دیه و ارش

دیه : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه (مجروح و مصدوم ) یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و دیه در موارد زیر پرداخت می شود  :

1 – در جرائمی که به طور خطاء محض واقع شده .

2 – در جرائمی که به طور خطاء شبه عمد واقع شده .

3 – مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست و یا مجروح یا اولیاء دم به دریافت دیه رضایت می دهند .

ارش : ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد ، لذا ارش با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت و میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس ( پزشکی قانونی ) تعیین می شود .

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هریک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمائید .

دیه ماه حرام

دیه تصادف

محاسبه دیه

 {jcomments off}

error: