محاسبه مهريه

 

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور : 

 dowry5

درصورتی که زوج فوت نموده باشد تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود .

 

سوالات حقوقی راجع به مهریه را می توانید از طریق شماره تلفن مشاوره حقوقی مندرج در همین صفحه بپرسید .

 

جدول اعداد سالانه شاخص

سال عدد شاخص سال عدد شاخص
1315 0.004   1364  0.379 
1316 0.004  1365 0.468 
1317 0.004  1366  0.597 
 1318  0.004  1367  0.77 
1319 0.004  1368  0.903 
1320 0.008  1369  0.984 
1321 0.012  1370  1.189 
1322 0.028  1371  1.48 
1323 0.028  1372  1.814 
1324 0.024  1373  2.456 
1325 0.02  1374  3.665 
1326  0.024  1375  4.52 
1327  0.024 1376  5.298 
1328  0.028  1377  6.258 
1329  0.02  1378  7.516 
1330  0.024  1379  8.463 
1331  0.024  1380  9.427 
1332  0.028  1381  10.915 
1333  0.032  1382  12.624 
1334  0.032  1383  14.544 
1335  0.036  1384  16.048 
1336  0.036  1385  17.955 
1337  0.036  1386  21.265 
1338  0.044  1387  26.66 
1339  0.048  1388  29.527 
1340  0.048  1389  33.188 
1341  0.048  1390  40.321 
1342  0.048  1391  52.635 
1343  0.052  1392  70.916 
1344  0.052  1393  81.948 
 1345  0.052  1394  91.714 
1346  0.052  1395  100.0 
1347  0.052   1396 109.6 
1348  0.052   1397  143.842
1349  0.056   1398  203.150
1350  0.056   
1351  0.06   
1352   0.069  
1353  0.077   
1354  0.085   
1355  0.101   
1356  0.125   
1357  0.137   
1358  0.153   
1359  0.19   
1360  0.234   
1361  0.278   
1362  0.319   
1363  0.355   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کلیه نقاط کشور می توانید سئوالات خود را در مورد مهريه از طريق تلفن های مشاوره حقوقی مندرج در سایت جويا شويد .

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک نمایید .

مهریه

مشاوره حقوقی مهریه

وکیل خانواده

مقررات مربوط به پرداخت مهریه

 

 

 

 

 

 

error: