تأمین محکوم به

در دعاوی مالی خانواده چنانچه تا زمان قطعیت حکم دادگاه ، تقاضای تأمین خواسته نشده باشد و یا تقاضای تأمین خواسته فقط نسبت به اصل خواسته شده باشد ولی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی تقاضای تأمین خواسته نشده باشد ، محکوم له می تواند پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده درخواست تأمین محکوم به را بنماید . تأمین محکوم به نیاز به پرداخت خسارات احتمالی ندارد و قانون حمایت خانواده تشریفات خاصی را برای آن پیش بینی ننموده است لذا نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و ابلاغ به طرف مقابل را ندارد و می توان طی لایحه ای تقاضای تأمین محکوم به را از دادگاه نمود .

 

موضوعات مرتبط :

تأمین خواسته

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.