لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته در پرونده کیفری

در مرحله دادسرا و در پرونده های کیفری که موجب ضرر و زیان به شاکی شده است ، شاکی می تواند تقاضای صدور تأمین خواسته کیفری را حسب مورد از جناب آقای بازپرس و یا از جناب آقای دادیار بخواهد و اگر این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ، قرار تأمین خواسته صادر خواهد شد ، نکته مهم و ضروری اینکه در مواردی که مطالبه خواسته (ضرر و زیان ناشی از جرم) نیاز به تقدیم دادخواست دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود لذا به منظور جلوگیری از بوجود آمدن این مشکل می توانید در این خصوص با وکیل دادگستری مشاوره نمایید ، در زیر نمونه لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته کیفری آورده شده است :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه —— بازپرسی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ————- شاکی پرونده به شماره بایگانی —————- به استحضار می رساند با توجه به ضرر و زیان وارده به اینجانب که دلایل آن در پرونده موجود است و به منظور تأمین ضرر و زیان وارده ، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال متهم آقای ———– را دارم  .

                                                                                                                                      با احترام

                                                                                                                                        امضاء

 

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.