مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :

1 – در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است به عنوان مثال ضرب و جرح عمدی .

2 – درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید به عنوان مثال تصادف جرحی یا فوتی ، حوادث ناشی از کار و قصور پزشکی .

3 – در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید به عنوان مثال جرح و آسیبی که به وسیله صغیر انجام شده باشد از نوع خطای محض است .

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت دیه مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمایید .

محاسبه دیه

دیه و ارش

دیه تصادف

دیه ماه حرام

نشانی مراکز پزشکی قانونی

خدمات پزشکی قانونی

مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

{jcomments off}

error: