شناسایی نشدن متهم در جرائم تعزیری و مستوجب پرداخت دیه

اگر در جرایم تعزیری علیرغم طرح شکایت و انجام تحقیقات،متهم شناسائی نشود بازپرس مواجه با چه تکلیفی است ؟ چنانچه جرم ارتکابی مستوجب پرداخت دیه باشد ،مسئول پرداخت دیه چه شخصی است؟

در جرائم تعزیری درجه 4تا 8 اگر علیرغم تحقیقات مفصل ظرف دو سال متهم شناسائی نشود، مستندا به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر خواهدنمود ولی در جرائم تعزیری درجه 1 تا 3  بازپرس نمیتواند علیرغم انقضاء دوسال از تحقیقات و عدم شناسائی متهم ،تحقیقات را متوقف نماید.

اگر در جرائم تعزیری درجه 4 تا 8 ، جرم ارتکابی مستوجب پرداخت دیه باشد و متهم شناسائی نگردد با استیذان از مفهوم مواد 474 و475 و487 قانون مجازات اسلامی ، پرداخت دیه بعهده بیت المال است  بدیهی است بازپرس پس از صدور قرار توقیف تحقیقات راجع به جنبه جزایی بعلت عدم شناسائی متهم در ظرف 2 سال ، راجع به جنبه پرداخت دیه مستندا به ماده 85 ق ا د ک  به دستور دادستان بدون صدور کیفرخواست ، پرونده را به دادگاه جزائی جهت صدور حکم به پرداخت دیه از طرف بیت المال ارسال میکند و دادگاه مستندا به تبصره ماده 342 ق آ دک  ، دادستان یا نماینده وی را جهت حضور درجلسه رسیدگی بمنطور دفاع از حقوق بیت المال دعوت  میکند.

اگر جرائم ارتکابی مستوجب پرداخت دیه ناشی از جرائم رانندگی باشد و متهم شناسائی نشود ویا فوت کرده باشد ،مستندا به تبصره 1 ماده 85 ق آد ک  بازپرس حسب مورد ضمن صدور  قرار توقیف تحقیقات یا قرار موقوفی تعقیب پرونده بدون صدور کیفرخواست به دستور دادستان  به دادگاه جهت پرداخت دیه از طرف صندوق بیمه خسارت بدنی مستندا به رای وحدت رویه شماره 734 و ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری ، ارسال می نماید و مستندا به ماده 21 قانون موصوف دادگاه جزائی مکلف است صندوق را جهت جلسه رسیدگی  دعوت نماید .

با کمال احترام” علی صدری خانلو”

منبع : تلگرام جناب آقای علی صدری خانلو

 

 {jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.