دیه لب

دیه لب شامل دیه لب بالا و دیه لب پایین به شرح زیر می باشد :

1 – از بین بردن دو لب ، دیه کامل و هر یک ، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود .

2 – حدود لب بالا از نظر عرض ، مقداری است که لثه را می پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است . حاشیه گونه ها جزء لب ها محسوب نمی شود .

3 – جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود .

4 – جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود ، موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است  .

5 – شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود ، یک  سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب ، یک پنجم دیه کامل دارد ، شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب ، موجب یک دهم دیه کامل است .

6 – جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان ها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه ، دامیه و متلاحمه باشد ، حکم جراحات مذکور را دارد .

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده های دیه و ارش

مشاوره حقوقی

محاسبه ديه


error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.