رأی وحدت رویه شماره 748 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

ج : رأی وحدت رویه شماره 748 – 24، 1، 1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ماده 1 اصلاحی قانون ثبت احوال ، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است ، مع هذا جنانجه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن ، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند ، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است ، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش بینی شده احراز شود که متقاضی ، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است ، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون ( هویت و تابعیت ) را دارد یا نه . بر این اساس ، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.