نشانی مراجع قضایی و ادارات شهرستان ورامين

نشانی مراجع قضایی و ادارات ورامین :

 دادگستری ورامین- ورامین – خیابان شهید باهنر – میدان امام حسین (ع) –

دادسرای ورامین – ورامین – میدان امام حسین (ع) – بلوار شهید بهشتی – ابتدای خیابان معلم – سمت راست –

شورای حل اختلاف ورامین – ورامین – میدان امام خمینی (ره) – کوچه اقاقیا –

کلانتری ۱۱ شهید قدوسی – ورامین – بلوار شهید قدوسی – روبروی کارخانه قند – 

کلانتری ۱۲ مرکزی – ورامین – میدان شهدا 

کلانتری ۱۳ شهید بهشتی – ورامین – میدان رازی – بلوار امام رضا – جنب وظیفه عمومی 

پاسگاه ۲۰ باغ خواص – ورامین – روستای باغ خواص 

پاسگاه بخش جواد آباد – ورامین – بخش جواد آباد

اداره ثبت اسناد و املاک ورامین – میدان امام حسین (ع) – خیابان قدس (راه آهن) –

اداره ثبت احوال ورامین – ورامین – مجتمع ادارات – خیابان کار –

اداره دارایی ورامین – ورامین – خیابان شهید بهشتی – مجتمع ادارات – جنب بانک ملی –

اداره کار ورامین – ورامین – روبروی فرمانداری – مجتمع ادارات -خیابان دولت – انتهای خیابان شورا – جنب اداره بهزیستی –

پزشکی قانونی ورامین – ورامین – میدان امام – انتهای خیابان طالقانی –

اداره اوقاف ورامین – ورامین – خیابان شهید بهشتی – روبروی فرمانداری – مجتمع ادارات – خیابان کار – جنب بنیاد شهید –

 

{jcomments off}

error: