header1

 

نفقه - نفقه زوجه - نفقه اقارب - ترک انفاق

نفقه : نفقه تحت شرایط قانونی به زوجه و اقارب ( خویشان اعم از فرزندان و والدین ) تعلق می گیرد .

1 – نفقه زوجه : نفقه زوجه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل وهزینه های درمانی و بهداشتی و خادم درصورت عادت یا احتیاج زن به واسطه نقصان یا مرض او که زوجه می تواند نفقه گذشته و آتیه خود را مطالبه نماید .

در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد و یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظیفه زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .

زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .

 

2 – نفقه اقارب : نفقه اقارب ( اعم از فرزندان و والدین ) عبارتست از مسکن ، البسه ، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .

در اقارب کسی مستحق نفقه خواهد بود که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید که عدم توانایی اشتغال ممکن است در اثر کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد بنابراین در صورت استحقاق اولاد به دریافت نفقه پرداخت آن بر عهده پدر می باشد ، در صورت استحقاق پدر و یا مادر به دریافت نفقه ، نفقه برعهده فرزند می باشد .

در نفقه اقارب کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد و اقارب فقط نسبت به آتیه خود می توانند مطالبه نفقه نمایند .

 

ترک انفاق :

نپرداختن نفقه به افراد واجب النفقه تحت شرایطی جرم محسوب می شود بطوریکه هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او  ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال ) محکوم می شود ، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود .

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک نمایید .

اجرت المثل زوجه و مطالبه آن

مقررات پرداخت مهریه و دیون

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری سئو