قابل پیگیری و مطالبه می باشد ، یکی از طریق اجرای ثبت و دیگری از طریق رسیدگی در دادگاه خانواده و پیشنهاد می گردد که قبل از اقدام ، با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی داشته باشید .

۲ – چنانچه مهریه وجه رایج کشور باشد مثلاً در سال ۶۰ مهریه زوجه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد ، محاسبه مهریه به نرخ جدید انجام  و قابل مطالبه می باشد  .

۳ – در صورتی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه تقدیم نموده و دادنامه (حکم) مهریه صادر گردد ، چنانچه زوج مدعی اعسار باشد می تواند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را با ضمائم مربوطه از جمله استشهادیه ، در مهلت قانونی تقدیم و مطرح نماید .

۴ – پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط مهریه ، دادگاه باتوجه به میزان مهریه ، توان پرداخت زوج ، دفاعیات و دلایل ارائه شده از سوی زوج و زوجه و در صورت اثبات ادعای زوج ، مبادرت به صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه می نماید که معمولاً مقداری از مهریه به عنوان پیش قسط ( پیش پرداخت ) و مابقی به صورت اقساط ماهیانه مورد حکم قرار خواهد گرفت ، البته مقدار پیش پرداخت و میزان اقساط ماهیانه به نظر قاضی بستگی داشته و رأی صادره نیز قابل تجدیدنظر می باشد .

۵ – مطالبه مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه طلای تمام بهار آزادی و یا معادل آن قابل اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ( قابل جلب و حبس ) می باشد و درخصوص مازاد بر ۱۱۰ سکه طلا فقط ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود .

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک نمایید .

مقررات مربوط به پرداخت مهریه و دیون 

اجرت المثل زوجه و مطالبه آن

 

سئوالات مربوط به مهریه : 

سوال : برای گرفتن وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مهریه به چه نحو می توان اقدام نمود ؟ 

جواب : برای وکالت دادن به وکیل پایه یک دادگستری ، به شماره تلفن دفتر وکالت 66432184 021 تماس گرفت و پس از تعیین وقت ، در وقت مقرر به دفتر وکالت مراجعه نمود . نشانی دفتر وکالت - تهران - پایین تر از میدان توحید - ابتدای خیابان فرصت شیرازی - پلاک 170 - طبقه پنجم - واحد 19 - دفتر وکالت یاراحمدی

سوال : برای مشاوره حقوقی مهریه با وکیل پایه یک دادگستری به چه طریقی می توان اقدام نمود ؟

جواب : برای مشاوره حقوقی مهریه به دو صورت می توان اقدام نمود اول مشاوره حقوقی حضوری که برای این منظور می توان به شماره تلفن دفتر وکالت 66432184 021 تماس گرفت و پس از تعیین وقت ، در ساعت مقرر به دفتر وکالت مراجعه نمود و با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی حضوری داشت و دوم مشاوره حقوقی تلفنی که برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری می توان به شماره تلفن مشاوره حقوقی 9099070262 و از طریق تلفن ثابت تماس گرفت .

سوال : آیا مهریه را می توان قسط بندی کرد ؟ 

جواب : بله امکان قسط بندی مهریه وجود دارد .

سوال : آیا مهریه را هر وقت می توان مطالبه نمود ؟ 

جواب : بله مهریه را هر زمان می شود مطالبه نمود .

سوال : برای مطالبه مهریه و اجرای آن باید به کجا مراجعه شود ؟

جواب : می توان به دفتر ازدواجی که عقد در آن انجام شده مراجعه نمود و پس از ابلاغ اخطاریه دفتر ازدواج به زوج ، برای تشکیل پرونده اجرایی مهریه به اجرای ثبت اسناد محل وقوع عقد مراجعه نمود .

سوال : برای مطالبه مهریه پرونده ای در اجرای ثبت تشکیل شده ولی زوج اموالی بنام خودش ندارد ، برای مطالبه مهریه چه کار باید کرد ؟

پاسخ : در صورتی که اموالی از زوج بدست نیاید اجرای ثیت به شما نامه ای می دهد که برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه اقدام نماید .

سوال : چنانچه رأی مهریه در دادگاه صادر شده باشد ، زوج تا چه زمانی مهلت دارد که دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح کند ؟ 

جواب : زوج ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مهلت دارد که دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را تقدیم نمایید .

سوال : اگر ظرف مهلت سی روز پس از ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار و تقسیط از سوی زوج مطرح نشود چه مشکلی ممکن است پیش بیاید ؟ 

جواب : اگر در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم نشود ، امکان گرفتن برگ جلب توسط زوجه وجود خواهد داشت .

سوال : برای مطرح نمودن دادخواست مطالبه مهریه به کجا باید مراجعه نمود ؟

جواب : برای تقدیم دادخواست مطالبه مهریه می بایست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمود .

سوال : برای تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط مهریه به کجا باید مراجعه نمود ؟

جواب : برای تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط مهریه باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمود .