پرداخت دیه در صورت نداشتن گواهینامه

در موارد زیر بیمه گر (شرکت بیمه) مکلف است بدون هیچ شرط و بدون أخذ تضمین ، خسارت زیان دیده را بپرازد و پس از آن به برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به مقصر حادثه مراجعه کند :

1 –  در صورت اثبات عمدی بودن حادثه .

2 – در صورت اثبات اینکه رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان بوده .

3 – راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد .

4 – درصورت اثبات اینکه راننده  مقصر ، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاهی داشته باشد .

 

{jcomments off}

error: