حضانت فرزند

حضانت به معنی نگهداری است ، برای نگهداری و حضانت طفل مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد سالگی در صورت بروز اختلاف حضانت با رعایت مصلحت کودک ، به تشخیص دادگاه می باشد و هر یک از پدر و یا مادر که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد و تعیین زمان و مکان و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر با محکمه خواهد بود .

طفل را نمی توان از پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی و یا عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و یا مادر طفل . 

موارد و مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و یا مادر طفل : 

1 – اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار .

2 – اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء

3 – ابتلاء به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی 

4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء و تکدی گری و قاچاق

5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.