بستگان مادری از دیه مقتول ارث نمی برند

ارث نبردن بستگان مادری از دیه

دیه مالی است که به سبب جنایت غیر عمد یا جنایات عمدی در مواردی که به هرجهت قصاص ندارد بر نفس ، عضو یا منفعت مقرر شده است همچنین در جنایات شبه عمدی ، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست در صورت درخواست فرد آسیب دیده یا ولی دم او پرداخت می شود و دیه حسب مورد حق شخصی فرد آسیب دیه یا ولی دم اوست و بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی ، ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول ارث می برند و به عبارت دیگر بستگان مادری از دیه مقتول ارث نخواهند برد و با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/605 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ، منظور از بستگان مادری ، خویشاوندان مادری اعم از برادر و خواهر و اولاد آنها و اجداد ، اعمام و عمات و اخوال و خالات مادری می باشد. 

موضوعات مرتبط :

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.