وکالتنامه رسمی و وکالت در دادگاه

آیا با وکالت‌نامه های رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده می توان در دادگاه وکالت نمود ؟

وکالت در دادگاه ها و شورای حل اختلاف توسط وکیل دادگستری انجام می شود ، با داشتن وکالتنامه‌ رسمی نمی توان به طور مستقیم به دادگاه و شورای حل اختلاف مراجعه و انجام وکالت نمود ولیکن می توان با وکالتنامه رسمی به وکیل دادگستری مراجعه نمود و با توجه به حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه رسمی به وکیل دادگستری وکالت داد تا وکیل دادگستری در دادگاه و یا شورای حل اختلاف انجام وکالت نماید . در خصوص وکالتنامه های رسمی مربوط به طلاق که زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد ، زوجه می بایست قبل از تقدیم دادخواست طلاق به وکیل دادگستری مراجعه نموده و بر اساس وکالتنامه رسمی و به وکالت از جانب زوج ، به وکیل دادگستری وکالت اعطا نماید ، که در این حالت وکیل ، وکیل زوج محسوب خواهد شد .

در مواردی که شخصی به شخص دیگر وکالتنامه رسمی داده است که در صورت نیاز به دادگاه مراجعه و پرونده حقوقی طرح و یا پیگیری نماید ، ضرورت دارد شخصی که وکالتنامه رسمی گرفته ، برای انجام مورد وکالت ، به وکیل دادگستری مراجعه نماید و وکالت بدهد .

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.