۱۱۰ سکه مهریه

برای خیلی ها جای سوال دارد که منظور از ۱۱۰ عدد سکه مهریه چیست ؟

مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه قابلیت جلب و حبس را دارد و برای پرداخت بیشتر از آن ، ملائت زوج ملاک پرداخت است .

در صورتی زوج محکوم به پرداخت مهریه شده باشد برای جلوگیری از جلب و حبس ، می بایست در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقیسط مهریه را تقدیم و ثبت کند یعنی زوج می بایست تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ، دعوای اعسار خود را اقامه کرده باشد و چنانچه در مهلت مقرر دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد ، امکان جلب و حبس او وجود خواهد داشت . همچنین اگر به موجب رأی قطعی اعسار و تقسیط ، زوج محکوم به پرداخت پیش قسط و اقساط ماهیانه شده باشد ، برای جلوگیری از جلب و حبس ، زوج می بایست پیش قسط و همچنین اقساط مهریه را به موقع پرداخت کند و چنانچه مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد و زوج اقساط مهریه را به طور مرتب پرداخت کند و جمع پرداخت های زوج به ۱۱۰ سکه از مهریه برسد از این زمان به بعد اگر اقساط مهریه را نپردازد ، دیگر برای نپرداختن بیشتر از ۱۱۰ عدد سکه ، جلب و حبس نخواهد شد .

مشاوره حقوقی مهریه

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.