header1

 

ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 ( درخصوص 110 سکه مهریه )


ماده 22 - هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است . چنانچه مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است . رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است .

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید