لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)

در پرونده هایی که اجرای آن نیاز به صدور برگ اجرائیه دارد و حکم دادگاه غیابی باشد ، پس از قطعی شدن حکم دادگاه و به منظور اجرای حکم دادگاه می بایست از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای صدور برگ اجرائیه شود ، در زیر نمونه ای از لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه درصورتیکه حکم دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه (خوانده) مجهول المکان باشد ، آورده شده است :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه —- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدم احترام ، اینجانب ——– در خصوص پرونده به شماره بایگانی ———- که منجر به صدور دادنامه شماره ———– مورخ ———- گردیده و قطعی نیز شده است ، با توجه به اینکه محکوم علیه آقای ———– مجهول المکان می باشد ، تقاضای صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه را از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار دارم .

                                                                                                             با احترام مجدد

                                                                                                                   امضاء

 

{jcomments on}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.