شرایط تعیین قیم موقت برای محجور در پرونده های کیفری

با وجود چه شرایطی و مواردی برای بزده دیده محجور ، قیم موقت تعیین می شود ؟

1 – تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی باشد .

2 – بزده دیده ولی و قیم نداشته و یا به آنها دسترسی نباشد .

3 – نصب قیم موجب از بین رفتن وقت یا متوجه شدن ضرر به محجور شود .

5 – در صورتیکه ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده اند یا در آن مداخله داشته اند .

6 – در مواردی که ولی و قیم شخص بزه دیده به عللی از قبیل بیهوشی قادر نباشد .

7 – در دعاوی مالی کیفری شخص سفیه . ( در دعاوی غیر مالی کیفری ، سفیه شخصاً می تواند شکایت نماید . )

 

دادستان می تواند علاوه بر موارد فوق ، در موارد زیر نیز امر کیفری را تعقیب کند :

1 – تعقیب کیفری منوط به  شکایت شاکی باشد و ولی یا سرپرست قانونی محجور بزه دیده ( طفل یا مجنون ) ، با وجود مصلحت محجور اقدام به شکایت نکند .

2 – با موافقت بزه دیدگانی که معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن دارند و ناتوان از طرح شکایت هستند .

 

 موضوعات مرتبط  ـ جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده انحصار وراثت

سهم الارث پسر و دختر

سهم الارث زوج و زوجه

انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

وکیل پرونده انحصار وراثت ( حصر وراثت )

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین‌ تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کماست

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نصب قیم

عزل قیم

اثر حجر

گواهی رشد و تعیین سن

نحوه صدور حکم حجر متوفی

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.