پرسش و پاسخ دیه و ارش ـ مشاوره حقوقی دیه و ارشبرای مطرح نمودن سئوالات در مورد دیه و پرونده های مربوطه و دریافت پاسخ آن می توان به روش زیر اقدام نمود : 

مشاوره حضوری با وکیل دادگستری  

برای این منظور می توان با شماره تلفن دفتر وکالت تماس گرفت و پس از تعیین وقت ، در ساعت مقرر مراجعه نمود .

مشاور تلفنی با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی تلفنی نیز با پرداخت هزینه مربوطه مقدور می باشد.

 
نمونه سئوالات : 
 
پرسش : سلام ، نیم درصد دیه کامل بابت حارصه آرنج چپ ، سه هزارم دیه کامل بابت کبودی صورت و 8 درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران و شش درصد دیه کامل بابت خردشدگی استخوان کشکک زانو چقدر می شود ؟  
 
 
پاسخ : سلام ،  مبالغ به نرخ سال 98 محاسبه شده است : نیم درصد دیه کامل بابت حارصه آرنج چپ مبلغ 1،350،000 تومان می شود و 3 هزارم دیه کامل بابت کبودی صورت مبلغ 810،000 تومان می شود  و 8 درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران مبلغ 21،600،000 تومان می شود و 6 درصد دیه کامل بابت خردشدگی استخوان کشکک زانو مبلغ 16،200،000 تومان  می شود .
 
 
پرسش : سلام مبلغ دیه چقدر می شود ؟ کبودی چشم راست سه هزارم دیه کامل و تورم چشم راست نیم درصد دیه کامل و خونریزی زیر ملتحمه چشم راست دو دهم درصد و کبودی داخل لاله گوش راست سه هزارم دیه کامل ، تورم پوست سر نیم درصد دیه کامل ؟ 
 
 
پاسخ : سلام مبالغ بر اساس نرخ سال 98 محاسبه شده است : کبودی چشم راست سه هزارم دیه کامل مبلغ 810،000 تومان می شود ، تورم چشم راست نیم درصد دیه کامل مبلغ 1،350،000 تومان می شود ، خون ریزی زیر ملتحمه چشم راست دو دهم درصد دیه کامل مبلغ 540،000 تومان می شود ، کبودی لاله گوش راست 3 هزارم دیه کامل مبلغ 810،000 تومان می شود ، تورم پوست سر نیم درصد دیه کامل مبلغ 1،350،000 تومان می شود .
 
 
پرسش : سلام ، مبلغ دیه دامیه ساعد دست یک درصد و دامیه سر دو درصد و حارصه در هر دو شانه یک درصد و کبودی در سینه یک و نیم هزارم و شکستگی استخوان ران هشت درصد ، چقدر می شود ؟ 
 
 
پاسخ : مبالغ به نرخ سال ۹۸ محاسبه شده است : دامیه ساعد دست یک درصد دیه کامل مبلغ 2،700،000 تومان می شود ، دامیه سر دو درصد دیه کامل مبلغ 5،400،000 تومان می شود ، هر یک از حارصه ها در شانه مبلغ 1،350،000 تومان و جمعاً مبلغ 2،700،000 تومان می شود ، کبودی سینه یک و نیم هزارم دیه کامل مبلغ 405،000 تومان می شود ، شکستگی استخوان ران هشت درصد دیه کامل مبلغ 21،600،000 تومان می شود . 
 
 
پرسش : سلام ، مبلغ دیه دو صدم بابت دامیه بینی یک دهم بابت ارش شکستگی استخوان بینی و دوازده هزارم بابت دو عدد سیاه شدگی اطراف چشم چقدر میشود ؟
 
 
پاسخ : دو صدم دیه بابت دامیه بینی به نرخ سال 98 ملبغ 5،400،000 تومان می شود ، یک دهم دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان بینی به نرخ سال 98 مبلغ 27،000،000 تومان می شود ، دوازده هزارم دیه کامل بابت دوعدد سیاه شدگی اطراف چشم به نرخ سال 98 مبلغ 3،240،000 تومان می شود . 

 

 
پرسش : سلام دیه کبودی کتف راست و روی ستون فقرات کمری و قرمزی قدام گردن چقدر است ؟ ممنون 
 
 
پاسخ : دیه کبودی کتف راست به نرخ سال 96 مبلغ 315،000 تومان می شود ، دیه کبودی روی ستون فقرات به نرخ سال 96 مبلغ 315،000 تومان می شود ، دیه قرمزی گردن به نرخ سال 96 ملبغ 157،500 تومان می شود .
 
پرسش : سلام, من با موتور تصادف کردم و مچ دستم شکست و مراحل دادگاه هم گذراندم و حکمش هم اومد و نوشته چهار پنجم يک پنجمه نصف ديه کامل براى شکستگى مى خواستم ببينم مبلغ ديه من حدودى چقدر می شود ؟

پاسخ : سلام ، چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 15،20،000 تومان می شود .

پرسش : سلام.شکستگی دو تا از دنده های سمت چپ و محیط به قلب چند در صد میشه و دو درصد چقدر میشود ؟

پاسخ : سلام ، دیه شکستن هر یک از دنده های محیط به قلب مبلغ 4،750،000 تومان و جمعاً مبلغ 9،500،000 تومان می شود ، و مبلغ دو درصد دیه کامل مبلغ 3،800،000 تومان می شود . مبالغ فوق به نرخ سال 95 می باشد .

پرسش : سلام دو درصد دیه ی دامیه ومتلاحمه چقدر است اخه من صورتم تو تصادف پاره شد و شونزده تا بخیه خورده است .

پاسخ : دیه هر دامیه صورت مبلغ 3،800،000 تومان می شود و دیه هر متلاحمه صورت مبلغ 5،700،000 تومان می شود ، ولی باید توجه داشت که جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد موجب یک پنجم دیه کامل است . در این مورد چنانجه پس از بهبودی جراحت ، اثر و عیب فاحشی ، در صورت باقی بماند ، علاوه بر آن ، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخته شود ولی چنانچه جراحت دامیه و متلاحمه بوده بعد از التیام اثر از آن باقی بماند علاوه بر دیه دامیه یا متلاحمه ، یک صدم دیه کامل نیز ثابت می شود و چنانچه شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است .

پرسش : سلام دیه دندان لق شده جلو چغدر میشه؟

پاسخ : سلام ، لق شدن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد موجب دیه همان دندان است و در غیر این صورت موجب ارش است و ارش آنرا پزشکی قانونی تعیین می کند .

پرسش : سلام علیکم دیه شکستگی ران راست اگر بعدداز طول درمان التیام نیابد چقدر میشه؟

پاسخ : شکستگی استخوان ران راست اگر التیام نیابد و معیوب باشد دیه آن به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان خواهد بود .

پرسش : سلام ، بنده طی تصادف با موتور استخوان نازک نی ودرشت نی پای چپم شکست و سه تا پلاتین هم گذاشتم،وسه ماه خانه نشین شدم والان هم پلاتین های پام رو در آوردم.اگر ممکنه میزان دیه پام رومشخص کنید . ممنون

پاسخ : دیه شکستن استخوان نازک نی و درشت نی پا در صورتی که بدون عیب درمان شده باشد ، هر کدام 15،200،000 تومان می شود و جمعاً مبلغ 30،400،000 تومان می شود ، و در صورتی که معیوب باشند دیه هرکدام 19،000،000 تومان و جمعاً 38،000،000 تومان می شود .

پرسش :دو فقره چهارپنجم ازیک پنجم ازنصف دیه کامل چقدر میشه؟

پاسخ : چهارپنجم ازیک پنجم ازنصف دیه کامل مبلغ 30،400،000 تومان می شود .

پرسش : سلام ، دو سوم از یک بیستم چقدر میشه . با تشکر

پاسخ : سلام ، دو سوم از یک بیستم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 6،333،333 تومان می شود .

پرسش : سلام خسته نباشین،شکستگی استخون ساق پا از 2جا که2تا پلاتین هم خرده باشه چقدر دیه تعلق میگیره ؟ باتشکر

پاسخ : سلام ، دیه هر یک از شکستگی های استخوان پا اگر بدون عیب درمان شده باشند به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان و جمعاً مبلغ 30،400،000 تومان می شود و اگر معیوب باشند دیه هریک به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان و جمعاً مبلغ 38،000،000 تومان می شود ، البته برای جراحت ناشی از عمل جراحی و قرار دادن پلاتین در پا ، ارش تعیین می شود و پزشکی قانونی می بایست در نظریه نهایی خود آنرا بنویسد .

پرسش : یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل را محبت بفرماییدمحاسبه کنید ممنون از لطف شما

پاسخ : یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 63،333 تومان می شود و این میزان دیه ، بابت دیه حارصه یک بند انگشت ( به جز بند انگشت شصت ) می باشد .

پرسش : سلام من تصادف کردم و صورتم 16تابخیه خورد و در برگه ی پزشک قانونی برام زدن جراحت بخیه شده(دامیه) به تعداد دوعدد بر روی چانه و تورم فک تحتانی راست وساییدگی مچ پای چپ صدمات در اثر برخورد با جسم سخت ایجاد شده است. خواستم ببینم دیه ای که به من تعلق میگیره چقدر است البته این حادثه مال سال 1393هست .

پاسخ : دیه دو دامیه به نرخ سال 95 جمعاً مبلغ 7،600،000 تومان می شود ، و برای تورم فک می بایست ارش آن توسط پزشکی قانونی تعیین شود ، ساییدگی مچ پای چپ اگر حارصه باشد به نرخ سال 95 مبلغ آن 950،000 تومان می شود .

پرسش : دیه شکستگی ساق پا که پلاتینم خورده در ماه محرم چقدر است ؟

پاسخ : دیه شکستگی ها به نرخ ماه غیر حرام محاسبه می شود و دیه شکستگی ساق پا اگر بدون عیب درمان شده باشد به نرخ ماه غیر حرام در سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود ، البته برای جراحت ناشی از عمل جراحی و قرار دادن پلاتین در پا ، ارش تعیین می شود و پزشکی قانونی می بایست در نظریه نهایی خود آنرا بنویسد .

پرسش : باسلام. میخواستم بدانم دیه صدمات مثلا بخیه خوردن پیشانی یا در کل دیه آسیب دیدگی در ماههای حرام هم دوبرابر هست یا خیر. باسپاس

پاسخ : سلام : دیه جراحت ها و آسیب ها و شکستگی ها در ماه حرام ، به نرخ ماه غیر حرام محاسبه می شود .

پرسش : خراشيدگي پلك و روي دست حارصه ، كبودي پلك ، سرخ شدگي گردن ، ميخواستم ديه موارد فوق رو بدونم

پاسخ : دیه خراشیدگی حارصه پلک مبلغ 1،900،000 تومان می شود ، دیه حارصه رویه دست مبلغ 950،000 تومان می شود ، دیه کبودی پلک مبلغ 570،000 تومان می شود ، دیه سرخ شدن گردن مبلغ 142،500 تومان می شود . مبالغ فوق به نرخ سال 95 می باشد .

پرسش : سلام خواستم ببینم دیه اینا چقدر میشه ممنون جواب بدهید ۱ساییدگی حارصه لب بالا گونه راست ۲ساییدگی حارصه مچ دست راست ،خلف ارنج راست،پشت دست راست ،کتف دست چپ،بند میانی انگشت پنجم دست چپ۳کبودی به همراه ساییدکی عمیق در حد دامیه ناحیه فوقانی کمر۴ساییدگی درحد حارصه روی کتف راست۵کبودی خفیف زانوی راست،خلف ساق پای راست۶اسیب نسنج نرم گردن صدمات فوق در اثر اصابت جسم سخت.یک ماه طول درمان فعلا

پاسخ : 1 – دیه ساییدگی حارصه لب بالا مبلغ 1،900،000 تومان می شود ، دیه حارصه گونه راست مبلغ 1،900،000 تومان می شود 2 – دیه ساییدگی مچ دست راست ،خلف ارنج راست،پشت دست راست ،کتف دست چپ ، هر یک مبلغ 950،000 تومان می شود و جمع چهار مورد حارصه مبلغ 3،800،000 تومان می شود و مبلغ دیه بند میانی انگشت پنجم دست چپ مبلغ 63،333 تومان می شود 3 – دیه کبودی کمر مبلغ 285،000 تومان می شود و دیه ساییدگی در حد دامیه کمر مبلغ 1،900،000 تومان می شود  4 – دیه ساییدگی در حد حارصه روی کتف راست مبلغ 950،000 تومان می شود  5 – دیه کبودی زانوی راست 285،000 تومان می شود و دیه کبودی ساق پای راست مبلغ 285،000 تومان می شود  6 – ارش آسیب نسج نرم گردن توسط پزشکی قانونی تعیین می شود و در نظریه نهایی پزشکی قانونی می بایست اعلام شود . مبالغ فوق به نرخ سال 95 می باشد .

پرسش : دو هزارم دیه کامله چقدر است ؟

پاسخ : دو هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 380،000 تومان می شود .

پرسش : سلام18درصد دیه چقد میشه؟

پاسخ : 18 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 34،200،000 تومان می شود .

پرسش :سلام .میخواستم بدونم دیه شکستگی درشت نی پای راست چقد میشه.البته با عمل پلاتین

پاسخ : دیه شکستگی استخوان درشت نی پای راست که بدون عیب درمان شده باشد به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود و اگر معیوب باشد دیه آن به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان می شود .

پرسش : دندان جلویی من شکسته و قاضی رای در سیاه شدگی دندان نوشته اند آیا سیاه شدگی همان شکستگی است؟

پاسخ : دادگاه بر اساس نظریه پزشکی قانونی رأی صادر می کند ، دیه شکستن و دیه افتادن و دیه سیاه شدگی دندان متفاوت از هم می باشد .

پرسش :با سلام و خسته نباشید دو سوم از پنجاه هزارم چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : سلام ، دو سوم از پنجاه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 6،333،333 تومان می شود .

پرسش :ببخشید پنج درصد دیه کامل.چقد میشه؟

پاسخ : پنج درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 8,250,000  تومان (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : سلام.یک بیستم دیه کامل بخاطر شکستگی دندان چقدر میشود؟

پاسخ : یک بیستم دیه کامل  به نرخ سال 94 مبلغ 8,250,000 تومان (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم دیه این چه قدر میشه: کمی کبود شدگی در سمت راست ران و کمی هم در قسمت سمت راست صورت بر اثر ضربه ، با تشکر

پاسخ : دیه کبودی ران در سال 94 مبلغ  247,500 تومان (دویست و چهل و هفت هزار و پانصد تومان) و دیه کبودی صورت در سال 94 مبلغ 495,000 تومان (چهار صد و نود و پنج هزار تومان) می شود .

پر سش : سلام خسته نباشی۱۳صدم دیه کامل چقدرمیباشد ؟

پاسخ : 13 صدم دیه کامل مرد مسلمان در سال 94 مبلغ  21,450,000  تومان می شود .

پرسش : دوفقره ده درصد ازیک بیستم دیه کامل چقدرمیشود؟تشکر

پاسخ : دو فقره ده درصد از یک بیستم دیه کامل در سال 94 مبلغ 1,650,000   تومان می شود .

پرسش : با سلام و خسته نباشید دیه شکستگی مهره 5 گردن بر اثر تصادف چند تومان میشود؟ سپاس

پاسخ : برای آن ارش تعیین خواهد شد و میزان ارش آن توسط پزشکی قانونی تعین می گردد .

پرسش : سلام .من تصادف کردم خواستم ببینم مبلغ دیه من چقدر میشه ؟ /6 تا حارصه و 1 دامیه و یک دنده ام شکسته /ممنون

پاسخ :چنانچه جراحت های حارصه بر روی سر و صورت ایجاد شده باشد دیه هر حارصه در سال 94 مبلغ 1,650,000   تومان و شش حارصه جمعاً مبلغ 9,900,000  تومان خواهد بود ، چنانچه برخی از حارصه ها در سایر نقاط بدن باشد دیه آن حارصه کمتر از مبلغ فوق خواهد بود و توسط پزشکی قانونی تعیین می شود – چنانچه جراحت دامیه بر روی سر و صورت ایجاد شده باشد دیه آن مبلغ 3,300,000  تومان خواهد شد و چنانچه در سایر نقاط بدن باشد دیه آن توسط پزشکی قانونی تعیین خواهد شد –  در صورتیکه دنده محیط به قلب باشد که از آن محافظت می کند ، دیه آن در سال 94 مبلغ 4,125,000  تومان خواهد بود و چنانچه دنده محیط به قلب نباشد دیه آن در سال 94 مبلغ 1,650,000  تومان خواهد بود .  

پرسش : سلام، سوالي داشتم، نيم درصد از ديه ي كامله بابت سائيدگي حارصه، قدم زانوي چپ و به ميزان دو درصد ديه كامله بعنوان ارش بابت اسيب نسج نرم زانوي راست و به ميزان دو دهم درصد ديه كامله به عنوان ارش بابت ضربديدگي كمر و به ميزان دو دهم درصد ديه كامله بعنوان ارش بابت ضربديدگي شانه ي راست ،در ماه حرام ١٣٩٣ چقدر به تومان ميشود؟ سپاسگذارم.

پاسخ : نیم درصد دیه حارصه زانوی چپ = 825,000   تومان در سال 94 – دو درصد بابت ارش آسیب نسج نرم زانوی راست = 3,300,000  تومان در سال 94 – دو دهم درصد بابت ارش ضرب دیدگی کمر =  330,000  تومان در سال 94 – دو دهم درصد بابت ارش ضرب دیدگی شانه =  330,000  تومان در سال 94 – ضمناً دیه جراحات در ماه حرام ، بر مبنای ماه غیر حرام محاسبه می شود .

پرسش : آیا در پرداخت دیه به شخص مصدوم مالیات تعلق میگرد و از مبلغ دیه کسر میشود؟ آیا رای صادر شده که برای پرداخت به تهران فرستاده شده دوباره باز نگری خواهد شد؟

پاسخ : خیر – شرکتهای بیمه رأی صادره را بررسی می کنند .

پرسش : سلام خسته نباشید دیه شکستگی سینوس فکی (زیر چشم) چقدره؟ واگر هم ارش دارد حدودا چقدر میشه؟ با تشکر

پاسخ : ارش دارد و میزان آنرا پزشکی قانونی تعیین می نماید ، چنانچه کپی نظریه پزشک قانونی را گرفته اید درصد تعیین شده را بگویید تا مبلغ آن محاسبه شود .

پرسش : با سلام و خسته نباشید.بنده با موتور سیکلت به خانمی زدم و نظر پزشک قانونی این بوده:1-جراحت بخیه شده(دامیه) گیجگاهی چپ 2-جراحت بخیه شده سمت چپ آهیانه که در اثر اصابت جسم سخت طی دو سه روز گذشته ایجاد شده است . خواهشمندم بفرمایید دیه این دو مورد چقدر میشه.البته میدونم که همه جا نوشته دامیه دو در صد دیه کامل اما بعضی افراد نظرات دیگه ای دارند و میگن شرایطی داره و ممکنه دیه کمتر از این بشه.مثلا من دیدم یه نفر به خاطر دامیه دو هزارم گرفته بود نه دو صدم. با تشکر

پاسخ : چنانچه هر دو جراحت دامیه تعیین شده باشند ، به هر دامیه بر روی سر و صورت 2 درصد دیه کامل تعلق می گیرد و جمعاً 4 درصد خواهد شد ، دیه دامیه در سایر نقاط بدن حسب مورد از 2 درصد کمتر می باشد .

پرسش : با سلام بر اثر تصادف دچار شکستگی ساق راست شده و پلاتین گذاشتم دیروز پزشکی قانونی غرب تهران نظر داده گویا سه درصد که این بنظر این حقیر مبهم و غیرعادلانه است . چگونه میتوان درخواست تجدید نظر کرد ؟ با تشکر

پاسخ : نظریه پزشک قانونی قابل اعتراض می باشد و می توانید اعتراض خود را در یک لایحه نوشته و آنرا به قاضی محترم ( حسب مورد جناب آقای دادیار و یا بازپرس ) رسیدگی کننده به پرونده ، تقدیم نمایید تا دستورات لازم را صادر فرمایند .

پرسش : سلام……سه ونیم درصد از دیه کامل زن چقدر میشه؟

پاسخ : با توجه به اینکه میزان دیه فوق از ثلث دیه کامل کمتر است و دیه زن و مرد مسلمان کمتر از ثلث دیه کامل مساوی می باشند ، بنابراین سه و نیم درصد دیه زن مسلمان به نرخ سال 94 مبلغ  5,775,000  تومان می باشد .

پرسش : یک و نیم هزارم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : یک و نیم هزارم دیه کامل در سال 94 مبلغ  247,500  تومان خواهد شد .

پرسش : باسلام بنده مچ دستم شکسته و یک ماه و نیم هم بیکار شدم و الان دستم درست جوش خورده دیه چقدر بهم تعلق میگیره لطفا رقمشو بهم بگید نه فورمولشو با تشکر

پاسخ : البته بهتر بود بر اساس نظریه پزشک قانونی و یا رأی دادگاه سئوال خود را مطرح می نمودید ، ولیکن با توجه به نوع سئوال ، دیه شکستگی آن 8 درصد و مبلغ آن در سال 94 مبلغ  13,200,000  تومان خواهد شد .

پرسش : دیه فوت دختر بچه 2 ساله چه مبلغی می شود در سال 94 ؟

پاسخ : دیه فوت دختر بچه 2 ساله در سال 94 و در ماه غیر حرام مبلغ  82,500,000  تومان خواهد شد ، و چنانچه دختر بچه در اثر تصادف رانندگی فوت شده باشد ، شرکت بیمه می بایست دیه او را به میزان دیه کامل مرد مسلمان پرداخت نماید .

پرسش : قیمت یک شتر چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : قیمت یک شتر در سال 94 ، مبلغ 1,650,000 تومان (یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : شش هزارم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : شش هزارم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ  990,000  تومان (نهصد و نود هزار تومان) می شود .

پرسش : یک صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : یک صدم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 1,650,000 تومان (یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : نیم درصد دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : نیم درصد دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 825,000 تومان (هشتصد و بیست و پنج هزار تومان) می شود .

پرسش : دو پانزدهم دیه کامل جه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دو پانزدهم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 22,000,000 تومان (بیست و دو میلیون تومان) می شود .

پرسش : مبلغ چهار صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : چهار صدم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 6,600,000 تومان (شش میلیون و ششصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دیه دندان چند درصد دیه کامل است ؟

پاسخ :

الف – دندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است ، هر کدام یک بیستم دیه کامل یا پنج درصد دیه کامل یا پنچاه دینار می باشد .

ب – دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است ، هر کدام یک چهلم دیه کامل یا دو و نیم درصد دیه کامل یا بیست و پنج دینار می باشد .

پرسش : صد دینار از دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : صد دینار از دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 16,500,000 تومان (شانزده میلیون و پانصد هزار تومان) می شود .

پرسش : چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم دیه کامل به نرخ سال 94 ، مبلغ  8,800,000 تومان (هشت میلیون و هشتصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دو فقره یکصدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دو فقره یکصدم دیه کامل به نرخ سال 94 ، مبلغ 3,300,000 تومان (سه میلیون و سیصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دوازده صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دوازده صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 19,800,000 تومان ( نوزده میلیون و هشتصد هزار توان) می شود .

پرسش : پانزده صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : پانزده صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 24,750,000 تومان (بیست و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : ده صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : ده صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 16,500,000 تومان (شانزده میلیون و پانصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دو دهم از یک صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دو دهم از یک صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 330,000 تومان (سیصد و سی هزار تومان) می شود .

پرسش : با سلام.مبلغ ان دقیقا چقدر میشود؟این مبلغ دیه بنده در اثر تصادف در ماه غیر حرام بود.دقیقا ابلاغیه پزشکی قانونی به من در سال 94 به شرح زیر میباشد…

1-یازده درصد دیه غیر مقدر از دیه کامل بابت تورم شدید سمت چپ صورت-لب تحتانی-زانوی چپ-خون ریزی ملتحمه متوسط چشم چپ-پارگی نسبی رباط متقاطع خلفی و قدامی زانوی چپ-اسیب نسج مفصل زانوی چپ-اسیب عصبی گونه چپ 2-پانزده درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان صورت که بدون عیب بهبود یافته است در حد منقله 3-دو فقره یک بیستم دیه کامل بابت سیاه شدگی و شکستگی دندان های یک و دو 4 -سه درصد دیه کامل بابت خراشیدگی های قدام چانه-سمت چپ صورت-خلف ساق چپ-خارج ساق چپ 5-هفت و هزار و نیم دیه کامل بابت کبودی های زانوی چپ-پلک بالا-پایین چشم چپ. متشکر میشوم که جواب را به ایمیلم ارسال نمایید..

پاسخ : یازده درصد دیه کامل به نرخ سال94 مبلغ هجده میلیون و یکصدو پنجاه هزار تومان می شود – پانزده درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصدو پنجاه هزار تومان می شود – دو فقره یک بیستم دیه کامل مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان می شود – سه درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ چهار میلیون و نهصدو پنجاه هزار تومان می شود – هفت و نیم هزام دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ یک میلیون و دویست و سی و هفت هزارو پانصد تومان می شود .

پرسش :سلام نیم درصد دیه کامل و 3 دینار و3 دهم درصد دیه چقدر میشود

پاسخ : نیم درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ هشتصدو بیست و پنج هزار تومان می شود و 3 دینار به نرخ  سال 94 مبلغ چهارصدو نودپنج هزار تومان می شود و 3 هم درصد به نرخ سال 94 مبلغ چهارصدو نود پنج هزار تومان می شود .

پرسش : سلام خسته نباشین میخواستم بدونم. شکستگی حدود پنج در صد از قسمت نمایان دندان قدامی ک ارش ضایع ی ان سه دهم در صد دیه ی کامل تعیین میگردد. چقدر میشود؟؟

پاسخ : سه دهم درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ چهارصدو نود و پنج تومان می شود

پرسش : دیه شکستگی جمجه ، کبودی بالای چشم ، و 1 بیست و پنجم دندان نیش جلو چقدر میشود باتشکر.

پاسخ : در خصوص پاسخ در مورد جمجمه لازم است نوع جراجت را بر حسب گواهی پزشکی قانونی اعلام نمایید تا جواب داده شود – دیه کبودی بالای چشم  به نرخ سال 94 مبلغ جهارصدو نود و پنج هزار تومان می شود – دیه دندان نیش به شرح فوق و به نرخ سال 94 مبلغ سیصدو سی هزار تومان می شود .

پرسش : دیه حارصه همراه با کبودی و تورم زانوی راست و آسیب نسج نرم کمر و لگن چقدر میشود

پاسخ : دیه کبودی در زانو به نرخ سال94 مبلغ دویست و چهل و هفت هزار تومان می شود و ارش های تورم زانو ، آسیب نسج نرم کمر  و لگن را حسب  مورد پزشکی قانونی تعیین می نماید .

پرسش : باسلام ارش3دهم درصددیه کامل چقدرمی شودباتشکر

پاسخ : 3 دهم درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ چهارصدو نود پنج هزار تومان می شود

پرسش : باسلام – درصورتی که بیمه بخشی از مبلغ دیه را پرداخت نماید آیا مابقی مبلغ دیه را میتوان از طرف مقابل درخواست نمود یا نه ؟ باتشکر

پاسخ : در صورتی که شرکت بیمه از شما رضایت محضری نگرفته  باشد ، مابقی دیه قابل مطالبه است .

پرسش : سلام خسته نباشید پدر بزرگ من در اثر صانحه تصادف فوت کردن ایشون سه تا دختر و یه پسر دارن یه یکی از دختراشونم بیوه هسن دوتا بچه دارن چند درصد دیه بهشون تعلق میگیره و برحسب دیه کامل چه مبلغ میشه ؟

پاسخ :  20 درصد از کل دیه ، به هر یک از دخترها تعلق می گیرد .  

پرسش : میزان دیه شکستگی استخوان ران چپ از دو ناحیه چقدر می شود ؟

پاسخ : دیه هر شکستگی استخوان ران چپ اگر بدون عیب درمان شود هشت درصد دیه کامل خواهد بود بنابراین جمع  دیه شکستگی ها اگر بدون عیب درمان شود جمعاً 16 درصد و مبلغ آن نیز به نرخ سال 1395 مبلغ سی میلیون و چهار صد هزار تومان خواهد بود .

پرسش : با سلام و احترام سوالی که داشتم درصورتیکه برای حادثه ای رای مراجع محترم قضایی صادر بشه و مبلغی از دیه را توسط شرکت بیمه پرداخت و الباقی به سال بعد موکول بشه و کارفرما می بایست پرداخت نماید آیا برای باقیمانده می بایست مبنای محاسبات دیه روز باشد یا همان تاریخ قطعیت رای صادر شده توسط مرجع قضایی ؟

پاسخ : الباقی به نرخ دیه سال بعد می بایست پرداخت شود .

پرسش : آیادر ماه حرام دیه دو برابرفقط به موارد فوت تعلق میگیردیابه موارد دیگر ؟

پاسخ : در صورتی که ضرب و جرح و فوت هر دو در ماه حرام واقع شده باشد علاوه بر دیه نفس ، یک سوم دیه نیز به آن افزوده می گردد . بنابراین چنانچه در ماه حرام  فقط جراجت ایجاد شده باشد ( بدون اینکه فوتی صورت گرفته باشد ) دیه جراحت بر اساس ماه غیر حرام محاسبه خواهد شد .

پرسش : سلام هفته پیش یه موتور توی پیاده رو بمن زد شش تا کبودی روی پهلو ران و ساق پا و باسن دارم دیه اش چقدر میشه؟

پاسخ : دیه هر یک از کبودی های فوق ، یک و نیم هزارم دیه خواهد بود به عبارت دیگر مبلغ دیه هر یک از کبودی های فوق به نرخ سال 95 مبلغ دویست و هشتاد و پنج هزار تومان می باشد که چون 6 مورد کبودی بوده ، جمع آن مبلغ یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان خواهد شد .  

پرسش : باسلام میخواستم بپرسم دیه شکستگی بازوی دست چپ بیشتر است یا دست راست؟؟؟اگه بتونین میزان دیه رو هم بگین ازتون ممنونم تشکر فراوان 

پاسخ : دیه شکستگی بازوی دست چپ و راست تفاوتی نمی کند ، دیه شکستگی استخوان بازو  اگر بدون عیب درمان شود هشت درصد دیه کامل خواهد بود و مبلغ آن به نرخ سال 1395 مبلغ پانزده میلیون و دویست هزار تومان خواهد شد .

پرسش : سلام سه درصد از دیه کامل به عنوان ارش بابت آسیب بافت نرم شانه راست و نقص عضوی ناشی از محدودیت حرکتی شانه راست چقدر میشه ممنون میشم کمک کنید ؟

پاسخ : سه درصد دیه کامل به نرخ سال95 مبلغ 5،700،00  تومان می شود .

پرسش : دو هزارم دیه کامله چقدر است ؟

پاسخ : دوهزام دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 380،000  تومان می شود .

پرسش : ضمن عرض سلام و خسته نباشید . خسارت به ارش یک درصد دیه کامل از ناحیه مچ دست و یک درصد ارش دیه کامل آسیب نسج نرم ساعد چپ ، مبلغ آن چقدر میباشد . ضمنا اتفاق در ماه حرام افتاده است . تشکر

پاسخ : هر یک درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،900،000 تومان و جمعاً دو درصد که مبلغ دو درصد در سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان میشود .

پرسش : سلام 18درصد دیه چقد میشه؟

پاسخ : 18 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 34،200،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام یک کبودی سر چقدر میشه؟دو تا خراشیدگی از مچ دست راست چقدر میشه؟یک خذاشیدگی کتف چپ چقدر میشه؟زخمی شدن صاق پا که وخیم هست چقدر میشه؟ با تشکر از شما.

پاسخ : کبودی سر به نرخ سال 95 مبلغ 570،000  تومان می شود و دیه دو خراشیدگی ( حارصه ) در مچ دست راست به نرخ سال 95 مبلغ 1،900،000 تومان و دیه خراشیدگی ( حارصه ) کتف چپ در سال 95  مبلغ 950،000 تومان می شود و در مورد ساق پا نوع جراحت آن باید مشخص باشد تا مبلغ دیه آن اعلام شود .

 پرسش : با سلام توی یه درگیری پیشونیه من بر اثر ضریه جسم سخت 3تا بخیه خورده دیه اش چقدر میشه؟

پاسخ : باید نوع جراحت مشخص باشد ولی اگر نوع جراحت دامیه باشد ، دیه یک دامیه به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000  تومان می شود .  

پرسش : سلام .میخواستم بدونم دیه شکستگی درشت نی پای راست چقد میشه.البته با عمل پلاتین ؟

پاسخ : در صورتی که شکستگی درشت نی بدون عیب التیام بیابد دیه آن به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود .

 پرسش : سلام.دیه کبودی خلف گوش+کبودی گردن چقدرمیشه؟درصد ومبلغ به نرخ95/2/28 ؟

پاسخ : دیه کبودی خلف گوش به نرخ سال 95 مبلغ 570،000  تومان و دیه کبودی گردن به نرخ سال 95 مبلغ 285،000  تومان می شود .

 پرسش : با سلام و خسته نباشید دو سوم از پنجاه هزارم چه مبلغی می شود؟

پاسخ : دیه دو سوم از پنجاه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 6،333،333  تومان می شود .

 پرسش : نیم صدم و هفت و نیم هزارم و بیست و پنج صدم و دو نیم صدم و سه هزارم دیه کامل چقدر میشه ؟ ممنون مشاوره ی خوبتون ؟

پاسخ : نیم صدم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 می شود – هفت و نیم هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،425،000 تومان می شود –  بیست و پنج صدم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 47،500،000 تومان می شود – دو نیم صدم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می شود – سه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود .

پرسش : باسلام خواستم بپرسم دیه تصادف دختر6ساله منجربه فوت چقدرمیشه متشکرم؟

پاسخ : در تصادف منجر به فوت ، دیه به نرخ سال 95 مبلغ 190،000،000 می شود .

پرسش : سلام ، دیه ضعیفی چشم بر اثر ضربه چقدر میشود ، ارش چقدر تعلق میگیرد ؟

پاسخ : با توجه به نظریه پزشکی قانونی ، چنانچه مقدار کاهش بینایی مشخص باشد ، به همان نسبت دیه تعیین می شود .

پرسش : با سلام یک چهلم دیه کامل دندان چقدر است ؟

پاسخ : یک چهلم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می شود .

پرسش : سلام ديه ١ كبودي و خراشيدگي حارصه اندام بازوي راست٢خراشيدگي حارصه اندام خلف آرنج راست٣پارگي داميه بخيه شده سمت راست سر٤آسيب نسج نرم گردن.ارش آسيب نرم گردن به ميزان نيم درصد از ديه كامل انسان تعيين مي گردد ممنون ميشم پاسخ بديد .

پاسخ : 1 – دیه کبودی بازو به نرخ سال 95 مبلغ 285،000 می شود و دیه خراشیدگی بازو به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 تومان می شود ، 2 – دیه حارصه خلف آرنج به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 تومان می  شود ، 3 – دیه پارگی سر ( دامیه ) به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود ، 4 – ارش آسیب نسج نرم گردن به میزان نیم درصد به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 می شود .

پرسش : باسلاممیشه بگید دیه 1پارگی دامیه بخیه شده چپ پیشانی با امتدادبه ابروی چپ وتورم وکبودی اطراف چشم چپ با ارش تورم نیم درصد دیه کامل و خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم چپ با ارش سه دهم درصد دیه کامل وکبودی پهلوی راست چقدر میشه

پاسخ : دیه پارگی پیشانی ( دامیه ) به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود – دیه کبودی چشم به نرخ سال 95 مبلغ 570،000  تومان می شود – ارش تورم اطراف چشم به میزان نیم درصد به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 تومان می شود – ارش خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم به میزان سه دهم درصد به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود – دیه کبودی پهلوی راست به نرخ سال 95 مبلغ 285،000 تومان می شود .

پرسش : سلام  ، دیه تخلیه بیضه چپ چه مقدار میباشد؟ ، با سپاس

پاسخ : دیه قطع بیضه چپ به نرخ سال 95 مبلغ 126،666،666 تومان می شود .

پرسش : سلام و عرض احترام ، دو فقره یک سوم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان در سال 95 چقدر است ( آیا معادل یک ششم دیه کامل مرد مسلمان است) ، با تشکر

پاسخ : دو فقره یک سوم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان معادل یک سوم دیه کامل مرد مسلمان بوده و مبلغ آن به نرخ سال 95 مبلغ 63،333،333 تومان می شود .

پرسش : کبودی اطراف چشم راست سه هزارم دیه ارش خونریزی خفیف  تحت ملتحمه چشم راست دو دهم درصد دیه کامل سائیدگی زانوی راست قسمت داخلی فوقانی ساق راست (دوحارصه)جمعا”یم درصد دیه کبودی ساق راست پشت پای راست جمعا”سه هزارم دیه سقوط دندان 1 یک بیستم دیه کامل شکستگی پنج درصد قسمت نمایان دندان 2 پنج درصد از یک بیستم دیه کامل ارش لقی خفیف دندان 1 و2 جمعا”نه دهم درصد دیه ارش شکستگی استخوان ترقوه چپ تحت التیام یافته چهار درصد دیه لطفا بهم بگید دیه اش چقدر میشه ممنون میشه ؟

پاسخ : دیه کبودی اطراف چشم راست به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود  – ارش خونریزی خفیف تحت ملتحمه چشم به نرخ سال 95 مبلغ 380،000 تومان می شود – دیه سائیدگی زانوی راست و ساق راست به نرخ سال 95 جمعاً مبلغ 1،900،000 تومان – دیه کبودی ساق راست و پشت پای راست به نرخ سال 95 جمعاَ مبلغ 570،000 تومان – دیه سقوط دندان 1 به نرخ سال 95 مبلغ 9،500،000 تومان  – دیه شکشتگی پنج درصد قسمت نمایان دندان 2  به نرخ سال 95 مبلغ 475،000 تومان – ارش لقی خفیف دندان 1و 2 به نرخ سال 95 جمعاَ مبلغ 1،710،000 تومان – ارش شکستگی استخوان ترقوه چپ به نرخ سال 95 مبلغ 7،600،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام یک پنجم ازیک چهارم ازیک دوم دیه چقدرمیشه؟؟ ممنون

پاسخ : یک پنجم از یک چهارم از یک دوم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می شود .

پرسش : سلام شکستگی خرد شده قسمت ابتدایی بازوی چپ بدون عیبب التیام یافته و دیه مقدر دارد. ارش بابت محدودیت حرکتی ایجاد شده در مفصل شانه چپ معادل شش درصد از دیه کامل تعیین میگردد لطفا اگه میشه حساب کنید مبلغ دیه چند میشود در ضمن هشت ماه هم طول درمان داشته با تشکر

پاسخ : دیه خردشدگی بازوی چپ که التیام یافته به نرخ سال 95 مبلغ 25،333،333 تومان می شود .

 پرسش :استخوان ران ثلث تحتانی من شکسته و پلاتین گذاشتم ،پزشکی قانونی ارش نسج نرم« دو درصد » دیه کامل تعیین کرده که میشه سه میلیون و هشتصد ،اشتباهی صورت گرفته یا واقعا دیگه شکستگی پا همین میزانه؟

پاسخ : دیه شکستگی استخوان ران که التیام یافته به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،00 تومان می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم دیه پارگی ابرویه راست 2درصددامیه وسیاه شدگی دورچشم شش هزارم دیه وارش 2درصددیه کامل چقدمیشه ؟

پاسخ : 2 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود – شش هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،140،000 تومان می شود .

پرسش : سلام با تشکر از سایت خوبتون دیه شکستگی دندان جلو در ماه حرام چقدر است ؟ اصلا شکستگی دندان در ماه حرام باعث میشود که دیه زیاد شود یانه ؟

پاسخ : چنانچه آسیب ها و جراحات در ماه حرام هم ایجاد شده باشند ، دیه آنها همانند ماه غیر حرام محاسبه می شود ، بنابراین دیه دندان جلو به نرخ سال 95 مبلغ 9،500،000 تومان می شود –

پرسش : آیا در ماه حرام  دیه دو برابر فقط به موارد فوت تعلق میگیرد یا به سایر موارد هم تعلق می گیرد ؟

پاسخ : اولاً دیه ماه حرام دو برابر نیست ثانیاً دیه ماه حرام در صورت وجود شرایط به فوت تعلق می گیرد .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم ارش کاهش دید چشم چپ به میزان هفت دهم از دیه کامل چشم چپ و ارش پارگی تمام ضخامت قرنیه چشم چپ به میزان چهار درصد از دیه کامل انسان بفرمایید دیه من چدر میشود ؟

پاسخ : هفت دهم دیه کامل چشم چپ به نرخ سال 95 مبلغ 66،500،000 تومان می شود – چهار درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 7،600،000 تومان می شود .

پرسش : سلام نه صدم از يك سوم از يك دهم ديه كامل چقدر ميشه؟

پاسخ : به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود .

پرسش : باسلام دیه هر دنده محیط بر قلب درسال 95چقدرمی باشد

پاسخ : دیه هر دنده محیط بر قلب به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می باشد

پرسش : با سلام کارگری دارم که به علت استفاده نکردن لوازم ایمنی به یکی از چشمهاش آسیب رسیده اما بهبود پیدا کرده و فقط حدود بیست درصد کاهش دید پیدا کرده دیه اون چقدر میشه ؟

پاسخ : دیه کاهش بینایی یک چشم به میران بیست درصد ، به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ چقدر میشه ؟

پاسخ : چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود . 

پرسشس : سلام دیه شکستن یک انگشت دست چقدر است؟

پاسخ : دیه شکستن استخوان هر بند انگست دست ( غیر از انگشت شست ) که بدون عیب درمان شود ،  به نرخ سال 95 مبلغ 1،013،333 تومان می شود .

پرسش : با سلام1- دیه شگستگی شست پا که بدون عیب جوش خورده باشه چقدر است 2- 13/5 دینار دیه مبلغ ان چند تومان می باشد 3-8هزارم دیه چقدر می باشد  ؟

پاسخ : دیه شکستگی استخوان هر بند انگشت سشت پا به نرخ سال 95 مبلغ 1،520،000 تومان می شود –  13/5 دینار به نرخ سال 95 مبلغ 2،565،000 تومان می شود – 8  هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،520،000 تومان می شود . 

پرسش : سلام 1- چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل 2- چهار سه هزارم از دیه کامل 3- دو سه هزارم از دیه کامل چه مبلغی میشود ؟ با تشکر

پاسخ : چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 25،333،333 تومان می شود –  چهار سه هزام از دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 2،280،000 می شود – دو سه هزام از دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،140،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام دیه شکستگی استخوان ترقوه راست چقدره ؟ بنده در ماه حرام تصادف کردم ، بی تاثیر است؟

پاسخ : دیه شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود به نرخ سال 95 مبلغ 7،600،تومان می شود – دیه شکستگی در ماه حرام همانند ماه غیر حرام محاسبه می شود .

پرسش : سلام من تصادف کردم بینیم شکسته عمل کردن بعد پزشکی و دادگاه حکم اومد شش در صد دیه کامل از بابت ارش شکستگی معیوب استخوان بینی فقط همین ممنون میشم بگید مبلغ دریافتی من چقد میشه ؟

پاسخ : شش درصد دیه کامل بابت شکستگی معیوب استخوان بینی به نرخ سال 95 مبلغ 11،400،000 تومان می شود .

پرسش : سلام یک درصد دیه کامل بابت ارش اسیب بافت نرم ارنج دست چپ و نصف سه هزارم دیه کامل بابت کبودی خلف ران چپ و یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت دامیه بند اول انگشت چهارم دست راست در حق یک دخترخانم 23ساله چقدر میشود؟ ممنون

پاسخ : یک درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،900،00 تومان می شود – نصف سه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 285،000 تومان می شود – یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 63،333 تومان می شود .

پرسش : سلام.من در ماه رجب تصادف کردم.بعنوان شخص ثالث دو درصد دیه کامل بابت دامیه خلف سر . 14 درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی مهره های گردنی.9 درصد دیه کامل بابت ارش ثابت کردن مهره های گردنی .5 درصد از دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم گردن .5 درصد دیه کامل بابت ارش در رفتگی مهره های گردنی .2 درصد از دیه کامل بابت ارش آسیب عصبی که منجر به اختلال حرکتی گردیده و بهبود یافته . مبلغ دیه بر حسب درصد های فوق چند تومن است؟

پاسخ : دو درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود – 14 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 26،600،000 تومان می شود – 9 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 17،100،000 تومان می شود – 5 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 9،500،000 تومان می شود – 2 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود . 

پرسش :  1) یک ونیم درصددیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه گردن.۲) دودهم درصددیه کامل بابت ارش تورم ودودرصددیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه سمت چپ سر و۳) دودرصددیه کامل بابت دامیه پس سر و ۴) دوفقره یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی چپ و ۵) دودرصددیه کامل بابت دودرصدازسطح قابل رویش موکه جوشگاه جرح های ناحیه سرکه موجب عدم رویش موشده

پاسخ : 1) یک و نیم درصددیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه گردن مبلغ 2،850،000 تومان می شود .۲) دودهم درصددیه کامل بابت ارش تورم مبلغ 380،000 تومان می شود و دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه سمت چپ سر مبلغ 3،800،000 تومان می شود  و ۳) دو درصددیه کامل بابت دامیه پس سر مبلغ 3،800،000 تومان می شود و ۴) دو فقره یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی چپ مبلغ 570،000 تومان می شود و ۵) دو درصد دیه کامل بابت دو درصد از سطح قابل رویش موکه جوشگاه جرح های ناحیه سر که موجب عدم رویش موشده مبلغ 3،800،000 تومان می شود .

پرسش : سلام ببخشید میخواستم بدونم در سال 95 برای مادرم در مورد شکستگی استخوان ترقوه چپ که بدون عیب جوش خورده چهار درصد از دیه کامل و آسیب به نسج نرم و جراحی یک درصد از دیه کامل ارش و نقص عضو محدودیت حرکتی شانه دو درصد از دیه کامل ارش در حق شاکی دیه اش و مبلغش چقدر میشه؟ ممنون از پاسختون

پاسخ : سلام ، شکستگی استخوان ترقوه چپ که بدون عیب جوش خورده چهار درصد از دیه کامل ، مبلغ آن 7،600،000 تومان می شود و آسیب نسج نرم جراحی یک درصد از دیه کامل ارش ، مبلغ آن 1،900،000 تومان می شود و نقص عضو محدودیت حرکتی شانه دو درصد از دیه کامل ارش ، مبلغ آن 3،800،000 تومان می شود.

پرسش : با سلام میزان دیه شکستگی ساعد دست چپ که پلاتین نیز گذاشته اند برای یک خانم چه میزان می باشد ؟ با تشکر

پاسخ : شکستگی اگر بدون عیب درمان شود به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 می شود .

پرسش : سلام, من با موتور تصادف کردم و مچ دستم شکست و مراحل دادگاه هم گذروندم و حکمش هم اومد و نوشته چهار پنجمه يک پنجمه نصف ديه کامل براى شکستگى مى خواستم ببينم مبلغ ديه من حدودى چقدر مميشه ؟؟؟

پاسخ : چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل مبلغ 15،200،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم دیه ی ساییدگی(حارصه)پشت پای چپ و خراشیدگی (حارصه) پاشنه مچ پای راست چقدر میشه ؟

پاسخ : دیه حارصه پشت پای چب مبلغ 950،000 تومان می شود و دیه حارصه پاشنه مچ پای راست در صورتی که یک حارصه باشد مبلغ 950،00 تومان می شود و اگر حارصه یکی در پاشنه و دیگری در مچ پای راست باشد هریک 950،000 تومان می شود .

پرسش : سلام یک صدم دیه کامل به عنوان ارش چقدر میشه ؟

پاسخ : مبلغ 1،900،000 تومان می شود

پرسش : 1 -خرد شدگی درشت نی ونازک نی وزخم حارصه ساعد چپ بدون عیب درمان شده و دیه مقدر دارد ۲_ارش مفصل زانوی راست همراه با محدودیت حرکتی شدید که منجر به اختلال در راه رفتن شده است جمعا برابر با ۲۴درصد دیه کامل انسان ۳-انجام عمل جراحی زانو راست برابر با ۲درصد دیه کامل.لطفا دیه بنده رو مشخص کنید وممنون از سایت خوبتون

پاسخ : 1 – خرد شدگی درشت نی و نازک نی که بدون عیب درمان شده هر کدام مبلغ 25،333،333 تومان و جمعاً مبلغ 50،666،666 تومان می شوند و حارصه ساعد چپ مبلغ 950،000 تومان می شود 2 – نرخ 24 درصد دیه کامل مبلغ 45،600،000 می شود 3 – نرخ 2 درصد دیه کامل مبلغ 3،800،000 تومان می شود .

 

پرسش و پاسخ دیه و ارش ـ مشاوره حقوقی دیه و ارشبرای مطرح نمودن سئوالات در مورد دیه و پرونده های مربوطه و دریافت پاسخ آن می توان به روش زیر اقدام نمود : 

مشاوره حضوری با وکیل دادگستری  

برای این منظور می توان با شماره تلفن دفتر وکالت تماس گرفت و پس از تعیین وقت ، در ساعت مقرر مراجعه نمود .

مشاور تلفنی با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی تلفنی نیز با پرداخت هزینه مربوطه مقدور می باشد.

 
نمونه سئوالات : 
 
پرسش : سلام ، نیم درصد دیه کامل بابت حارصه آرنج چپ ، سه هزارم دیه کامل بابت کبودی صورت و 8 درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران و شش درصد دیه کامل بابت خردشدگی استخوان کشکک زانو چقدر می شود ؟  
 
 
پاسخ : سلام ،  مبالغ به نرخ سال 98 محاسبه شده است : نیم درصد دیه کامل بابت حارصه آرنج چپ مبلغ 1،350،000 تومان می شود و 3 هزارم دیه کامل بابت کبودی صورت مبلغ 810،000 تومان می شود  و 8 درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران مبلغ 21،600،000 تومان می شود و 6 درصد دیه کامل بابت خردشدگی استخوان کشکک زانو مبلغ 16،200،000 تومان  می شود .
 
 
پرسش : سلام مبلغ دیه چقدر می شود ؟ کبودی چشم راست سه هزارم دیه کامل و تورم چشم راست نیم درصد دیه کامل و خونریزی زیر ملتحمه چشم راست دو دهم درصد و کبودی داخل لاله گوش راست سه هزارم دیه کامل ، تورم پوست سر نیم درصد دیه کامل ؟ 
 
 
پاسخ : سلام مبالغ بر اساس نرخ سال 98 محاسبه شده است : کبودی چشم راست سه هزارم دیه کامل مبلغ 810،000 تومان می شود ، تورم چشم راست نیم درصد دیه کامل مبلغ 1،350،000 تومان می شود ، خون ریزی زیر ملتحمه چشم راست دو دهم درصد دیه کامل مبلغ 540،000 تومان می شود ، کبودی لاله گوش راست 3 هزارم دیه کامل مبلغ 810،000 تومان می شود ، تورم پوست سر نیم درصد دیه کامل مبلغ 1،350،000 تومان می شود .
 
 
پرسش : سلام ، مبلغ دیه دامیه ساعد دست یک درصد و دامیه سر دو درصد و حارصه در هر دو شانه یک درصد و کبودی در سینه یک و نیم هزارم و شکستگی استخوان ران هشت درصد ، چقدر می شود ؟ 
 
 
پاسخ : مبالغ به نرخ سال ۹۸ محاسبه شده است : دامیه ساعد دست یک درصد دیه کامل مبلغ 2،700،000 تومان می شود ، دامیه سر دو درصد دیه کامل مبلغ 5،400،000 تومان می شود ، هر یک از حارصه ها در شانه مبلغ 1،350،000 تومان و جمعاً مبلغ 2،700،000 تومان می شود ، کبودی سینه یک و نیم هزارم دیه کامل مبلغ 405،000 تومان می شود ، شکستگی استخوان ران هشت درصد دیه کامل مبلغ 21،600،000 تومان می شود . 
 
 
پرسش : سلام ، مبلغ دیه دو صدم بابت دامیه بینی یک دهم بابت ارش شکستگی استخوان بینی و دوازده هزارم بابت دو عدد سیاه شدگی اطراف چشم چقدر میشود ؟
 
 
پاسخ : دو صدم دیه بابت دامیه بینی به نرخ سال 98 ملبغ 5،400،000 تومان می شود ، یک دهم دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان بینی به نرخ سال 98 مبلغ 27،000،000 تومان می شود ، دوازده هزارم دیه کامل بابت دوعدد سیاه شدگی اطراف چشم به نرخ سال 98 مبلغ 3،240،000 تومان می شود . 

 

 
پرسش : سلام دیه کبودی کتف راست و روی ستون فقرات کمری و قرمزی قدام گردن چقدر است ؟ ممنون 
 
 
پاسخ : دیه کبودی کتف راست به نرخ سال 96 مبلغ 315،000 تومان می شود ، دیه کبودی روی ستون فقرات به نرخ سال 96 مبلغ 315،000 تومان می شود ، دیه قرمزی گردن به نرخ سال 96 ملبغ 157،500 تومان می شود .
 
پرسش : سلام, من با موتور تصادف کردم و مچ دستم شکست و مراحل دادگاه هم گذراندم و حکمش هم اومد و نوشته چهار پنجم يک پنجمه نصف ديه کامل براى شکستگى مى خواستم ببينم مبلغ ديه من حدودى چقدر می شود ؟

پاسخ : سلام ، چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 15،20،000 تومان می شود .

پرسش : سلام.شکستگی دو تا از دنده های سمت چپ و محیط به قلب چند در صد میشه و دو درصد چقدر میشود ؟

پاسخ : سلام ، دیه شکستن هر یک از دنده های محیط به قلب مبلغ 4،750،000 تومان و جمعاً مبلغ 9،500،000 تومان می شود ، و مبلغ دو درصد دیه کامل مبلغ 3،800،000 تومان می شود . مبالغ فوق به نرخ سال 95 می باشد .

پرسش : سلام دو درصد دیه ی دامیه ومتلاحمه چقدر است اخه من صورتم تو تصادف پاره شد و شونزده تا بخیه خورده است .

پاسخ : دیه هر دامیه صورت مبلغ 3،800،000 تومان می شود و دیه هر متلاحمه صورت مبلغ 5،700،000 تومان می شود ، ولی باید توجه داشت که جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد موجب یک پنجم دیه کامل است . در این مورد چنانجه پس از بهبودی جراحت ، اثر و عیب فاحشی ، در صورت باقی بماند ، علاوه بر آن ، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخته شود ولی چنانچه جراحت دامیه و متلاحمه بوده بعد از التیام اثر از آن باقی بماند علاوه بر دیه دامیه یا متلاحمه ، یک صدم دیه کامل نیز ثابت می شود و چنانچه شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است .

پرسش : سلام دیه دندان لق شده جلو چغدر میشه؟

پاسخ : سلام ، لق شدن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد موجب دیه همان دندان است و در غیر این صورت موجب ارش است و ارش آنرا پزشکی قانونی تعیین می کند .

پرسش : سلام علیکم دیه شکستگی ران راست اگر بعدداز طول درمان التیام نیابد چقدر میشه؟

پاسخ : شکستگی استخوان ران راست اگر التیام نیابد و معیوب باشد دیه آن به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان خواهد بود .

پرسش : سلام ، بنده طی تصادف با موتور استخوان نازک نی ودرشت نی پای چپم شکست و سه تا پلاتین هم گذاشتم،وسه ماه خانه نشین شدم والان هم پلاتین های پام رو در آوردم.اگر ممکنه میزان دیه پام رومشخص کنید . ممنون

پاسخ : دیه شکستن استخوان نازک نی و درشت نی پا در صورتی که بدون عیب درمان شده باشد ، هر کدام 15،200،000 تومان می شود و جمعاً مبلغ 30،400،000 تومان می شود ، و در صورتی که معیوب باشند دیه هرکدام 19،000،000 تومان و جمعاً 38،000،000 تومان می شود .

پرسش :دو فقره چهارپنجم ازیک پنجم ازنصف دیه کامل چقدر میشه؟

پاسخ : چهارپنجم ازیک پنجم ازنصف دیه کامل مبلغ 30،400،000 تومان می شود .

پرسش : سلام ، دو سوم از یک بیستم چقدر میشه . با تشکر

پاسخ : سلام ، دو سوم از یک بیستم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 6،333،333 تومان می شود .

پرسش : سلام خسته نباشین،شکستگی استخون ساق پا از 2جا که2تا پلاتین هم خرده باشه چقدر دیه تعلق میگیره ؟ باتشکر

پاسخ : سلام ، دیه هر یک از شکستگی های استخوان پا اگر بدون عیب درمان شده باشند به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان و جمعاً مبلغ 30،400،000 تومان می شود و اگر معیوب باشند دیه هریک به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان و جمعاً مبلغ 38،000،000 تومان می شود ، البته برای جراحت ناشی از عمل جراحی و قرار دادن پلاتین در پا ، ارش تعیین می شود و پزشکی قانونی می بایست در نظریه نهایی خود آنرا بنویسد .

پرسش : یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل را محبت بفرماییدمحاسبه کنید ممنون از لطف شما

پاسخ : یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 63،333 تومان می شود و این میزان دیه ، بابت دیه حارصه یک بند انگشت ( به جز بند انگشت شصت ) می باشد .

پرسش : سلام من تصادف کردم و صورتم 16تابخیه خورد و در برگه ی پزشک قانونی برام زدن جراحت بخیه شده(دامیه) به تعداد دوعدد بر روی چانه و تورم فک تحتانی راست وساییدگی مچ پای چپ صدمات در اثر برخورد با جسم سخت ایجاد شده است. خواستم ببینم دیه ای که به من تعلق میگیره چقدر است البته این حادثه مال سال 1393هست .

پاسخ : دیه دو دامیه به نرخ سال 95 جمعاً مبلغ 7،600،000 تومان می شود ، و برای تورم فک می بایست ارش آن توسط پزشکی قانونی تعیین شود ، ساییدگی مچ پای چپ اگر حارصه باشد به نرخ سال 95 مبلغ آن 950،000 تومان می شود .

پرسش : دیه شکستگی ساق پا که پلاتینم خورده در ماه محرم چقدر است ؟

پاسخ : دیه شکستگی ها به نرخ ماه غیر حرام محاسبه می شود و دیه شکستگی ساق پا اگر بدون عیب درمان شده باشد به نرخ ماه غیر حرام در سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود ، البته برای جراحت ناشی از عمل جراحی و قرار دادن پلاتین در پا ، ارش تعیین می شود و پزشکی قانونی می بایست در نظریه نهایی خود آنرا بنویسد .

پرسش : باسلام. میخواستم بدانم دیه صدمات مثلا بخیه خوردن پیشانی یا در کل دیه آسیب دیدگی در ماههای حرام هم دوبرابر هست یا خیر. باسپاس

پاسخ : سلام : دیه جراحت ها و آسیب ها و شکستگی ها در ماه حرام ، به نرخ ماه غیر حرام محاسبه می شود .

پرسش : خراشيدگي پلك و روي دست حارصه ، كبودي پلك ، سرخ شدگي گردن ، ميخواستم ديه موارد فوق رو بدونم

پاسخ : دیه خراشیدگی حارصه پلک مبلغ 1،900،000 تومان می شود ، دیه حارصه رویه دست مبلغ 950،000 تومان می شود ، دیه کبودی پلک مبلغ 570،000 تومان می شود ، دیه سرخ شدن گردن مبلغ 142،500 تومان می شود . مبالغ فوق به نرخ سال 95 می باشد .

پرسش : سلام خواستم ببینم دیه اینا چقدر میشه ممنون جواب بدهید ۱ساییدگی حارصه لب بالا گونه راست ۲ساییدگی حارصه مچ دست راست ،خلف ارنج راست،پشت دست راست ،کتف دست چپ،بند میانی انگشت پنجم دست چپ۳کبودی به همراه ساییدکی عمیق در حد دامیه ناحیه فوقانی کمر۴ساییدگی درحد حارصه روی کتف راست۵کبودی خفیف زانوی راست،خلف ساق پای راست۶اسیب نسنج نرم گردن صدمات فوق در اثر اصابت جسم سخت.یک ماه طول درمان فعلا

پاسخ : 1 – دیه ساییدگی حارصه لب بالا مبلغ 1،900،000 تومان می شود ، دیه حارصه گونه راست مبلغ 1،900،000 تومان می شود 2 – دیه ساییدگی مچ دست راست ،خلف ارنج راست،پشت دست راست ،کتف دست چپ ، هر یک مبلغ 950،000 تومان می شود و جمع چهار مورد حارصه مبلغ 3،800،000 تومان می شود و مبلغ دیه بند میانی انگشت پنجم دست چپ مبلغ 63،333 تومان می شود 3 – دیه کبودی کمر مبلغ 285،000 تومان می شود و دیه ساییدگی در حد دامیه کمر مبلغ 1،900،000 تومان می شود  4 – دیه ساییدگی در حد حارصه روی کتف راست مبلغ 950،000 تومان می شود  5 – دیه کبودی زانوی راست 285،000 تومان می شود و دیه کبودی ساق پای راست مبلغ 285،000 تومان می شود  6 – ارش آسیب نسج نرم گردن توسط پزشکی قانونی تعیین می شود و در نظریه نهایی پزشکی قانونی می بایست اعلام شود . مبالغ فوق به نرخ سال 95 می باشد .

پرسش : دو هزارم دیه کامله چقدر است ؟

پاسخ : دو هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 380،000 تومان می شود .

پرسش : سلام18درصد دیه چقد میشه؟

پاسخ : 18 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 34،200،000 تومان می شود .

پرسش :سلام .میخواستم بدونم دیه شکستگی درشت نی پای راست چقد میشه.البته با عمل پلاتین

پاسخ : دیه شکستگی استخوان درشت نی پای راست که بدون عیب درمان شده باشد به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود و اگر معیوب باشد دیه آن به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان می شود .

پرسش : دندان جلویی من شکسته و قاضی رای در سیاه شدگی دندان نوشته اند آیا سیاه شدگی همان شکستگی است؟

پاسخ : دادگاه بر اساس نظریه پزشکی قانونی رأی صادر می کند ، دیه شکستن و دیه افتادن و دیه سیاه شدگی دندان متفاوت از هم می باشد .

پرسش :با سلام و خسته نباشید دو سوم از پنجاه هزارم چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : سلام ، دو سوم از پنجاه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 6،333،333 تومان می شود .

پرسش :ببخشید پنج درصد دیه کامل.چقد میشه؟

پاسخ : پنج درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 8,250,000  تومان (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : سلام.یک بیستم دیه کامل بخاطر شکستگی دندان چقدر میشود؟

پاسخ : یک بیستم دیه کامل  به نرخ سال 94 مبلغ 8,250,000 تومان (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم دیه این چه قدر میشه: کمی کبود شدگی در سمت راست ران و کمی هم در قسمت سمت راست صورت بر اثر ضربه ، با تشکر

پاسخ : دیه کبودی ران در سال 94 مبلغ  247,500 تومان (دویست و چهل و هفت هزار و پانصد تومان) و دیه کبودی صورت در سال 94 مبلغ 495,000 تومان (چهار صد و نود و پنج هزار تومان) می شود .

پر سش : سلام خسته نباشی۱۳صدم دیه کامل چقدرمیباشد ؟

پاسخ : 13 صدم دیه کامل مرد مسلمان در سال 94 مبلغ  21,450,000  تومان می شود .

پرسش : دوفقره ده درصد ازیک بیستم دیه کامل چقدرمیشود؟تشکر

پاسخ : دو فقره ده درصد از یک بیستم دیه کامل در سال 94 مبلغ 1,650,000   تومان می شود .

پرسش : با سلام و خسته نباشید دیه شکستگی مهره 5 گردن بر اثر تصادف چند تومان میشود؟ سپاس

پاسخ : برای آن ارش تعیین خواهد شد و میزان ارش آن توسط پزشکی قانونی تعین می گردد .

پرسش : سلام .من تصادف کردم خواستم ببینم مبلغ دیه من چقدر میشه ؟ /6 تا حارصه و 1 دامیه و یک دنده ام شکسته /ممنون

پاسخ :چنانچه جراحت های حارصه بر روی سر و صورت ایجاد شده باشد دیه هر حارصه در سال 94 مبلغ 1,650,000   تومان و شش حارصه جمعاً مبلغ 9,900,000  تومان خواهد بود ، چنانچه برخی از حارصه ها در سایر نقاط بدن باشد دیه آن حارصه کمتر از مبلغ فوق خواهد بود و توسط پزشکی قانونی تعیین می شود – چنانچه جراحت دامیه بر روی سر و صورت ایجاد شده باشد دیه آن مبلغ 3,300,000  تومان خواهد شد و چنانچه در سایر نقاط بدن باشد دیه آن توسط پزشکی قانونی تعیین خواهد شد –  در صورتیکه دنده محیط به قلب باشد که از آن محافظت می کند ، دیه آن در سال 94 مبلغ 4,125,000  تومان خواهد بود و چنانچه دنده محیط به قلب نباشد دیه آن در سال 94 مبلغ 1,650,000  تومان خواهد بود .  

پرسش : سلام، سوالي داشتم، نيم درصد از ديه ي كامله بابت سائيدگي حارصه، قدم زانوي چپ و به ميزان دو درصد ديه كامله بعنوان ارش بابت اسيب نسج نرم زانوي راست و به ميزان دو دهم درصد ديه كامله به عنوان ارش بابت ضربديدگي كمر و به ميزان دو دهم درصد ديه كامله بعنوان ارش بابت ضربديدگي شانه ي راست ،در ماه حرام ١٣٩٣ چقدر به تومان ميشود؟ سپاسگذارم.

پاسخ : نیم درصد دیه حارصه زانوی چپ = 825,000   تومان در سال 94 – دو درصد بابت ارش آسیب نسج نرم زانوی راست = 3,300,000  تومان در سال 94 – دو دهم درصد بابت ارش ضرب دیدگی کمر =  330,000  تومان در سال 94 – دو دهم درصد بابت ارش ضرب دیدگی شانه =  330,000  تومان در سال 94 – ضمناً دیه جراحات در ماه حرام ، بر مبنای ماه غیر حرام محاسبه می شود .

پرسش : آیا در پرداخت دیه به شخص مصدوم مالیات تعلق میگرد و از مبلغ دیه کسر میشود؟ آیا رای صادر شده که برای پرداخت به تهران فرستاده شده دوباره باز نگری خواهد شد؟

پاسخ : خیر – شرکتهای بیمه رأی صادره را بررسی می کنند .

پرسش : سلام خسته نباشید دیه شکستگی سینوس فکی (زیر چشم) چقدره؟ واگر هم ارش دارد حدودا چقدر میشه؟ با تشکر

پاسخ : ارش دارد و میزان آنرا پزشکی قانونی تعیین می نماید ، چنانچه کپی نظریه پزشک قانونی را گرفته اید درصد تعیین شده را بگویید تا مبلغ آن محاسبه شود .

پرسش : با سلام و خسته نباشید.بنده با موتور سیکلت به خانمی زدم و نظر پزشک قانونی این بوده:1-جراحت بخیه شده(دامیه) گیجگاهی چپ 2-جراحت بخیه شده سمت چپ آهیانه که در اثر اصابت جسم سخت طی دو سه روز گذشته ایجاد شده است . خواهشمندم بفرمایید دیه این دو مورد چقدر میشه.البته میدونم که همه جا نوشته دامیه دو در صد دیه کامل اما بعضی افراد نظرات دیگه ای دارند و میگن شرایطی داره و ممکنه دیه کمتر از این بشه.مثلا من دیدم یه نفر به خاطر دامیه دو هزارم گرفته بود نه دو صدم. با تشکر

پاسخ : چنانچه هر دو جراحت دامیه تعیین شده باشند ، به هر دامیه بر روی سر و صورت 2 درصد دیه کامل تعلق می گیرد و جمعاً 4 درصد خواهد شد ، دیه دامیه در سایر نقاط بدن حسب مورد از 2 درصد کمتر می باشد .

پرسش : با سلام بر اثر تصادف دچار شکستگی ساق راست شده و پلاتین گذاشتم دیروز پزشکی قانونی غرب تهران نظر داده گویا سه درصد که این بنظر این حقیر مبهم و غیرعادلانه است . چگونه میتوان درخواست تجدید نظر کرد ؟ با تشکر

پاسخ : نظریه پزشک قانونی قابل اعتراض می باشد و می توانید اعتراض خود را در یک لایحه نوشته و آنرا به قاضی محترم ( حسب مورد جناب آقای دادیار و یا بازپرس ) رسیدگی کننده به پرونده ، تقدیم نمایید تا دستورات لازم را صادر فرمایند .

پرسش : سلام……سه ونیم درصد از دیه کامل زن چقدر میشه؟

پاسخ : با توجه به اینکه میزان دیه فوق از ثلث دیه کامل کمتر است و دیه زن و مرد مسلمان کمتر از ثلث دیه کامل مساوی می باشند ، بنابراین سه و نیم درصد دیه زن مسلمان به نرخ سال 94 مبلغ  5,775,000  تومان می باشد .

پرسش : یک و نیم هزارم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : یک و نیم هزارم دیه کامل در سال 94 مبلغ  247,500  تومان خواهد شد .

پرسش : باسلام بنده مچ دستم شکسته و یک ماه و نیم هم بیکار شدم و الان دستم درست جوش خورده دیه چقدر بهم تعلق میگیره لطفا رقمشو بهم بگید نه فورمولشو با تشکر

پاسخ : البته بهتر بود بر اساس نظریه پزشک قانونی و یا رأی دادگاه سئوال خود را مطرح می نمودید ، ولیکن با توجه به نوع سئوال ، دیه شکستگی آن 8 درصد و مبلغ آن در سال 94 مبلغ  13,200,000  تومان خواهد شد .

پرسش : دیه فوت دختر بچه 2 ساله چه مبلغی می شود در سال 94 ؟

پاسخ : دیه فوت دختر بچه 2 ساله در سال 94 و در ماه غیر حرام مبلغ  82,500,000  تومان خواهد شد ، و چنانچه دختر بچه در اثر تصادف رانندگی فوت شده باشد ، شرکت بیمه می بایست دیه او را به میزان دیه کامل مرد مسلمان پرداخت نماید .

پرسش : قیمت یک شتر چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : قیمت یک شتر در سال 94 ، مبلغ 1,650,000 تومان (یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : شش هزارم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : شش هزارم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ  990,000  تومان (نهصد و نود هزار تومان) می شود .

پرسش : یک صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : یک صدم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 1,650,000 تومان (یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : نیم درصد دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : نیم درصد دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 825,000 تومان (هشتصد و بیست و پنج هزار تومان) می شود .

پرسش : دو پانزدهم دیه کامل جه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دو پانزدهم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 22,000,000 تومان (بیست و دو میلیون تومان) می شود .

پرسش : مبلغ چهار صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : چهار صدم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 6,600,000 تومان (شش میلیون و ششصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دیه دندان چند درصد دیه کامل است ؟

پاسخ :

الف – دندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است ، هر کدام یک بیستم دیه کامل یا پنج درصد دیه کامل یا پنچاه دینار می باشد .

ب – دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است ، هر کدام یک چهلم دیه کامل یا دو و نیم درصد دیه کامل یا بیست و پنج دینار می باشد .

پرسش : صد دینار از دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : صد دینار از دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 16,500,000 تومان (شانزده میلیون و پانصد هزار تومان) می شود .

پرسش : چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم دیه کامل به نرخ سال 94 ، مبلغ  8,800,000 تومان (هشت میلیون و هشتصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دو فقره یکصدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دو فقره یکصدم دیه کامل به نرخ سال 94 ، مبلغ 3,300,000 تومان (سه میلیون و سیصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دوازده صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دوازده صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 19,800,000 تومان ( نوزده میلیون و هشتصد هزار توان) می شود .

پرسش : پانزده صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : پانزده صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 24,750,000 تومان (بیست و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : ده صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : ده صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 16,500,000 تومان (شانزده میلیون و پانصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دو دهم از یک صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دو دهم از یک صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 330,000 تومان (سیصد و سی هزار تومان) می شود .

پرسش : با سلام.مبلغ ان دقیقا چقدر میشود؟این مبلغ دیه بنده در اثر تصادف در ماه غیر حرام بود.دقیقا ابلاغیه پزشکی قانونی به من در سال 94 به شرح زیر میباشد…

1-یازده درصد دیه غیر مقدر از دیه کامل بابت تورم شدید سمت چپ صورت-لب تحتانی-زانوی چپ-خون ریزی ملتحمه متوسط چشم چپ-پارگی نسبی رباط متقاطع خلفی و قدامی زانوی چپ-اسیب نسج مفصل زانوی چپ-اسیب عصبی گونه چپ 2-پانزده درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان صورت که بدون عیب بهبود یافته است در حد منقله 3-دو فقره یک بیستم دیه کامل بابت سیاه شدگی و شکستگی دندان های یک و دو 4 -سه درصد دیه کامل بابت خراشیدگی های قدام چانه-سمت چپ صورت-خلف ساق چپ-خارج ساق چپ 5-هفت و هزار و نیم دیه کامل بابت کبودی های زانوی چپ-پلک بالا-پایین چشم چپ. متشکر میشوم که جواب را به ایمیلم ارسال نمایید..

پاسخ : یازده درصد دیه کامل به نرخ سال94 مبلغ هجده میلیون و یکصدو پنجاه هزار تومان می شود – پانزده درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصدو پنجاه هزار تومان می شود – دو فقره یک بیستم دیه کامل مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان می شود – سه درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ چهار میلیون و نهصدو پنجاه هزار تومان می شود – هفت و نیم هزام دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ یک میلیون و دویست و سی و هفت هزارو پانصد تومان می شود .

پرسش :سلام نیم درصد دیه کامل و 3 دینار و3 دهم درصد دیه چقدر میشود

پاسخ : نیم درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ هشتصدو بیست و پنج هزار تومان می شود و 3 دینار به نرخ  سال 94 مبلغ چهارصدو نودپنج هزار تومان می شود و 3 هم درصد به نرخ سال 94 مبلغ چهارصدو نود پنج هزار تومان می شود .

پرسش : سلام خسته نباشین میخواستم بدونم. شکستگی حدود پنج در صد از قسمت نمایان دندان قدامی ک ارش ضایع ی ان سه دهم در صد دیه ی کامل تعیین میگردد. چقدر میشود؟؟

پاسخ : سه دهم درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ چهارصدو نود و پنج تومان می شود

پرسش : دیه شکستگی جمجه ، کبودی بالای چشم ، و 1 بیست و پنجم دندان نیش جلو چقدر میشود باتشکر.

پاسخ : در خصوص پاسخ در مورد جمجمه لازم است نوع جراجت را بر حسب گواهی پزشکی قانونی اعلام نمایید تا جواب داده شود – دیه کبودی بالای چشم  به نرخ سال 94 مبلغ جهارصدو نود و پنج هزار تومان می شود – دیه دندان نیش به شرح فوق و به نرخ سال 94 مبلغ سیصدو سی هزار تومان می شود .

پرسش : دیه حارصه همراه با کبودی و تورم زانوی راست و آسیب نسج نرم کمر و لگن چقدر میشود

پاسخ : دیه کبودی در زانو به نرخ سال94 مبلغ دویست و چهل و هفت هزار تومان می شود و ارش های تورم زانو ، آسیب نسج نرم کمر  و لگن را حسب  مورد پزشکی قانونی تعیین می نماید .

پرسش : باسلام ارش3دهم درصددیه کامل چقدرمی شودباتشکر

پاسخ : 3 دهم درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ چهارصدو نود پنج هزار تومان می شود

پرسش : باسلام – درصورتی که بیمه بخشی از مبلغ دیه را پرداخت نماید آیا مابقی مبلغ دیه را میتوان از طرف مقابل درخواست نمود یا نه ؟ باتشکر

پاسخ : در صورتی که شرکت بیمه از شما رضایت محضری نگرفته  باشد ، مابقی دیه قابل مطالبه است .

پرسش : سلام خسته نباشید پدر بزرگ من در اثر صانحه تصادف فوت کردن ایشون سه تا دختر و یه پسر دارن یه یکی از دختراشونم بیوه هسن دوتا بچه دارن چند درصد دیه بهشون تعلق میگیره و برحسب دیه کامل چه مبلغ میشه ؟

پاسخ :  20 درصد از کل دیه ، به هر یک از دخترها تعلق می گیرد .  

پرسش : میزان دیه شکستگی استخوان ران چپ از دو ناحیه چقدر می شود ؟

پاسخ : دیه هر شکستگی استخوان ران چپ اگر بدون عیب درمان شود هشت درصد دیه کامل خواهد بود بنابراین جمع  دیه شکستگی ها اگر بدون عیب درمان شود جمعاً 16 درصد و مبلغ آن نیز به نرخ سال 1395 مبلغ سی میلیون و چهار صد هزار تومان خواهد بود .

پرسش : با سلام و احترام سوالی که داشتم درصورتیکه برای حادثه ای رای مراجع محترم قضایی صادر بشه و مبلغی از دیه را توسط شرکت بیمه پرداخت و الباقی به سال بعد موکول بشه و کارفرما می بایست پرداخت نماید آیا برای باقیمانده می بایست مبنای محاسبات دیه روز باشد یا همان تاریخ قطعیت رای صادر شده توسط مرجع قضایی ؟

پاسخ : الباقی به نرخ دیه سال بعد می بایست پرداخت شود .

پرسش : آیادر ماه حرام دیه دو برابرفقط به موارد فوت تعلق میگیردیابه موارد دیگر ؟

پاسخ : در صورتی که ضرب و جرح و فوت هر دو در ماه حرام واقع شده باشد علاوه بر دیه نفس ، یک سوم دیه نیز به آن افزوده می گردد . بنابراین چنانچه در ماه حرام  فقط جراجت ایجاد شده باشد ( بدون اینکه فوتی صورت گرفته باشد ) دیه جراحت بر اساس ماه غیر حرام محاسبه خواهد شد .

پرسش : سلام هفته پیش یه موتور توی پیاده رو بمن زد شش تا کبودی روی پهلو ران و ساق پا و باسن دارم دیه اش چقدر میشه؟

پاسخ : دیه هر یک از کبودی های فوق ، یک و نیم هزارم دیه خواهد بود به عبارت دیگر مبلغ دیه هر یک از کبودی های فوق به نرخ سال 95 مبلغ دویست و هشتاد و پنج هزار تومان می باشد که چون 6 مورد کبودی بوده ، جمع آن مبلغ یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان خواهد شد .  

پرسش : باسلام میخواستم بپرسم دیه شکستگی بازوی دست چپ بیشتر است یا دست راست؟؟؟اگه بتونین میزان دیه رو هم بگین ازتون ممنونم تشکر فراوان 

پاسخ : دیه شکستگی بازوی دست چپ و راست تفاوتی نمی کند ، دیه شکستگی استخوان بازو  اگر بدون عیب درمان شود هشت درصد دیه کامل خواهد بود و مبلغ آن به نرخ سال 1395 مبلغ پانزده میلیون و دویست هزار تومان خواهد شد .

پرسش : سلام سه درصد از دیه کامل به عنوان ارش بابت آسیب بافت نرم شانه راست و نقص عضوی ناشی از محدودیت حرکتی شانه راست چقدر میشه ممنون میشم کمک کنید ؟

پاسخ : سه درصد دیه کامل به نرخ سال95 مبلغ 5،700،00  تومان می شود .

پرسش : دو هزارم دیه کامله چقدر است ؟

پاسخ : دوهزام دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 380،000  تومان می شود .

پرسش : ضمن عرض سلام و خسته نباشید . خسارت به ارش یک درصد دیه کامل از ناحیه مچ دست و یک درصد ارش دیه کامل آسیب نسج نرم ساعد چپ ، مبلغ آن چقدر میباشد . ضمنا اتفاق در ماه حرام افتاده است . تشکر

پاسخ : هر یک درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،900،000 تومان و جمعاً دو درصد که مبلغ دو درصد در سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان میشود .

پرسش : سلام 18درصد دیه چقد میشه؟

پاسخ : 18 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 34،200،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام یک کبودی سر چقدر میشه؟دو تا خراشیدگی از مچ دست راست چقدر میشه؟یک خذاشیدگی کتف چپ چقدر میشه؟زخمی شدن صاق پا که وخیم هست چقدر میشه؟ با تشکر از شما.

پاسخ : کبودی سر به نرخ سال 95 مبلغ 570،000  تومان می شود و دیه دو خراشیدگی ( حارصه ) در مچ دست راست به نرخ سال 95 مبلغ 1،900،000 تومان و دیه خراشیدگی ( حارصه ) کتف چپ در سال 95  مبلغ 950،000 تومان می شود و در مورد ساق پا نوع جراحت آن باید مشخص باشد تا مبلغ دیه آن اعلام شود .

 پرسش : با سلام توی یه درگیری پیشونیه من بر اثر ضریه جسم سخت 3تا بخیه خورده دیه اش چقدر میشه؟

پاسخ : باید نوع جراحت مشخص باشد ولی اگر نوع جراحت دامیه باشد ، دیه یک دامیه به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000  تومان می شود .  

پرسش : سلام .میخواستم بدونم دیه شکستگی درشت نی پای راست چقد میشه.البته با عمل پلاتین ؟

پاسخ : در صورتی که شکستگی درشت نی بدون عیب التیام بیابد دیه آن به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود .

 پرسش : سلام.دیه کبودی خلف گوش+کبودی گردن چقدرمیشه؟درصد ومبلغ به نرخ95/2/28 ؟

پاسخ : دیه کبودی خلف گوش به نرخ سال 95 مبلغ 570،000  تومان و دیه کبودی گردن به نرخ سال 95 مبلغ 285،000  تومان می شود .

 پرسش : با سلام و خسته نباشید دو سوم از پنجاه هزارم چه مبلغی می شود؟

پاسخ : دیه دو سوم از پنجاه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 6،333،333  تومان می شود .

 پرسش : نیم صدم و هفت و نیم هزارم و بیست و پنج صدم و دو نیم صدم و سه هزارم دیه کامل چقدر میشه ؟ ممنون مشاوره ی خوبتون ؟

پاسخ : نیم صدم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 می شود – هفت و نیم هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،425،000 تومان می شود –  بیست و پنج صدم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 47،500،000 تومان می شود – دو نیم صدم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می شود – سه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود .

پرسش : باسلام خواستم بپرسم دیه تصادف دختر6ساله منجربه فوت چقدرمیشه متشکرم؟

پاسخ : در تصادف منجر به فوت ، دیه به نرخ سال 95 مبلغ 190،000،000 می شود .

پرسش : سلام ، دیه ضعیفی چشم بر اثر ضربه چقدر میشود ، ارش چقدر تعلق میگیرد ؟

پاسخ : با توجه به نظریه پزشکی قانونی ، چنانچه مقدار کاهش بینایی مشخص باشد ، به همان نسبت دیه تعیین می شود .

پرسش : با سلام یک چهلم دیه کامل دندان چقدر است ؟

پاسخ : یک چهلم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می شود .

پرسش : سلام ديه ١ كبودي و خراشيدگي حارصه اندام بازوي راست٢خراشيدگي حارصه اندام خلف آرنج راست٣پارگي داميه بخيه شده سمت راست سر٤آسيب نسج نرم گردن.ارش آسيب نرم گردن به ميزان نيم درصد از ديه كامل انسان تعيين مي گردد ممنون ميشم پاسخ بديد .

پاسخ : 1 – دیه کبودی بازو به نرخ سال 95 مبلغ 285،000 می شود و دیه خراشیدگی بازو به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 تومان می شود ، 2 – دیه حارصه خلف آرنج به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 تومان می  شود ، 3 – دیه پارگی سر ( دامیه ) به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود ، 4 – ارش آسیب نسج نرم گردن به میزان نیم درصد به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 می شود .

پرسش : باسلاممیشه بگید دیه 1پارگی دامیه بخیه شده چپ پیشانی با امتدادبه ابروی چپ وتورم وکبودی اطراف چشم چپ با ارش تورم نیم درصد دیه کامل و خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم چپ با ارش سه دهم درصد دیه کامل وکبودی پهلوی راست چقدر میشه

پاسخ : دیه پارگی پیشانی ( دامیه ) به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود – دیه کبودی چشم به نرخ سال 95 مبلغ 570،000  تومان می شود – ارش تورم اطراف چشم به میزان نیم درصد به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 تومان می شود – ارش خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم به میزان سه دهم درصد به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود – دیه کبودی پهلوی راست به نرخ سال 95 مبلغ 285،000 تومان می شود .

پرسش : سلام  ، دیه تخلیه بیضه چپ چه مقدار میباشد؟ ، با سپاس

پاسخ : دیه قطع بیضه چپ به نرخ سال 95 مبلغ 126،666،666 تومان می شود .

پرسش : سلام و عرض احترام ، دو فقره یک سوم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان در سال 95 چقدر است ( آیا معادل یک ششم دیه کامل مرد مسلمان است) ، با تشکر

پاسخ : دو فقره یک سوم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان معادل یک سوم دیه کامل مرد مسلمان بوده و مبلغ آن به نرخ سال 95 مبلغ 63،333،333 تومان می شود .

پرسش : کبودی اطراف چشم راست سه هزارم دیه ارش خونریزی خفیف  تحت ملتحمه چشم راست دو دهم درصد دیه کامل سائیدگی زانوی راست قسمت داخلی فوقانی ساق راست (دوحارصه)جمعا”یم درصد دیه کبودی ساق راست پشت پای راست جمعا”سه هزارم دیه سقوط دندان 1 یک بیستم دیه کامل شکستگی پنج درصد قسمت نمایان دندان 2 پنج درصد از یک بیستم دیه کامل ارش لقی خفیف دندان 1 و2 جمعا”نه دهم درصد دیه ارش شکستگی استخوان ترقوه چپ تحت التیام یافته چهار درصد دیه لطفا بهم بگید دیه اش چقدر میشه ممنون میشه ؟

پاسخ : دیه کبودی اطراف چشم راست به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود  – ارش خونریزی خفیف تحت ملتحمه چشم به نرخ سال 95 مبلغ 380،000 تومان می شود – دیه سائیدگی زانوی راست و ساق راست به نرخ سال 95 جمعاً مبلغ 1،900،000 تومان – دیه کبودی ساق راست و پشت پای راست به نرخ سال 95 جمعاَ مبلغ 570،000 تومان – دیه سقوط دندان 1 به نرخ سال 95 مبلغ 9،500،000 تومان  – دیه شکشتگی پنج درصد قسمت نمایان دندان 2  به نرخ سال 95 مبلغ 475،000 تومان – ارش لقی خفیف دندان 1و 2 به نرخ سال 95 جمعاَ مبلغ 1،710،000 تومان – ارش شکستگی استخوان ترقوه چپ به نرخ سال 95 مبلغ 7،600،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام یک پنجم ازیک چهارم ازیک دوم دیه چقدرمیشه؟؟ ممنون

پاسخ : یک پنجم از یک چهارم از یک دوم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می شود .

پرسش : سلام شکستگی خرد شده قسمت ابتدایی بازوی چپ بدون عیبب التیام یافته و دیه مقدر دارد. ارش بابت محدودیت حرکتی ایجاد شده در مفصل شانه چپ معادل شش درصد از دیه کامل تعیین میگردد لطفا اگه میشه حساب کنید مبلغ دیه چند میشود در ضمن هشت ماه هم طول درمان داشته با تشکر

پاسخ : دیه خردشدگی بازوی چپ که التیام یافته به نرخ سال 95 مبلغ 25،333،333 تومان می شود .

 پرسش :استخوان ران ثلث تحتانی من شکسته و پلاتین گذاشتم ،پزشکی قانونی ارش نسج نرم« دو درصد » دیه کامل تعیین کرده که میشه سه میلیون و هشتصد ،اشتباهی صورت گرفته یا واقعا دیگه شکستگی پا همین میزانه؟

پاسخ : دیه شکستگی استخوان ران که التیام یافته به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،00 تومان می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم دیه پارگی ابرویه راست 2درصددامیه وسیاه شدگی دورچشم شش هزارم دیه وارش 2درصددیه کامل چقدمیشه ؟

پاسخ : 2 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود – شش هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،140،000 تومان می شود .

پرسش : سلام با تشکر از سایت خوبتون دیه شکستگی دندان جلو در ماه حرام چقدر است ؟ اصلا شکستگی دندان در ماه حرام باعث میشود که دیه زیاد شود یانه ؟

پاسخ : چنانچه آسیب ها و جراحات در ماه حرام هم ایجاد شده باشند ، دیه آنها همانند ماه غیر حرام محاسبه می شود ، بنابراین دیه دندان جلو به نرخ سال 95 مبلغ 9،500،000 تومان می شود –

پرسش : آیا در ماه حرام  دیه دو برابر فقط به موارد فوت تعلق میگیرد یا به سایر موارد هم تعلق می گیرد ؟

پاسخ : اولاً دیه ماه حرام دو برابر نیست ثانیاً دیه ماه حرام در صورت وجود شرایط به فوت تعلق می گیرد .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم ارش کاهش دید چشم چپ به میزان هفت دهم از دیه کامل چشم چپ و ارش پارگی تمام ضخامت قرنیه چشم چپ به میزان چهار درصد از دیه کامل انسان بفرمایید دیه من چدر میشود ؟

پاسخ : هفت دهم دیه کامل چشم چپ به نرخ سال 95 مبلغ 66،500،000 تومان می شود – چهار درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 7،600،000 تومان می شود .

پرسش : سلام نه صدم از يك سوم از يك دهم ديه كامل چقدر ميشه؟

پاسخ : به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود .

پرسش : باسلام دیه هر دنده محیط بر قلب درسال 95چقدرمی باشد

پاسخ : دیه هر دنده محیط بر قلب به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می باشد

پرسش : با سلام کارگری دارم که به علت استفاده نکردن لوازم ایمنی به یکی از چشمهاش آسیب رسیده اما بهبود پیدا کرده و فقط حدود بیست درصد کاهش دید پیدا کرده دیه اون چقدر میشه ؟

پاسخ : دیه کاهش بینایی یک چشم به میران بیست درصد ، به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ چقدر میشه ؟

پاسخ : چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود . 

پرسشس : سلام دیه شکستن یک انگشت دست چقدر است؟

پاسخ : دیه شکستن استخوان هر بند انگست دست ( غیر از انگشت شست ) که بدون عیب درمان شود ،  به نرخ سال 95 مبلغ 1،013،333 تومان می شود .

پرسش : با سلام1- دیه شگستگی شست پا که بدون عیب جوش خورده باشه چقدر است 2- 13/5 دینار دیه مبلغ ان چند تومان می باشد 3-8هزارم دیه چقدر می باشد  ؟

پاسخ : دیه شکستگی استخوان هر بند انگشت سشت پا به نرخ سال 95 مبلغ 1،520،000 تومان می شود –  13/5 دینار به نرخ سال 95 مبلغ 2،565،000 تومان می شود – 8  هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،520،000 تومان می شود . 

پرسش : سلام 1- چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل 2- چهار سه هزارم از دیه کامل 3- دو سه هزارم از دیه کامل چه مبلغی میشود ؟ با تشکر

پاسخ : چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 25،333،333 تومان می شود –  چهار سه هزام از دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 2،280،000 می شود – دو سه هزام از دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،140،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام دیه شکستگی استخوان ترقوه راست چقدره ؟ بنده در ماه حرام تصادف کردم ، بی تاثیر است؟

پاسخ : دیه شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود به نرخ سال 95 مبلغ 7،600،تومان می شود – دیه شکستگی در ماه حرام همانند ماه غیر حرام محاسبه می شود .

پرسش : سلام من تصادف کردم بینیم شکسته عمل کردن بعد پزشکی و دادگاه حکم اومد شش در صد دیه کامل از بابت ارش شکستگی معیوب استخوان بینی فقط همین ممنون میشم بگید مبلغ دریافتی من چقد میشه ؟

پاسخ : شش درصد دیه کامل بابت شکستگی معیوب استخوان بینی به نرخ سال 95 مبلغ 11،400،000 تومان می شود .

پرسش : سلام یک درصد دیه کامل بابت ارش اسیب بافت نرم ارنج دست چپ و نصف سه هزارم دیه کامل بابت کبودی خلف ران چپ و یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت دامیه بند اول انگشت چهارم دست راست در حق یک دخترخانم 23ساله چقدر میشود؟ ممنون

پاسخ : یک درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،900،00 تومان می شود – نصف سه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 285،000 تومان می شود – یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 63،333 تومان می شود .

پرسش : سلام.من در ماه رجب تصادف کردم.بعنوان شخص ثالث دو درصد دیه کامل بابت دامیه خلف سر . 14 درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی مهره های گردنی.9 درصد دیه کامل بابت ارش ثابت کردن مهره های گردنی .5 درصد از دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم گردن .5 درصد دیه کامل بابت ارش در رفتگی مهره های گردنی .2 درصد از دیه کامل بابت ارش آسیب عصبی که منجر به اختلال حرکتی گردیده و بهبود یافته . مبلغ دیه بر حسب درصد های فوق چند تومن است؟

پاسخ : دو درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود – 14 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 26،600،000 تومان می شود – 9 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 17،100،000 تومان می شود – 5 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 9،500،000 تومان می شود – 2 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود . 

پرسش :  1) یک ونیم درصددیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه گردن.۲) دودهم درصددیه کامل بابت ارش تورم ودودرصددیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه سمت چپ سر و۳) دودرصددیه کامل بابت دامیه پس سر و ۴) دوفقره یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی چپ و ۵) دودرصددیه کامل بابت دودرصدازسطح قابل رویش موکه جوشگاه جرح های ناحیه سرکه موجب عدم رویش موشده

پاسخ : 1) یک و نیم درصددیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه گردن مبلغ 2،850،000 تومان می شود .۲) دودهم درصددیه کامل بابت ارش تورم مبلغ 380،000 تومان می شود و دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه سمت چپ سر مبلغ 3،800،000 تومان می شود  و ۳) دو درصددیه کامل بابت دامیه پس سر مبلغ 3،800،000 تومان می شود و ۴) دو فقره یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی چپ مبلغ 570،000 تومان می شود و ۵) دو درصد دیه کامل بابت دو درصد از سطح قابل رویش موکه جوشگاه جرح های ناحیه سر که موجب عدم رویش موشده مبلغ 3،800،000 تومان می شود .

پرسش : سلام ببخشید میخواستم بدونم در سال 95 برای مادرم در مورد شکستگی استخوان ترقوه چپ که بدون عیب جوش خورده چهار درصد از دیه کامل و آسیب به نسج نرم و جراحی یک درصد از دیه کامل ارش و نقص عضو محدودیت حرکتی شانه دو درصد از دیه کامل ارش در حق شاکی دیه اش و مبلغش چقدر میشه؟ ممنون از پاسختون

پاسخ : سلام ، شکستگی استخوان ترقوه چپ که بدون عیب جوش خورده چهار درصد از دیه کامل ، مبلغ آن 7،600،000 تومان می شود و آسیب نسج نرم جراحی یک درصد از دیه کامل ارش ، مبلغ آن 1،900،000 تومان می شود و نقص عضو محدودیت حرکتی شانه دو درصد از دیه کامل ارش ، مبلغ آن 3،800،000 تومان می شود.

پرسش : با سلام میزان دیه شکستگی ساعد دست چپ که پلاتین نیز گذاشته اند برای یک خانم چه میزان می باشد ؟ با تشکر

پاسخ : شکستگی اگر بدون عیب درمان شود به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 می شود .

پرسش : سلام, من با موتور تصادف کردم و مچ دستم شکست و مراحل دادگاه هم گذروندم و حکمش هم اومد و نوشته چهار پنجمه يک پنجمه نصف ديه کامل براى شکستگى مى خواستم ببينم مبلغ ديه من حدودى چقدر مميشه ؟؟؟

پاسخ : چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل مبلغ 15،200،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم دیه ی ساییدگی(حارصه)پشت پای چپ و خراشیدگی (حارصه) پاشنه مچ پای راست چقدر میشه ؟

پاسخ : دیه حارصه پشت پای چب مبلغ 950،000 تومان می شود و دیه حارصه پاشنه مچ پای راست در صورتی که یک حارصه باشد مبلغ 950،00 تومان می شود و اگر حارصه یکی در پاشنه و دیگری در مچ پای راست باشد هریک 950،000 تومان می شود .

پرسش : سلام یک صدم دیه کامل به عنوان ارش چقدر میشه ؟

پاسخ : مبلغ 1،900،000 تومان می شود

پرسش : 1 -خرد شدگی درشت نی ونازک نی وزخم حارصه ساعد چپ بدون عیب درمان شده و دیه مقدر دارد ۲_ارش مفصل زانوی راست همراه با محدودیت حرکتی شدید که منجر به اختلال در راه رفتن شده است جمعا برابر با ۲۴درصد دیه کامل انسان ۳-انجام عمل جراحی زانو راست برابر با ۲درصد دیه کامل.لطفا دیه بنده رو مشخص کنید وممنون از سایت خوبتون

پاسخ : 1 – خرد شدگی درشت نی و نازک نی که بدون عیب درمان شده هر کدام مبلغ 25،333،333 تومان و جمعاً مبلغ 50،666،666 تومان می شوند و حارصه ساعد چپ مبلغ 950،000 تومان می شود 2 – نرخ 24 درصد دیه کامل مبلغ 45،600،000 می شود 3 – نرخ 2 درصد دیه کامل مبلغ 3،800،000 تومان می شود .

 

پرسش و پاسخ دیه و ارش ـ مشاوره حقوقی دیه و ارشبرای مطرح نمودن سئوالات در مورد دیه و پرونده های مربوطه و دریافت پاسخ آن می توان به روش زیر اقدام نمود : 

مشاوره حضوری با وکیل دادگستری  

برای این منظور می توان با شماره تلفن دفتر وکالت تماس گرفت و پس از تعیین وقت ، در ساعت مقرر مراجعه نمود .

مشاور تلفنی با وکیل دادگستری

مشاوره حقوقی تلفنی نیز با پرداخت هزینه مربوطه مقدور می باشد.

 
نمونه سئوالات : 
 
پرسش : سلام ، نیم درصد دیه کامل بابت حارصه آرنج چپ ، سه هزارم دیه کامل بابت کبودی صورت و 8 درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران و شش درصد دیه کامل بابت خردشدگی استخوان کشکک زانو چقدر می شود ؟  
 
 
پاسخ : سلام ،  مبالغ به نرخ سال 98 محاسبه شده است : نیم درصد دیه کامل بابت حارصه آرنج چپ مبلغ 1،350،000 تومان می شود و 3 هزارم دیه کامل بابت کبودی صورت مبلغ 810،000 تومان می شود  و 8 درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران مبلغ 21،600،000 تومان می شود و 6 درصد دیه کامل بابت خردشدگی استخوان کشکک زانو مبلغ 16،200،000 تومان  می شود .
 
 
پرسش : سلام مبلغ دیه چقدر می شود ؟ کبودی چشم راست سه هزارم دیه کامل و تورم چشم راست نیم درصد دیه کامل و خونریزی زیر ملتحمه چشم راست دو دهم درصد و کبودی داخل لاله گوش راست سه هزارم دیه کامل ، تورم پوست سر نیم درصد دیه کامل ؟ 
 
 
پاسخ : سلام مبالغ بر اساس نرخ سال 98 محاسبه شده است : کبودی چشم راست سه هزارم دیه کامل مبلغ 810،000 تومان می شود ، تورم چشم راست نیم درصد دیه کامل مبلغ 1،350،000 تومان می شود ، خون ریزی زیر ملتحمه چشم راست دو دهم درصد دیه کامل مبلغ 540،000 تومان می شود ، کبودی لاله گوش راست 3 هزارم دیه کامل مبلغ 810،000 تومان می شود ، تورم پوست سر نیم درصد دیه کامل مبلغ 1،350،000 تومان می شود .
 
 
پرسش : سلام ، مبلغ دیه دامیه ساعد دست یک درصد و دامیه سر دو درصد و حارصه در هر دو شانه یک درصد و کبودی در سینه یک و نیم هزارم و شکستگی استخوان ران هشت درصد ، چقدر می شود ؟ 
 
 
پاسخ : مبالغ به نرخ سال ۹۸ محاسبه شده است : دامیه ساعد دست یک درصد دیه کامل مبلغ 2،700،000 تومان می شود ، دامیه سر دو درصد دیه کامل مبلغ 5،400،000 تومان می شود ، هر یک از حارصه ها در شانه مبلغ 1،350،000 تومان و جمعاً مبلغ 2،700،000 تومان می شود ، کبودی سینه یک و نیم هزارم دیه کامل مبلغ 405،000 تومان می شود ، شکستگی استخوان ران هشت درصد دیه کامل مبلغ 21،600،000 تومان می شود . 
 
 
پرسش : سلام ، مبلغ دیه دو صدم بابت دامیه بینی یک دهم بابت ارش شکستگی استخوان بینی و دوازده هزارم بابت دو عدد سیاه شدگی اطراف چشم چقدر میشود ؟
 
 
پاسخ : دو صدم دیه بابت دامیه بینی به نرخ سال 98 ملبغ 5،400،000 تومان می شود ، یک دهم دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان بینی به نرخ سال 98 مبلغ 27،000،000 تومان می شود ، دوازده هزارم دیه کامل بابت دوعدد سیاه شدگی اطراف چشم به نرخ سال 98 مبلغ 3،240،000 تومان می شود . 

 

 
پرسش : سلام دیه کبودی کتف راست و روی ستون فقرات کمری و قرمزی قدام گردن چقدر است ؟ ممنون 
 
 
پاسخ : دیه کبودی کتف راست به نرخ سال 96 مبلغ 315،000 تومان می شود ، دیه کبودی روی ستون فقرات به نرخ سال 96 مبلغ 315،000 تومان می شود ، دیه قرمزی گردن به نرخ سال 96 ملبغ 157،500 تومان می شود .
 
پرسش : سلام, من با موتور تصادف کردم و مچ دستم شکست و مراحل دادگاه هم گذراندم و حکمش هم اومد و نوشته چهار پنجم يک پنجمه نصف ديه کامل براى شکستگى مى خواستم ببينم مبلغ ديه من حدودى چقدر می شود ؟

پاسخ : سلام ، چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 15،20،000 تومان می شود .

پرسش : سلام.شکستگی دو تا از دنده های سمت چپ و محیط به قلب چند در صد میشه و دو درصد چقدر میشود ؟

پاسخ : سلام ، دیه شکستن هر یک از دنده های محیط به قلب مبلغ 4،750،000 تومان و جمعاً مبلغ 9،500،000 تومان می شود ، و مبلغ دو درصد دیه کامل مبلغ 3،800،000 تومان می شود . مبالغ فوق به نرخ سال 95 می باشد .

پرسش : سلام دو درصد دیه ی دامیه ومتلاحمه چقدر است اخه من صورتم تو تصادف پاره شد و شونزده تا بخیه خورده است .

پاسخ : دیه هر دامیه صورت مبلغ 3،800،000 تومان می شود و دیه هر متلاحمه صورت مبلغ 5،700،000 تومان می شود ، ولی باید توجه داشت که جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد موجب یک پنجم دیه کامل است . در این مورد چنانجه پس از بهبودی جراحت ، اثر و عیب فاحشی ، در صورت باقی بماند ، علاوه بر آن ، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخته شود ولی چنانچه جراحت دامیه و متلاحمه بوده بعد از التیام اثر از آن باقی بماند علاوه بر دیه دامیه یا متلاحمه ، یک صدم دیه کامل نیز ثابت می شود و چنانچه شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است .

پرسش : سلام دیه دندان لق شده جلو چغدر میشه؟

پاسخ : سلام ، لق شدن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد موجب دیه همان دندان است و در غیر این صورت موجب ارش است و ارش آنرا پزشکی قانونی تعیین می کند .

پرسش : سلام علیکم دیه شکستگی ران راست اگر بعدداز طول درمان التیام نیابد چقدر میشه؟

پاسخ : شکستگی استخوان ران راست اگر التیام نیابد و معیوب باشد دیه آن به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان خواهد بود .

پرسش : سلام ، بنده طی تصادف با موتور استخوان نازک نی ودرشت نی پای چپم شکست و سه تا پلاتین هم گذاشتم،وسه ماه خانه نشین شدم والان هم پلاتین های پام رو در آوردم.اگر ممکنه میزان دیه پام رومشخص کنید . ممنون

پاسخ : دیه شکستن استخوان نازک نی و درشت نی پا در صورتی که بدون عیب درمان شده باشد ، هر کدام 15،200،000 تومان می شود و جمعاً مبلغ 30،400،000 تومان می شود ، و در صورتی که معیوب باشند دیه هرکدام 19،000،000 تومان و جمعاً 38،000،000 تومان می شود .

پرسش :دو فقره چهارپنجم ازیک پنجم ازنصف دیه کامل چقدر میشه؟

پاسخ : چهارپنجم ازیک پنجم ازنصف دیه کامل مبلغ 30،400،000 تومان می شود .

پرسش : سلام ، دو سوم از یک بیستم چقدر میشه . با تشکر

پاسخ : سلام ، دو سوم از یک بیستم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 6،333،333 تومان می شود .

پرسش : سلام خسته نباشین،شکستگی استخون ساق پا از 2جا که2تا پلاتین هم خرده باشه چقدر دیه تعلق میگیره ؟ باتشکر

پاسخ : سلام ، دیه هر یک از شکستگی های استخوان پا اگر بدون عیب درمان شده باشند به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان و جمعاً مبلغ 30،400،000 تومان می شود و اگر معیوب باشند دیه هریک به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان و جمعاً مبلغ 38،000،000 تومان می شود ، البته برای جراحت ناشی از عمل جراحی و قرار دادن پلاتین در پا ، ارش تعیین می شود و پزشکی قانونی می بایست در نظریه نهایی خود آنرا بنویسد .

پرسش : یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل را محبت بفرماییدمحاسبه کنید ممنون از لطف شما

پاسخ : یک صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 63،333 تومان می شود و این میزان دیه ، بابت دیه حارصه یک بند انگشت ( به جز بند انگشت شصت ) می باشد .

پرسش : سلام من تصادف کردم و صورتم 16تابخیه خورد و در برگه ی پزشک قانونی برام زدن جراحت بخیه شده(دامیه) به تعداد دوعدد بر روی چانه و تورم فک تحتانی راست وساییدگی مچ پای چپ صدمات در اثر برخورد با جسم سخت ایجاد شده است. خواستم ببینم دیه ای که به من تعلق میگیره چقدر است البته این حادثه مال سال 1393هست .

پاسخ : دیه دو دامیه به نرخ سال 95 جمعاً مبلغ 7،600،000 تومان می شود ، و برای تورم فک می بایست ارش آن توسط پزشکی قانونی تعیین شود ، ساییدگی مچ پای چپ اگر حارصه باشد به نرخ سال 95 مبلغ آن 950،000 تومان می شود .

پرسش : دیه شکستگی ساق پا که پلاتینم خورده در ماه محرم چقدر است ؟

پاسخ : دیه شکستگی ها به نرخ ماه غیر حرام محاسبه می شود و دیه شکستگی ساق پا اگر بدون عیب درمان شده باشد به نرخ ماه غیر حرام در سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود ، البته برای جراحت ناشی از عمل جراحی و قرار دادن پلاتین در پا ، ارش تعیین می شود و پزشکی قانونی می بایست در نظریه نهایی خود آنرا بنویسد .

پرسش : باسلام. میخواستم بدانم دیه صدمات مثلا بخیه خوردن پیشانی یا در کل دیه آسیب دیدگی در ماههای حرام هم دوبرابر هست یا خیر. باسپاس

پاسخ : سلام : دیه جراحت ها و آسیب ها و شکستگی ها در ماه حرام ، به نرخ ماه غیر حرام محاسبه می شود .

پرسش : خراشيدگي پلك و روي دست حارصه ، كبودي پلك ، سرخ شدگي گردن ، ميخواستم ديه موارد فوق رو بدونم

پاسخ : دیه خراشیدگی حارصه پلک مبلغ 1،900،000 تومان می شود ، دیه حارصه رویه دست مبلغ 950،000 تومان می شود ، دیه کبودی پلک مبلغ 570،000 تومان می شود ، دیه سرخ شدن گردن مبلغ 142،500 تومان می شود . مبالغ فوق به نرخ سال 95 می باشد .

پرسش : سلام خواستم ببینم دیه اینا چقدر میشه ممنون جواب بدهید ۱ساییدگی حارصه لب بالا گونه راست ۲ساییدگی حارصه مچ دست راست ،خلف ارنج راست،پشت دست راست ،کتف دست چپ،بند میانی انگشت پنجم دست چپ۳کبودی به همراه ساییدکی عمیق در حد دامیه ناحیه فوقانی کمر۴ساییدگی درحد حارصه روی کتف راست۵کبودی خفیف زانوی راست،خلف ساق پای راست۶اسیب نسنج نرم گردن صدمات فوق در اثر اصابت جسم سخت.یک ماه طول درمان فعلا

پاسخ : 1 – دیه ساییدگی حارصه لب بالا مبلغ 1،900،000 تومان می شود ، دیه حارصه گونه راست مبلغ 1،900،000 تومان می شود 2 – دیه ساییدگی مچ دست راست ،خلف ارنج راست،پشت دست راست ،کتف دست چپ ، هر یک مبلغ 950،000 تومان می شود و جمع چهار مورد حارصه مبلغ 3،800،000 تومان می شود و مبلغ دیه بند میانی انگشت پنجم دست چپ مبلغ 63،333 تومان می شود 3 – دیه کبودی کمر مبلغ 285،000 تومان می شود و دیه ساییدگی در حد دامیه کمر مبلغ 1،900،000 تومان می شود  4 – دیه ساییدگی در حد حارصه روی کتف راست مبلغ 950،000 تومان می شود  5 – دیه کبودی زانوی راست 285،000 تومان می شود و دیه کبودی ساق پای راست مبلغ 285،000 تومان می شود  6 – ارش آسیب نسج نرم گردن توسط پزشکی قانونی تعیین می شود و در نظریه نهایی پزشکی قانونی می بایست اعلام شود . مبالغ فوق به نرخ سال 95 می باشد .

پرسش : دو هزارم دیه کامله چقدر است ؟

پاسخ : دو هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 380،000 تومان می شود .

پرسش : سلام18درصد دیه چقد میشه؟

پاسخ : 18 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 34،200،000 تومان می شود .

پرسش :سلام .میخواستم بدونم دیه شکستگی درشت نی پای راست چقد میشه.البته با عمل پلاتین

پاسخ : دیه شکستگی استخوان درشت نی پای راست که بدون عیب درمان شده باشد به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود و اگر معیوب باشد دیه آن به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان می شود .

پرسش : دندان جلویی من شکسته و قاضی رای در سیاه شدگی دندان نوشته اند آیا سیاه شدگی همان شکستگی است؟

پاسخ : دادگاه بر اساس نظریه پزشکی قانونی رأی صادر می کند ، دیه شکستن و دیه افتادن و دیه سیاه شدگی دندان متفاوت از هم می باشد .

پرسش :با سلام و خسته نباشید دو سوم از پنجاه هزارم چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : سلام ، دو سوم از پنجاه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 6،333،333 تومان می شود .

پرسش :ببخشید پنج درصد دیه کامل.چقد میشه؟

پاسخ : پنج درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 8,250,000  تومان (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : سلام.یک بیستم دیه کامل بخاطر شکستگی دندان چقدر میشود؟

پاسخ : یک بیستم دیه کامل  به نرخ سال 94 مبلغ 8,250,000 تومان (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم دیه این چه قدر میشه: کمی کبود شدگی در سمت راست ران و کمی هم در قسمت سمت راست صورت بر اثر ضربه ، با تشکر

پاسخ : دیه کبودی ران در سال 94 مبلغ  247,500 تومان (دویست و چهل و هفت هزار و پانصد تومان) و دیه کبودی صورت در سال 94 مبلغ 495,000 تومان (چهار صد و نود و پنج هزار تومان) می شود .

پر سش : سلام خسته نباشی۱۳صدم دیه کامل چقدرمیباشد ؟

پاسخ : 13 صدم دیه کامل مرد مسلمان در سال 94 مبلغ  21,450,000  تومان می شود .

پرسش : دوفقره ده درصد ازیک بیستم دیه کامل چقدرمیشود؟تشکر

پاسخ : دو فقره ده درصد از یک بیستم دیه کامل در سال 94 مبلغ 1,650,000   تومان می شود .

پرسش : با سلام و خسته نباشید دیه شکستگی مهره 5 گردن بر اثر تصادف چند تومان میشود؟ سپاس

پاسخ : برای آن ارش تعیین خواهد شد و میزان ارش آن توسط پزشکی قانونی تعین می گردد .

پرسش : سلام .من تصادف کردم خواستم ببینم مبلغ دیه من چقدر میشه ؟ /6 تا حارصه و 1 دامیه و یک دنده ام شکسته /ممنون

پاسخ :چنانچه جراحت های حارصه بر روی سر و صورت ایجاد شده باشد دیه هر حارصه در سال 94 مبلغ 1,650,000   تومان و شش حارصه جمعاً مبلغ 9,900,000  تومان خواهد بود ، چنانچه برخی از حارصه ها در سایر نقاط بدن باشد دیه آن حارصه کمتر از مبلغ فوق خواهد بود و توسط پزشکی قانونی تعیین می شود – چنانچه جراحت دامیه بر روی سر و صورت ایجاد شده باشد دیه آن مبلغ 3,300,000  تومان خواهد شد و چنانچه در سایر نقاط بدن باشد دیه آن توسط پزشکی قانونی تعیین خواهد شد –  در صورتیکه دنده محیط به قلب باشد که از آن محافظت می کند ، دیه آن در سال 94 مبلغ 4,125,000  تومان خواهد بود و چنانچه دنده محیط به قلب نباشد دیه آن در سال 94 مبلغ 1,650,000  تومان خواهد بود .  

پرسش : سلام، سوالي داشتم، نيم درصد از ديه ي كامله بابت سائيدگي حارصه، قدم زانوي چپ و به ميزان دو درصد ديه كامله بعنوان ارش بابت اسيب نسج نرم زانوي راست و به ميزان دو دهم درصد ديه كامله به عنوان ارش بابت ضربديدگي كمر و به ميزان دو دهم درصد ديه كامله بعنوان ارش بابت ضربديدگي شانه ي راست ،در ماه حرام ١٣٩٣ چقدر به تومان ميشود؟ سپاسگذارم.

پاسخ : نیم درصد دیه حارصه زانوی چپ = 825,000   تومان در سال 94 – دو درصد بابت ارش آسیب نسج نرم زانوی راست = 3,300,000  تومان در سال 94 – دو دهم درصد بابت ارش ضرب دیدگی کمر =  330,000  تومان در سال 94 – دو دهم درصد بابت ارش ضرب دیدگی شانه =  330,000  تومان در سال 94 – ضمناً دیه جراحات در ماه حرام ، بر مبنای ماه غیر حرام محاسبه می شود .

پرسش : آیا در پرداخت دیه به شخص مصدوم مالیات تعلق میگرد و از مبلغ دیه کسر میشود؟ آیا رای صادر شده که برای پرداخت به تهران فرستاده شده دوباره باز نگری خواهد شد؟

پاسخ : خیر – شرکتهای بیمه رأی صادره را بررسی می کنند .

پرسش : سلام خسته نباشید دیه شکستگی سینوس فکی (زیر چشم) چقدره؟ واگر هم ارش دارد حدودا چقدر میشه؟ با تشکر

پاسخ : ارش دارد و میزان آنرا پزشکی قانونی تعیین می نماید ، چنانچه کپی نظریه پزشک قانونی را گرفته اید درصد تعیین شده را بگویید تا مبلغ آن محاسبه شود .

پرسش : با سلام و خسته نباشید.بنده با موتور سیکلت به خانمی زدم و نظر پزشک قانونی این بوده:1-جراحت بخیه شده(دامیه) گیجگاهی چپ 2-جراحت بخیه شده سمت چپ آهیانه که در اثر اصابت جسم سخت طی دو سه روز گذشته ایجاد شده است . خواهشمندم بفرمایید دیه این دو مورد چقدر میشه.البته میدونم که همه جا نوشته دامیه دو در صد دیه کامل اما بعضی افراد نظرات دیگه ای دارند و میگن شرایطی داره و ممکنه دیه کمتر از این بشه.مثلا من دیدم یه نفر به خاطر دامیه دو هزارم گرفته بود نه دو صدم. با تشکر

پاسخ : چنانچه هر دو جراحت دامیه تعیین شده باشند ، به هر دامیه بر روی سر و صورت 2 درصد دیه کامل تعلق می گیرد و جمعاً 4 درصد خواهد شد ، دیه دامیه در سایر نقاط بدن حسب مورد از 2 درصد کمتر می باشد .

پرسش : با سلام بر اثر تصادف دچار شکستگی ساق راست شده و پلاتین گذاشتم دیروز پزشکی قانونی غرب تهران نظر داده گویا سه درصد که این بنظر این حقیر مبهم و غیرعادلانه است . چگونه میتوان درخواست تجدید نظر کرد ؟ با تشکر

پاسخ : نظریه پزشک قانونی قابل اعتراض می باشد و می توانید اعتراض خود را در یک لایحه نوشته و آنرا به قاضی محترم ( حسب مورد جناب آقای دادیار و یا بازپرس ) رسیدگی کننده به پرونده ، تقدیم نمایید تا دستورات لازم را صادر فرمایند .

پرسش : سلام……سه ونیم درصد از دیه کامل زن چقدر میشه؟

پاسخ : با توجه به اینکه میزان دیه فوق از ثلث دیه کامل کمتر است و دیه زن و مرد مسلمان کمتر از ثلث دیه کامل مساوی می باشند ، بنابراین سه و نیم درصد دیه زن مسلمان به نرخ سال 94 مبلغ  5,775,000  تومان می باشد .

پرسش : یک و نیم هزارم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : یک و نیم هزارم دیه کامل در سال 94 مبلغ  247,500  تومان خواهد شد .

پرسش : باسلام بنده مچ دستم شکسته و یک ماه و نیم هم بیکار شدم و الان دستم درست جوش خورده دیه چقدر بهم تعلق میگیره لطفا رقمشو بهم بگید نه فورمولشو با تشکر

پاسخ : البته بهتر بود بر اساس نظریه پزشک قانونی و یا رأی دادگاه سئوال خود را مطرح می نمودید ، ولیکن با توجه به نوع سئوال ، دیه شکستگی آن 8 درصد و مبلغ آن در سال 94 مبلغ  13,200,000  تومان خواهد شد .

پرسش : دیه فوت دختر بچه 2 ساله چه مبلغی می شود در سال 94 ؟

پاسخ : دیه فوت دختر بچه 2 ساله در سال 94 و در ماه غیر حرام مبلغ  82,500,000  تومان خواهد شد ، و چنانچه دختر بچه در اثر تصادف رانندگی فوت شده باشد ، شرکت بیمه می بایست دیه او را به میزان دیه کامل مرد مسلمان پرداخت نماید .

پرسش : قیمت یک شتر چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : قیمت یک شتر در سال 94 ، مبلغ 1,650,000 تومان (یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : شش هزارم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : شش هزارم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ  990,000  تومان (نهصد و نود هزار تومان) می شود .

پرسش : یک صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : یک صدم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 1,650,000 تومان (یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : نیم درصد دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : نیم درصد دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 825,000 تومان (هشتصد و بیست و پنج هزار تومان) می شود .

پرسش : دو پانزدهم دیه کامل جه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دو پانزدهم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 22,000,000 تومان (بیست و دو میلیون تومان) می شود .

پرسش : مبلغ چهار صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : چهار صدم دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 6,600,000 تومان (شش میلیون و ششصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دیه دندان چند درصد دیه کامل است ؟

پاسخ :

الف – دندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است ، هر کدام یک بیستم دیه کامل یا پنج درصد دیه کامل یا پنچاه دینار می باشد .

ب – دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است ، هر کدام یک چهلم دیه کامل یا دو و نیم درصد دیه کامل یا بیست و پنج دینار می باشد .

پرسش : صد دینار از دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : صد دینار از دیه کامل در سال 94 ، مبلغ 16,500,000 تومان (شانزده میلیون و پانصد هزار تومان) می شود .

پرسش : چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم دیه کامل به نرخ سال 94 ، مبلغ  8,800,000 تومان (هشت میلیون و هشتصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دو فقره یکصدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دو فقره یکصدم دیه کامل به نرخ سال 94 ، مبلغ 3,300,000 تومان (سه میلیون و سیصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دوازده صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دوازده صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 19,800,000 تومان ( نوزده میلیون و هشتصد هزار توان) می شود .

پرسش : پانزده صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : پانزده صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 24,750,000 تومان (بیست و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان) می شود .

پرسش : ده صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : ده صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 16,500,000 تومان (شانزده میلیون و پانصد هزار تومان) می شود .

پرسش : دو دهم از یک صدم دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : دو دهم از یک صدم دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ 330,000 تومان (سیصد و سی هزار تومان) می شود .

پرسش : با سلام.مبلغ ان دقیقا چقدر میشود؟این مبلغ دیه بنده در اثر تصادف در ماه غیر حرام بود.دقیقا ابلاغیه پزشکی قانونی به من در سال 94 به شرح زیر میباشد…

1-یازده درصد دیه غیر مقدر از دیه کامل بابت تورم شدید سمت چپ صورت-لب تحتانی-زانوی چپ-خون ریزی ملتحمه متوسط چشم چپ-پارگی نسبی رباط متقاطع خلفی و قدامی زانوی چپ-اسیب نسج مفصل زانوی چپ-اسیب عصبی گونه چپ 2-پانزده درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان صورت که بدون عیب بهبود یافته است در حد منقله 3-دو فقره یک بیستم دیه کامل بابت سیاه شدگی و شکستگی دندان های یک و دو 4 -سه درصد دیه کامل بابت خراشیدگی های قدام چانه-سمت چپ صورت-خلف ساق چپ-خارج ساق چپ 5-هفت و هزار و نیم دیه کامل بابت کبودی های زانوی چپ-پلک بالا-پایین چشم چپ. متشکر میشوم که جواب را به ایمیلم ارسال نمایید..

پاسخ : یازده درصد دیه کامل به نرخ سال94 مبلغ هجده میلیون و یکصدو پنجاه هزار تومان می شود – پانزده درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصدو پنجاه هزار تومان می شود – دو فقره یک بیستم دیه کامل مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان می شود – سه درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ چهار میلیون و نهصدو پنجاه هزار تومان می شود – هفت و نیم هزام دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ یک میلیون و دویست و سی و هفت هزارو پانصد تومان می شود .

پرسش :سلام نیم درصد دیه کامل و 3 دینار و3 دهم درصد دیه چقدر میشود

پاسخ : نیم درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ هشتصدو بیست و پنج هزار تومان می شود و 3 دینار به نرخ  سال 94 مبلغ چهارصدو نودپنج هزار تومان می شود و 3 هم درصد به نرخ سال 94 مبلغ چهارصدو نود پنج هزار تومان می شود .

پرسش : سلام خسته نباشین میخواستم بدونم. شکستگی حدود پنج در صد از قسمت نمایان دندان قدامی ک ارش ضایع ی ان سه دهم در صد دیه ی کامل تعیین میگردد. چقدر میشود؟؟

پاسخ : سه دهم درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ چهارصدو نود و پنج تومان می شود

پرسش : دیه شکستگی جمجه ، کبودی بالای چشم ، و 1 بیست و پنجم دندان نیش جلو چقدر میشود باتشکر.

پاسخ : در خصوص پاسخ در مورد جمجمه لازم است نوع جراجت را بر حسب گواهی پزشکی قانونی اعلام نمایید تا جواب داده شود – دیه کبودی بالای چشم  به نرخ سال 94 مبلغ جهارصدو نود و پنج هزار تومان می شود – دیه دندان نیش به شرح فوق و به نرخ سال 94 مبلغ سیصدو سی هزار تومان می شود .

پرسش : دیه حارصه همراه با کبودی و تورم زانوی راست و آسیب نسج نرم کمر و لگن چقدر میشود

پاسخ : دیه کبودی در زانو به نرخ سال94 مبلغ دویست و چهل و هفت هزار تومان می شود و ارش های تورم زانو ، آسیب نسج نرم کمر  و لگن را حسب  مورد پزشکی قانونی تعیین می نماید .

پرسش : باسلام ارش3دهم درصددیه کامل چقدرمی شودباتشکر

پاسخ : 3 دهم درصد دیه کامل به نرخ سال 94 مبلغ چهارصدو نود پنج هزار تومان می شود

پرسش : باسلام – درصورتی که بیمه بخشی از مبلغ دیه را پرداخت نماید آیا مابقی مبلغ دیه را میتوان از طرف مقابل درخواست نمود یا نه ؟ باتشکر

پاسخ : در صورتی که شرکت بیمه از شما رضایت محضری نگرفته  باشد ، مابقی دیه قابل مطالبه است .

پرسش : سلام خسته نباشید پدر بزرگ من در اثر صانحه تصادف فوت کردن ایشون سه تا دختر و یه پسر دارن یه یکی از دختراشونم بیوه هسن دوتا بچه دارن چند درصد دیه بهشون تعلق میگیره و برحسب دیه کامل چه مبلغ میشه ؟

پاسخ :  20 درصد از کل دیه ، به هر یک از دخترها تعلق می گیرد .  

پرسش : میزان دیه شکستگی استخوان ران چپ از دو ناحیه چقدر می شود ؟

پاسخ : دیه هر شکستگی استخوان ران چپ اگر بدون عیب درمان شود هشت درصد دیه کامل خواهد بود بنابراین جمع  دیه شکستگی ها اگر بدون عیب درمان شود جمعاً 16 درصد و مبلغ آن نیز به نرخ سال 1395 مبلغ سی میلیون و چهار صد هزار تومان خواهد بود .

پرسش : با سلام و احترام سوالی که داشتم درصورتیکه برای حادثه ای رای مراجع محترم قضایی صادر بشه و مبلغی از دیه را توسط شرکت بیمه پرداخت و الباقی به سال بعد موکول بشه و کارفرما می بایست پرداخت نماید آیا برای باقیمانده می بایست مبنای محاسبات دیه روز باشد یا همان تاریخ قطعیت رای صادر شده توسط مرجع قضایی ؟

پاسخ : الباقی به نرخ دیه سال بعد می بایست پرداخت شود .

پرسش : آیادر ماه حرام دیه دو برابرفقط به موارد فوت تعلق میگیردیابه موارد دیگر ؟

پاسخ : در صورتی که ضرب و جرح و فوت هر دو در ماه حرام واقع شده باشد علاوه بر دیه نفس ، یک سوم دیه نیز به آن افزوده می گردد . بنابراین چنانچه در ماه حرام  فقط جراجت ایجاد شده باشد ( بدون اینکه فوتی صورت گرفته باشد ) دیه جراحت بر اساس ماه غیر حرام محاسبه خواهد شد .

پرسش : سلام هفته پیش یه موتور توی پیاده رو بمن زد شش تا کبودی روی پهلو ران و ساق پا و باسن دارم دیه اش چقدر میشه؟

پاسخ : دیه هر یک از کبودی های فوق ، یک و نیم هزارم دیه خواهد بود به عبارت دیگر مبلغ دیه هر یک از کبودی های فوق به نرخ سال 95 مبلغ دویست و هشتاد و پنج هزار تومان می باشد که چون 6 مورد کبودی بوده ، جمع آن مبلغ یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان خواهد شد .  

پرسش : باسلام میخواستم بپرسم دیه شکستگی بازوی دست چپ بیشتر است یا دست راست؟؟؟اگه بتونین میزان دیه رو هم بگین ازتون ممنونم تشکر فراوان 

پاسخ : دیه شکستگی بازوی دست چپ و راست تفاوتی نمی کند ، دیه شکستگی استخوان بازو  اگر بدون عیب درمان شود هشت درصد دیه کامل خواهد بود و مبلغ آن به نرخ سال 1395 مبلغ پانزده میلیون و دویست هزار تومان خواهد شد .

پرسش : سلام سه درصد از دیه کامل به عنوان ارش بابت آسیب بافت نرم شانه راست و نقص عضوی ناشی از محدودیت حرکتی شانه راست چقدر میشه ممنون میشم کمک کنید ؟

پاسخ : سه درصد دیه کامل به نرخ سال95 مبلغ 5،700،00  تومان می شود .

پرسش : دو هزارم دیه کامله چقدر است ؟

پاسخ : دوهزام دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 380،000  تومان می شود .

پرسش : ضمن عرض سلام و خسته نباشید . خسارت به ارش یک درصد دیه کامل از ناحیه مچ دست و یک درصد ارش دیه کامل آسیب نسج نرم ساعد چپ ، مبلغ آن چقدر میباشد . ضمنا اتفاق در ماه حرام افتاده است . تشکر

پاسخ : هر یک درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،900،000 تومان و جمعاً دو درصد که مبلغ دو درصد در سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان میشود .

پرسش : سلام 18درصد دیه چقد میشه؟

پاسخ : 18 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 34،200،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام یک کبودی سر چقدر میشه؟دو تا خراشیدگی از مچ دست راست چقدر میشه؟یک خذاشیدگی کتف چپ چقدر میشه؟زخمی شدن صاق پا که وخیم هست چقدر میشه؟ با تشکر از شما.

پاسخ : کبودی سر به نرخ سال 95 مبلغ 570،000  تومان می شود و دیه دو خراشیدگی ( حارصه ) در مچ دست راست به نرخ سال 95 مبلغ 1،900،000 تومان و دیه خراشیدگی ( حارصه ) کتف چپ در سال 95  مبلغ 950،000 تومان می شود و در مورد ساق پا نوع جراحت آن باید مشخص باشد تا مبلغ دیه آن اعلام شود .

 پرسش : با سلام توی یه درگیری پیشونیه من بر اثر ضریه جسم سخت 3تا بخیه خورده دیه اش چقدر میشه؟

پاسخ : باید نوع جراحت مشخص باشد ولی اگر نوع جراحت دامیه باشد ، دیه یک دامیه به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000  تومان می شود .  

پرسش : سلام .میخواستم بدونم دیه شکستگی درشت نی پای راست چقد میشه.البته با عمل پلاتین ؟

پاسخ : در صورتی که شکستگی درشت نی بدون عیب التیام بیابد دیه آن به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود .

 پرسش : سلام.دیه کبودی خلف گوش+کبودی گردن چقدرمیشه؟درصد ومبلغ به نرخ95/2/28 ؟

پاسخ : دیه کبودی خلف گوش به نرخ سال 95 مبلغ 570،000  تومان و دیه کبودی گردن به نرخ سال 95 مبلغ 285،000  تومان می شود .

 پرسش : با سلام و خسته نباشید دو سوم از پنجاه هزارم چه مبلغی می شود؟

پاسخ : دیه دو سوم از پنجاه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 6،333،333  تومان می شود .

 پرسش : نیم صدم و هفت و نیم هزارم و بیست و پنج صدم و دو نیم صدم و سه هزارم دیه کامل چقدر میشه ؟ ممنون مشاوره ی خوبتون ؟

پاسخ : نیم صدم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 می شود – هفت و نیم هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،425،000 تومان می شود –  بیست و پنج صدم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 47،500،000 تومان می شود – دو نیم صدم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می شود – سه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود .

پرسش : باسلام خواستم بپرسم دیه تصادف دختر6ساله منجربه فوت چقدرمیشه متشکرم؟

پاسخ : در تصادف منجر به فوت ، دیه به نرخ سال 95 مبلغ 190،000،000 می شود .

پرسش : سلام ، دیه ضعیفی چشم بر اثر ضربه چقدر میشود ، ارش چقدر تعلق میگیرد ؟

پاسخ : با توجه به نظریه پزشکی قانونی ، چنانچه مقدار کاهش بینایی مشخص باشد ، به همان نسبت دیه تعیین می شود .

پرسش : با سلام یک چهلم دیه کامل دندان چقدر است ؟

پاسخ : یک چهلم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می شود .

پرسش : سلام ديه ١ كبودي و خراشيدگي حارصه اندام بازوي راست٢خراشيدگي حارصه اندام خلف آرنج راست٣پارگي داميه بخيه شده سمت راست سر٤آسيب نسج نرم گردن.ارش آسيب نرم گردن به ميزان نيم درصد از ديه كامل انسان تعيين مي گردد ممنون ميشم پاسخ بديد .

پاسخ : 1 – دیه کبودی بازو به نرخ سال 95 مبلغ 285،000 می شود و دیه خراشیدگی بازو به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 تومان می شود ، 2 – دیه حارصه خلف آرنج به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 تومان می  شود ، 3 – دیه پارگی سر ( دامیه ) به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود ، 4 – ارش آسیب نسج نرم گردن به میزان نیم درصد به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 می شود .

پرسش : باسلاممیشه بگید دیه 1پارگی دامیه بخیه شده چپ پیشانی با امتدادبه ابروی چپ وتورم وکبودی اطراف چشم چپ با ارش تورم نیم درصد دیه کامل و خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم چپ با ارش سه دهم درصد دیه کامل وکبودی پهلوی راست چقدر میشه

پاسخ : دیه پارگی پیشانی ( دامیه ) به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود – دیه کبودی چشم به نرخ سال 95 مبلغ 570،000  تومان می شود – ارش تورم اطراف چشم به میزان نیم درصد به نرخ سال 95 مبلغ 950،000 تومان می شود – ارش خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم به میزان سه دهم درصد به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود – دیه کبودی پهلوی راست به نرخ سال 95 مبلغ 285،000 تومان می شود .

پرسش : سلام  ، دیه تخلیه بیضه چپ چه مقدار میباشد؟ ، با سپاس

پاسخ : دیه قطع بیضه چپ به نرخ سال 95 مبلغ 126،666،666 تومان می شود .

پرسش : سلام و عرض احترام ، دو فقره یک سوم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان در سال 95 چقدر است ( آیا معادل یک ششم دیه کامل مرد مسلمان است) ، با تشکر

پاسخ : دو فقره یک سوم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان معادل یک سوم دیه کامل مرد مسلمان بوده و مبلغ آن به نرخ سال 95 مبلغ 63،333،333 تومان می شود .

پرسش : کبودی اطراف چشم راست سه هزارم دیه ارش خونریزی خفیف  تحت ملتحمه چشم راست دو دهم درصد دیه کامل سائیدگی زانوی راست قسمت داخلی فوقانی ساق راست (دوحارصه)جمعا”یم درصد دیه کبودی ساق راست پشت پای راست جمعا”سه هزارم دیه سقوط دندان 1 یک بیستم دیه کامل شکستگی پنج درصد قسمت نمایان دندان 2 پنج درصد از یک بیستم دیه کامل ارش لقی خفیف دندان 1 و2 جمعا”نه دهم درصد دیه ارش شکستگی استخوان ترقوه چپ تحت التیام یافته چهار درصد دیه لطفا بهم بگید دیه اش چقدر میشه ممنون میشه ؟

پاسخ : دیه کبودی اطراف چشم راست به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود  – ارش خونریزی خفیف تحت ملتحمه چشم به نرخ سال 95 مبلغ 380،000 تومان می شود – دیه سائیدگی زانوی راست و ساق راست به نرخ سال 95 جمعاً مبلغ 1،900،000 تومان – دیه کبودی ساق راست و پشت پای راست به نرخ سال 95 جمعاَ مبلغ 570،000 تومان – دیه سقوط دندان 1 به نرخ سال 95 مبلغ 9،500،000 تومان  – دیه شکشتگی پنج درصد قسمت نمایان دندان 2  به نرخ سال 95 مبلغ 475،000 تومان – ارش لقی خفیف دندان 1و 2 به نرخ سال 95 جمعاَ مبلغ 1،710،000 تومان – ارش شکستگی استخوان ترقوه چپ به نرخ سال 95 مبلغ 7،600،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام یک پنجم ازیک چهارم ازیک دوم دیه چقدرمیشه؟؟ ممنون

پاسخ : یک پنجم از یک چهارم از یک دوم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می شود .

پرسش : سلام شکستگی خرد شده قسمت ابتدایی بازوی چپ بدون عیبب التیام یافته و دیه مقدر دارد. ارش بابت محدودیت حرکتی ایجاد شده در مفصل شانه چپ معادل شش درصد از دیه کامل تعیین میگردد لطفا اگه میشه حساب کنید مبلغ دیه چند میشود در ضمن هشت ماه هم طول درمان داشته با تشکر

پاسخ : دیه خردشدگی بازوی چپ که التیام یافته به نرخ سال 95 مبلغ 25،333،333 تومان می شود .

 پرسش :استخوان ران ثلث تحتانی من شکسته و پلاتین گذاشتم ،پزشکی قانونی ارش نسج نرم« دو درصد » دیه کامل تعیین کرده که میشه سه میلیون و هشتصد ،اشتباهی صورت گرفته یا واقعا دیگه شکستگی پا همین میزانه؟

پاسخ : دیه شکستگی استخوان ران که التیام یافته به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،00 تومان می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم دیه پارگی ابرویه راست 2درصددامیه وسیاه شدگی دورچشم شش هزارم دیه وارش 2درصددیه کامل چقدمیشه ؟

پاسخ : 2 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود – شش هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،140،000 تومان می شود .

پرسش : سلام با تشکر از سایت خوبتون دیه شکستگی دندان جلو در ماه حرام چقدر است ؟ اصلا شکستگی دندان در ماه حرام باعث میشود که دیه زیاد شود یانه ؟

پاسخ : چنانچه آسیب ها و جراحات در ماه حرام هم ایجاد شده باشند ، دیه آنها همانند ماه غیر حرام محاسبه می شود ، بنابراین دیه دندان جلو به نرخ سال 95 مبلغ 9،500،000 تومان می شود –

پرسش : آیا در ماه حرام  دیه دو برابر فقط به موارد فوت تعلق میگیرد یا به سایر موارد هم تعلق می گیرد ؟

پاسخ : اولاً دیه ماه حرام دو برابر نیست ثانیاً دیه ماه حرام در صورت وجود شرایط به فوت تعلق می گیرد .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم ارش کاهش دید چشم چپ به میزان هفت دهم از دیه کامل چشم چپ و ارش پارگی تمام ضخامت قرنیه چشم چپ به میزان چهار درصد از دیه کامل انسان بفرمایید دیه من چدر میشود ؟

پاسخ : هفت دهم دیه کامل چشم چپ به نرخ سال 95 مبلغ 66،500،000 تومان می شود – چهار درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 7،600،000 تومان می شود .

پرسش : سلام نه صدم از يك سوم از يك دهم ديه كامل چقدر ميشه؟

پاسخ : به نرخ سال 95 مبلغ 570،000 تومان می شود .

پرسش : باسلام دیه هر دنده محیط بر قلب درسال 95چقدرمی باشد

پاسخ : دیه هر دنده محیط بر قلب به نرخ سال 95 مبلغ 4،750،000 تومان می باشد

پرسش : با سلام کارگری دارم که به علت استفاده نکردن لوازم ایمنی به یکی از چشمهاش آسیب رسیده اما بهبود پیدا کرده و فقط حدود بیست درصد کاهش دید پیدا کرده دیه اون چقدر میشه ؟

پاسخ : دیه کاهش بینایی یک چشم به میران بیست درصد ، به نرخ سال 95 مبلغ 19،000،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ چقدر میشه ؟

پاسخ : چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 تومان می شود . 

پرسشس : سلام دیه شکستن یک انگشت دست چقدر است؟

پاسخ : دیه شکستن استخوان هر بند انگست دست ( غیر از انگشت شست ) که بدون عیب درمان شود ،  به نرخ سال 95 مبلغ 1،013،333 تومان می شود .

پرسش : با سلام1- دیه شگستگی شست پا که بدون عیب جوش خورده باشه چقدر است 2- 13/5 دینار دیه مبلغ ان چند تومان می باشد 3-8هزارم دیه چقدر می باشد  ؟

پاسخ : دیه شکستگی استخوان هر بند انگشت سشت پا به نرخ سال 95 مبلغ 1،520،000 تومان می شود –  13/5 دینار به نرخ سال 95 مبلغ 2،565،000 تومان می شود – 8  هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،520،000 تومان می شود . 

پرسش : سلام 1- چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل 2- چهار سه هزارم از دیه کامل 3- دو سه هزارم از دیه کامل چه مبلغی میشود ؟ با تشکر

پاسخ : چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 25،333،333 تومان می شود –  چهار سه هزام از دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 2،280،000 می شود – دو سه هزام از دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،140،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام دیه شکستگی استخوان ترقوه راست چقدره ؟ بنده در ماه حرام تصادف کردم ، بی تاثیر است؟

پاسخ : دیه شکستگی استخوان ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود به نرخ سال 95 مبلغ 7،600،تومان می شود – دیه شکستگی در ماه حرام همانند ماه غیر حرام محاسبه می شود .

پرسش : سلام من تصادف کردم بینیم شکسته عمل کردن بعد پزشکی و دادگاه حکم اومد شش در صد دیه کامل از بابت ارش شکستگی معیوب استخوان بینی فقط همین ممنون میشم بگید مبلغ دریافتی من چقد میشه ؟

پاسخ : شش درصد دیه کامل بابت شکستگی معیوب استخوان بینی به نرخ سال 95 مبلغ 11،400،000 تومان می شود .

پرسش : سلام یک درصد دیه کامل بابت ارش اسیب بافت نرم ارنج دست چپ و نصف سه هزارم دیه کامل بابت کبودی خلف ران چپ و یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل بابت دامیه بند اول انگشت چهارم دست راست در حق یک دخترخانم 23ساله چقدر میشود؟ ممنون

پاسخ : یک درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 1،900،00 تومان می شود – نصف سه هزارم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 285،000 تومان می شود – یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 63،333 تومان می شود .

پرسش : سلام.من در ماه رجب تصادف کردم.بعنوان شخص ثالث دو درصد دیه کامل بابت دامیه خلف سر . 14 درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی مهره های گردنی.9 درصد دیه کامل بابت ارش ثابت کردن مهره های گردنی .5 درصد از دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم گردن .5 درصد دیه کامل بابت ارش در رفتگی مهره های گردنی .2 درصد از دیه کامل بابت ارش آسیب عصبی که منجر به اختلال حرکتی گردیده و بهبود یافته . مبلغ دیه بر حسب درصد های فوق چند تومن است؟

پاسخ : دو درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود – 14 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 26،600،000 تومان می شود – 9 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 17،100،000 تومان می شود – 5 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 9،500،000 تومان می شود – 2 درصد دیه کامل به نرخ سال 95 مبلغ 3،800،000 تومان می شود . 

پرسش :  1) یک ونیم درصددیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه گردن.۲) دودهم درصددیه کامل بابت ارش تورم ودودرصددیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه سمت چپ سر و۳) دودرصددیه کامل بابت دامیه پس سر و ۴) دوفقره یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی چپ و ۵) دودرصددیه کامل بابت دودرصدازسطح قابل رویش موکه جوشگاه جرح های ناحیه سرکه موجب عدم رویش موشده

پاسخ : 1) یک و نیم درصددیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه گردن مبلغ 2،850،000 تومان می شود .۲) دودهم درصددیه کامل بابت ارش تورم مبلغ 380،000 تومان می شود و دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناحیه سمت چپ سر مبلغ 3،800،000 تومان می شود  و ۳) دو درصددیه کامل بابت دامیه پس سر مبلغ 3،800،000 تومان می شود و ۴) دو فقره یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی چپ مبلغ 570،000 تومان می شود و ۵) دو درصد دیه کامل بابت دو درصد از سطح قابل رویش موکه جوشگاه جرح های ناحیه سر که موجب عدم رویش موشده مبلغ 3،800،000 تومان می شود .

پرسش : سلام ببخشید میخواستم بدونم در سال 95 برای مادرم در مورد شکستگی استخوان ترقوه چپ که بدون عیب جوش خورده چهار درصد از دیه کامل و آسیب به نسج نرم و جراحی یک درصد از دیه کامل ارش و نقص عضو محدودیت حرکتی شانه دو درصد از دیه کامل ارش در حق شاکی دیه اش و مبلغش چقدر میشه؟ ممنون از پاسختون

پاسخ : سلام ، شکستگی استخوان ترقوه چپ که بدون عیب جوش خورده چهار درصد از دیه کامل ، مبلغ آن 7،600،000 تومان می شود و آسیب نسج نرم جراحی یک درصد از دیه کامل ارش ، مبلغ آن 1،900،000 تومان می شود و نقص عضو محدودیت حرکتی شانه دو درصد از دیه کامل ارش ، مبلغ آن 3،800،000 تومان می شود.

پرسش : با سلام میزان دیه شکستگی ساعد دست چپ که پلاتین نیز گذاشته اند برای یک خانم چه میزان می باشد ؟ با تشکر

پاسخ : شکستگی اگر بدون عیب درمان شود به نرخ سال 95 مبلغ 15،200،000 می شود .

پرسش : سلام, من با موتور تصادف کردم و مچ دستم شکست و مراحل دادگاه هم گذروندم و حکمش هم اومد و نوشته چهار پنجمه يک پنجمه نصف ديه کامل براى شکستگى مى خواستم ببينم مبلغ ديه من حدودى چقدر مميشه ؟؟؟

پاسخ : چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل مبلغ 15،200،000 تومان می شود .

پرسش : با سلام میخواستم بدونم دیه ی ساییدگی(حارصه)پشت پای چپ و خراشیدگی (حارصه) پاشنه مچ پای راست چقدر میشه ؟

پاسخ : دیه حارصه پشت پای چب مبلغ 950،000 تومان می شود و دیه حارصه پاشنه مچ پای راست در صورتی که یک حارصه باشد مبلغ 950،00 تومان می شود و اگر حارصه یکی در پاشنه و دیگری در مچ پای راست باشد هریک 950،000 تومان می شود .

پرسش : سلام یک صدم دیه کامل به عنوان ارش چقدر میشه ؟

پاسخ : مبلغ 1،900،000 تومان می شود

پرسش : 1 -خرد شدگی درشت نی ونازک نی وزخم حارصه ساعد چپ بدون عیب درمان شده و دیه مقدر دارد ۲_ارش مفصل زانوی راست همراه با محدودیت حرکتی شدید که منجر به اختلال در راه رفتن شده است جمعا برابر با ۲۴درصد دیه کامل انسان ۳-انجام عمل جراحی زانو راست برابر با ۲درصد دیه کامل.لطفا دیه بنده رو مشخص کنید وممنون از سایت خوبتون

پاسخ : 1 – خرد شدگی درشت نی و نازک نی که بدون عیب درمان شده هر کدام مبلغ 25،333،333 تومان و جمعاً مبلغ 50،666،666 تومان می شوند و حارصه ساعد چپ مبلغ 950،000 تومان می شود 2 – نرخ 24 درصد دیه کامل مبلغ 45،600،000 می شود 3 – نرخ 2 درصد دیه کامل مبلغ 3،800،000 تومان می شود .