header1

لایحه استرداد دادخواست

در مواردی که لازم است دادخواست مسترد شود ، خواهان می بایست تا اولین جلسه رسیدگی ، دادخواست خود را استرداد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود ، برای تقاضای استرداد دادخواست می توان از نمونه لایحه استرداد دادخواست که در زیر آورده شده  استفاده نمود :

لایحه استرداد دادخواست

بسمه تعالی

 ریاست محترم شعبه ---- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام اینجانب ---------- خواهان پرونده به شماره بایگانی ---------  به استحضار می رساند نظر به اینکه اولین جلسه رسیدگی برای تاریخ ----------- ساعت ------ تعیین گردیده و هنوز موعد آن نرسیده است لذا بدین وسیله و قبل از اولین جلسه رسیدگی دادخواست خود را استرداد می نمایم .

                                                                                                        با احترام مجدد

                                                                                                              امضاء  

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید