مطالبه وجه چک ، سفته ، رسید ، فاکتور – مشاوره حقوقی – وکیل

مطالبه وجه  مطالبه وجه ممکن است بر اساس یکی از موارد زیر صورت بگیرد :

1 – مطالبه وجه بر اساس رسید : در این مورد طلبکار با ارائه رسیدی که به امضای بدهکار رسیده ، طلب خود را مطالبه می نماید .

2 – مطالبه وجه براساس فاکتور فروش : در این مورد طلبکار با ارائه فاکتور فروشی که به امضای خریدار رسیده ، طلب خود را مطالبه می نماید .

3 – مطالبه وجه بر اساس قرارداد و تعهدات مالی : در این مورد طلبکار با ارائه قراردادی که با بدهکار دارد از جمله قراردادهای فروش ، ساخت و اجاره ، طلب خود را مطالبه می نماید .

4-  مطالبه وجه بر اساس چک : در این مورد طلبکار به موجب چک برگشتی که از بدهکار دارد ، وجه چک و طلب خود را مطالبه می نماید .

5 – مطالبه وجه بر اساس سفته : در این مورد طلبکار با واخواست سفته و یا بدون آن مبادرت به مطالبه وجه سفته و طلب خود می نماید .

6 – مطالبه وجه بر اساس وجه دستی پرداختی در حضور شاهد : در این مورد طلبکار با ارائه استشهادیه و استناد به شهادت شهود طلب خود را مطالبه می نماید .

7 – مطالبه وجه بر اساس واریز وجه به حساب و یا کارت بانکی : در این مورد طلبکار وجهی را که به حساب و یا کارت بدهکار واریز نموده است را با ارائه پرینت بانکی و استعلام از بانک ، طلب خود را مطالبه می نماید .

چناچه قصد مطالبه وجه خود را دارید بهتر است قبل از اقدام ، با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی داشته باشید .

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

اعسار

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تقسیط جزای نقدی

مطالبه وجه چک ، سفته و رسید

معامله به قصد فرار از دین

شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار

آراء وحدت رویه در خصوص اعسار

استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه از ناحیه محکومه علیه بالغ کمتر از 18 سال سن

تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 

 وکیل پایه یک دادگستری

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.