دیه شکستن استخوانهای ساعد دست ، زند اعلی و اسفل

دیه استخوان زند بالا و پایین
 

استخوانهای ساعد دست

ساعد دست از بالای مچ تا آرنج را شامل می شود که دارای دو استخوان می باشد ، 1 – استخوان رادیوس Radius یا زند اعلی (زند بالا) و 2 – استخوان اولنا Ulna یا زند اسفل (زند پایین) و این دو استخوان مچ دست را به آرنج دست متصل می کنند .

دیه شکستن استخوان ساعد

هر شکستگی در هر یک از استخوانهای ساعد دست در صورتی که شکستگی بدون عیب درمان یا التیام یابد میزان دیه آن 8 درصد دیه کامل خواهد بود که مبلغ آن به نرخ سال 1403 مبلغ 96,000,000 تومان (نود و شش میلیون تومان) می شود و در صورتیکه شکستگی به صورت معیوب درمان شود میزان دیه آن 10 درصد دیه کامل می باشد که مبلغ آن به نرخ سال 1403 مبلغ 120,000,000 تومان (یکصد و بیست میلیون تومان) می شود .

عیبهای ناشی از شکستن استخوانهای ساعد

چنانچه غیر از شکستگی استخوان ساعد ، دست عیب دیگری پیدا کند مثلاً محدویت حرکتی نیز ایجاد شده باشد ، برای محدودیت حرکتی دست ارش هم تعیین می شود که درصد آن را پزشکی قانونی با توجه به میزان ، نوع و آسیب و عیب تعیین می کند .

تعداد شکستگی استخوان

ممکن است هر یک از استخوانهای ساعد دست ، خود به تنهایی یک شکستگی یا دو شکستگی داشته باشند به عنوان مثال استخوان زند بالا 2 شکستگی و استخوان زند پایین یک شکستگی داشته باشد که در این مثال تعداد شکستگی ها 3 مورد می باشد و هر شکستگی دیه جداگانه دارد .

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.