جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود

1 – جرائم تعزیری درجه 7 و 8 : جرائم تعزیری درجه 7 و 8  بطور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود و در صورتیکه اصحاب دعوی حضور داشته باشند و مهلتی را درخواست ننمایند ، جلسه رسمی  تشکیل و دادگاه مبادرت به رسیدگی خواهد نمود و در صورتی که اصحاب دعوی حضور نداشته باشند و یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت نمایند ، دادگاه ضمن أخذ تأمین متناسب از متهم پرونده ، وقت رسیدگی را تعیین نموده و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که می بایست در دادگاه حاضر باشند ، ابلاغ می نماید . انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه می بایست طبق مقررات مربوطه انجام شود .

جرائم تعزیری درجه 7  : جرائم تعزیری درجه 7 جرائمی هستند که مجازات آنها بدین شرح می باشد :

حبس از نود و یک روز تا شش ماه

جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال

شلاق از یازده تا سی ضربه

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

جرائم تعزیری درجه 8  : جرائم درجه 8  جرائمی می باشند که مجازات آنها به شرح زیر است :

حبس تا سه ماه

جزای نقدی تا ده میلیون ریال

شلاق تا ده ضربه

2 – جرائم منافی عفت : به جرائم منافی عفت نیز به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می گردد ، منظور از جرائم منافی عفت ، جرائم جنسی حدی (مانند زنا و لواط) و جرائم رابطه نامشروع تعزیری مثل تقبیل و مضاجعه می باشد .

3 – جرائم افراد زیر 15 سال : تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال انجام می شود و دادگاه اطفال کلیه وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ظابطان دادگستری و دادسرا قرار دارد را انجام می دهد .

 

 

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.