وکیل امور اداری : برای پیگیری امور اداری می توان به شخص شایسته مورد اعتماد و وارد به امور و یا به وکیل دادگستری وکالت کاری داد. امور اداری می تواند ارائه درخواست و یا پیگیری درخواست و یا اموری باشد که موکل در حدود اختیارات به وکیل برای پیگیری و انجام آنها وکالت می دهد. پیگیری امور پرونده موکل در شهرداری ، بیمه ، اداره آب و اداره برق می تواند نمونه ای برای وکالت در امور اداری باشد. برای طرح شکایت و یا دادخواست ، پیگیری و دفاع از حقوق موکل بر حسب مورد در شورای حل اختلاف ، دادسرا و یا دادگاه نیاز به وکیل دادگستری می باشد. این امور از صلاحیت وکیل امور اداری خارج است مگر اینکه از وکلای دادگستری باشد. وکالت کاری برای انجام امور اداری نیازمند به وکالتنامه می باشد. وکالت کاری از موکل برای ادارت نیازمند وکالتنامه معتبر می باشد. برای توضیح بیشتر به برخی از وکالتنامه ها با توجه به محل تنظیم آن می پردازیم:

وکالتنامه رسمی : هم وطنانی که در ایران حضور دارند و می خواهد وکالت کاری و امور اداری به شخص دیگر بدهند می توانند به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. وکالتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد. همچنین هم وطنانی که  قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند ، در صورت نیاز و قبل از خروج از کشور می توانند از طریق دفتر اسناد رسمی به شخص مورد نظر خود وکالت بدهند و وکالتنامه رسمی تنظیم گردد.

وکالتنامه وکیل دادگستری : وکالت دادن به وکیل دادگستری برای امور اداری و وکالت کاری می تواند به موجب وکالتنامه مخصوص وکلای دادگستری باشد که توسط ایشان تنظیم می گردد. البته این موضوع مانع از آن نیست که به جای آن وکالتنامه رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

وکالتنامه سفارتخانه ای : ایرانیانی که خارج از کشور هستند و امکان حضور در دفتر اسناد رسمی در ایران را ندارند می توانند از طریق وکالتنامه هایی که توسط سفارت ایران در اختیار آنها قرار داده می شود به شخص مورد نظر خود در ایران وکالت دهند.

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.