header1

شرط نصف دارایی مرد

شرط تنصیف دارایی (نصف نمودن دارایی) زوج که در عقد نامه ها و در قسمت شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم به صورت چاپی درج شده به این صورت می باشد : « الف - ضمن عقد نکاح/خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید .» این شرط خود دارای اجزایی است که جهت اعمال این شرط می بایست تمامی این اجزا با هم و بطور یکجا جمع باشند تا شرط تنصیف دارایی زوج قابل اعمال باشد در غیر این صورت قابل اعمال نخواهد بود که در زیر به جزئیات این شرط می پردازیم :

1 این شرط می بایست در عقد نامه توسط زوجین به امضاء رسیده باشد .

2 طلاق می بایست بنا به درخواست زوج باشد و دادخواست طلاق از سوی او مطرح شده باشد .

3 درخواست طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه نباشد .

4 اموالی که در این شرط ذکر شده اموالی است که زوج در مدت ایام زناشویی بدست آورده باشد .

5 دادگاه می تواند تا میزان نصف دارایی و یا معادل آن و یا کمتر از آن را ملاک عمل قرار دهد .

6 اموال می بایست در زمان رسیدگی به طلاق موجود .

بنابراین برای اعمال شرط تنصیف اموال مرد ، تمامی موارد فوق می بایست با هم جمع  و موجود باشد .

 

موضوعات مرتبط - برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

مشاوره حقوقی خانواده

وکیل خانواده