تأثیر آرای کیفری و حقوقی نسبت به پرونده های یکدیگر

علی الاصول چنانچه رأی کیفری قطعی موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به پرونده حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع خواهد بود ( مستند به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری ) و در مقابل ، هرگاه رأی قطعی حقوقی موثر در احراز مجرمیت متهم و موثر در پرونده کیفری باشد برای دادگاه کیفری لازم الاتباع خواهد بود ( مستند به ماده 21 قانون فوق الذکر ) .

 

 {jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.