lawer

وکیل

وكيل : كسي است كه به موجب عقد وكالت و از جانب موكل خود ، نايب انجام امري مي شود ، وکیل در حالت کلی به دو دسته تقسیم می شوند ، وکیل کاری و وکیل دادگستری ، برای داشتن وکیل کاری جهت پیگیری امور اداری می توان به هر فرد حتی وکیل دادگستری وکالت داد ولیکن برای پرونده های دادگاه می بایست به وکیل دادگستری وکالت داد .

وکیل دادگستری : وکیلی است که عضو کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است و به شغل وکالت مشغول می باشد .

وکیل پایه یک دادگستری : وکلای دادگستری به دو گروه تقسیم می شوند ، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری که البته سابقه کاری وکیل پایه یک دادگستری بیشتر بوده و حیطه صلاحیت وکالتی آنها بیشتر است ، کارآموزان وکالت نیز تحت نظارت وکیل سرپرست خود می توانند در برخی پرونده ها وکالت نمایند .

موكل : شخصی است كه به دیگری وكالت انجام امري را مي دهد ، موکل می تواند شخص حقیقی اعم از یک فرد یا چند نفر باشد که به وکیل دادگستری مراجعه می نمایند و یا شخص حقوقی مانند شرکت باشد ، در خصوص شرکت ها باید توجه داشت که برای اعطای وکالت به وکیل دادگستری جهت پیگیری پرونده ها در دادگاهها می بایست حق مراجعه و گرفتن وکیل و وکالت در توکیل و با تمامی حدود اختیارات لازم به مدیر عامل و یا کسانی که قصد گرفتن وکیل برای شرکت دارند قبلاً به موجب مدارک مثبته داده شده باشد .

وكالت : معني لغوي وكالت تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب (وکیل) خود مي نمايد ، برای وکالت در ادارات و پیگیری امور اداری وکالت کاری داده می شود ولیکن برای وکالت در دادگاه حقوقی ، دادگاه کیفری ، دادسرا ، تجدیدنظر استان ، دیوان عالی کشور ، شورای حل اختلاف و اجرای احکام می بایست به وکیل دادگستری وکالت داد .

مورد وكالت : امر و يا اموراتي است كه وكيل به موجب عقد ( قرارداد ) وكالت و به نيابت ( نمايندگي ) از طرف موكل خود مي بايست انجام دهد ، مورد وكالت بايد از اموراتي باشد كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد ، و وكيل هم براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد .

وکالت در دادگاه ها می تواند شامل وکالت در مواردی از قبیل : وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، وکالت در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، وکالت در دعوای خسارت ، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ، وکالت در ادعای اعسار و یا سایر موارد دیگر باشد .

در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ یک نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد مگر اینکه وکالت به صورت مجتمعاً و یا منفرداً داده شده باشد که در این صورت هر یک به تنهایی و یا به طور جمعی می توانند وکالت نمایند .

تعهدات موكل : موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد ، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد ، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در وکالتنامه و یا قرارداد مالی مربوط به آن ، طور ديگري مقرر شده باشد .

وکیل در توکیل : وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته و وکالت در توکیل داشته باشد ، اگر وكيل وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند .

وکالت بلاعزل : وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و موکل باید از آثار و نتایج وکالت بلاعزل آگاه باشد و بدون علت به کسی وکالت بلاعزل ندهد و به این موضوع توجه کامل داشته باشد ، راجع به آثار و یا نتایج وکالت بلاعزل می توانید از وکیل دادگستری مشاوره حقوقی بگیرید ، وکالت بلاعزل معمولاً در وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی داده می شود .

طرق انقضاي وكالت : با عزل موكل (البته اگر وکالت بلاعزل نباشد) ، با استعفاي وكيل ، با فوت يا جنون موكل و يا وكيل .

طرق منفسخ شدن وكالت : با از بين رفتن متعلق وكالت ، با انجام مورد وكالت توسط خود موكل و با انجام عملي از سوي موكل كه منافي با وكالت وكيل باشد .

وکیل و وکالت در دادگاهها : وکالت در دادگاه ها و دادسرا ها توسط وکیل دادگستری انجام می شود ، وكيل دادگستری در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری می تواند حضور داشته باشد و هر شخص می تواند با مراجعه به وكيل دادگستری در هر یک از مراحل اعم از شورای حل اختلاف ، دادسرا، دادگاه کیفری ، دادگاه حقوقی ، دادگاه خانواده ، اجرای احکام حقوقی ، اجرای احکام کیفری ، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، به وکیل دادگستری وکالت اعطا نماید. با توجه به اينكه اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد مگر موضوعات و يا مواردي كه از اين قاعده مستثني هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقي و يا اعطای وکالت به وكيل دادگستري در اقامه دعوي و يا دفاع در قبال دعوي مطروحه مي تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفيد و یا مؤثر باشد . البته مشاوره با وكيل فقط مختص بروز مشكلات حقوقي نبوده و حتي قبل از اقدام به امري و پيش آمدن مشكلات ، مي توان با وكيل پایه یک دادگستری مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود .

محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت نموده و فرصت استفاده از وکیل دادگستری و کارشناس را برای آنان فراهم نمایند و کلیه دادگاهها و دادسرا ها مکلف به پذیرش وکیل دادگستری می باشند و وکیل دادگستری در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا بر خوردار می باشند .

حق الوکاله وکیل : چنانچه خواهان در پرونده حقوقی دارای وکیل باشد ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و به موجب مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خوانده قابل مطالبه بوده و در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان ، علاوه بر خواسته ، خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه ثبت دادخواست وحق الوکاله وکیل از محکوم قابل وصول خواهد بود .

وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده : منظور وکیلی است که بر اساس تجربه و علاقه ، حسب مورد بیشتر تمایل به وکالت و مشاوره در مورد پرونده های حقوقی یا کیفری و یا خانواده را دارد اگرچه وکیل می تواند در هر سه موضوع حقوقی ، کیفری و یا خانواده قبول وکالت نموده و یا مشاوره ارائه نماید .

وکیل ملکی : منظور از وکیل ملکی و یا وکیل پرونده ملکی ، وکیلی است که بر حسب تجربه و علاقه ، وکالت و یا مشاروه در خصوص پرونده های ملکی و املاک را بر عهده می گیرد .

وکیل تهران : منظور از وکیل تهران و یا وکیل در تهران وکیلی است که محل فعالیت و دفتر وکالت او بر اساس پروانه وکالت تهران بوده و در تهران مشغول به وکالت و مشاور حقوقی می باشد و تمرکز وکالتی او در تهران است ، اگرچه می تواند در سایر شهرها نیز انجام وکالت نموده و مشاوره حقوقی ارائه نماید .

نشانی دفتر وکالت :
تهران – پایین تر از میدان توحید – ابتدای خیابان فرصت شیرازی – پلاک 170 – طبقه پنجم – واحد 19  (حضور با تعیین وقت قبلی)

 
 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.