وکیل مطالبات

وکیل مطالبات

وکیل مطالبات

وکیل پرونده مطالبات در پرونده هایی از قبیل مطالبه وجه بر اساس چک ، سفته ، رسید و فاکتور فروش ، وکالت و مشاوره حقوقی ارائه می نماید. این پرونده ها بر حسب میزان مبلغ مورد مطالبه در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی رسیدگی می شود. وجود اصل مدرک برای ارائه دادخواست مطالبه وجه لازم است. برای مطالبه مبلغی که قرض داده شده می بایست دلایل آن موجود باشد.

پرونده های مطالبات

  1. مطالبه وجه بر اساس رسید : در این مورد طلبکار با ارائه رسیدی که به امضای بدهکار رسیده ، طلب خود را مطالبه می نماید .
  2. مطالبه وجه براساس فاکتور فروش : در این مورد طلبکار با ارائه فاکتور فروشی که به امضای خریدار رسیده ، طلب خود را مطالبه می نماید .
  3. مطالبه وجه بر اساس قرارداد و تعهدات مالی : در این مورد طلبکار با ارائه قراردادی که با بدهکار دارد از جمله قراردادهای فروش ، ساخت و اجاره ، طلب خود را مطالبه می نماید .
  4. مطالبه وجه بر اساس چک : در این مورد طلبکار به موجب چک برگشتی که از بدهکار دارد ، وجه چک و طلب خود را مطالبه می نماید .
  5. مطالبه وجه بر اساس سفته : در این مورد طلبکار با واخواست سفته و یا بدون آن مبادرت به مطالبه وجه سفته و طلب خود می نماید .
  6. مطالبه وجه بر اساس وجه دستی پرداختی در حضور شاهد : در این مورد طلبکار با ارائه استشهادیه و استناد به شهادت شهود طلب خود را مطالبه می نماید .
  7. مطالبه وجه بر اساس واریز وجه به حساب و یا کارت بانکی : در این مورد طلبکار وجهی را که به حساب و یا کارت بدهکار واریز نموده است را با ارائه پرینت بانکی و استعلام از بانک ، طلب خود را مطالبه می نماید .

چناچه قصد دارید برای مطالبه وجه از طریق قانون اقدام نماید و یا پرونده ای در این خصوص دارید بهتر است قبل از اقدام ، با وکیل دادگستری مشاوره حقوقی داشته باشید .

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.