نشاني ادارات دارايي تهران


معاونت ارزش افزوده : خيابان استاد نجات الهي - قبل از سميه -


اداره دارايي ساختمان ارزش افزوده 1 : خيابان آذربايجان - خيابان پيروز جنوبي -


اداره دارايي ساختمان ارزش افزوده 2 : خيابان آذربايجان - خيابان پيروز جنوبي -


هيأت حل اختلاف : خيابان مطهري - روبروي سنايي - 


اداره دارايي (موديان بزرگ) : شهرك غرب - خيابان شهيد دادمان - 


مالیاتهای کل تهران : پاسداران - گلستان پنجم - نبش ميدان هروي - 


اداره كل امور مالياتي شميرانات : تهران - خيابان گاندي - پايين تر از چهارراه جهان كودك - خيابان 25 - پلاك 11 -


اداره كل امور مالياتي شمال تهران : تهران - خيابان ميرداماد - بعد از مسجد الغدير - پلاك 1/ 167 -  


اداره كل امور مالياتي مركز تهران : تهران - خيابان قائم مقام فراهاني - ميدان شعاع - نبش گلريز - پلاك 91 -


اداره كل امور مالياتي شرق تهران : تهران - ميدان رسالت - ابتداي خيابان نيروي دريايي -


اداره كل امور مالياتي غرب تهران : تهران - خيابان آزادي - بعد از بلوار استاد معين - خيابان دكتر هوشيار - 


اداره كل امور مالياتي جنوب تهران : تهران - بزرگراه نواب صفوي - تقاطع خيابان بريانك - ساختمان شماره 3  البرز -

مالیاتهای مرکز : ميدان هفت تير - خيابان قائم مقام - نبش ميدان شعاع - پلاك 91 -


مالیاتهای مرکز : خيابان قائم مقام - نرسيده به شهيد بهشتي - كوچه10 - 


مالیاتهای مرکز : ميدان فردوسي - خيابان شهيد سپهپدقرني - خيابان سپند - پلاك 14جنوبي -


مالیاتهای مرکز : ميدان فردوسي - خيابان سپهپد قرني - خيابان سپند - پلاك 55 -


مالیاتهای مرکز : خيابان مفتح - خيابان ورزنده - كوچه سلماسي - پلاك 9 -  


مالیاتهای مرکز : جمهوري - خيابان شيخ هادي - پلاك 385 - 


مالیاتهای مرکز : خيابان وليعصر - نرسيده به سه راه جمهوري - تقاطع آذربايجان - طبقه فوقاني - 


مالیاتهای مرکز : خيابان انقلاب - چهارراه كالج - كوچه البرز - مقابل دبيرستان البرز -


مالیاتهای شمال : ميدان آرژانتين - خيابان بخارست - كوچه 10 - پلاك -  


مالیاتهای شمال : بلوار ميرداماد - نبش رازان جنوبي - پلاك 104 - 


مالیاتهای شمال : بزرگراه آفريقا - چهارراه جهان كودك - تقاطع شهيد حقاني - پلاك 234 -  


مالیاتهای شمال : بزرگراه آفريقا - چهارراه كودك - دارايي شميرانات - پلاك 55 -


مالیاتهای غرب : آيت اله كاشاني- ايستگاه گلستان - پلاك 107- 109


مالیاتهای غرب : خيابان آزادي - بلواراستادمعين - دكترهوشيار - ساختمان شهيد همت -


مالیاتهای غرب : ستارخان - خيابان سپهر - ساختمان سپهر -


مالیاتهای شرق : ميدان رسالت - اول نيروي دريايي -  


اداره دارايي نواب : خيابان نواب - بريانك - 


اداره دارايي : خيابان وليعصر - پارك ساعي -  


اداره دارايي : خيابان سپهبد قرني - خيابان كلانتري -


اداره دارايي : ميدان بهارستان - ظهيرالاسلام - نرسيده به هدايت -


اداره دارايي : خيابان ايرانشهر -


اداره دارايي : بلوار فردوس - انتهاي خيابان وليعصر (عج) -


اداره دارايي : پونك باختري - خيابان درختي - جنب بزرگراه نيايش -


اداره داريي : خيابان دماوند - نرسيده به بلال حبشي -


اداره دارايي : تهرانپارس - خيابان جشنواره -  


اداره دارايي : خيابان آيت - نبش جويبار - 


اداره دارايي : چهارراه شهيد مدني - خيابان سبلان - 


اداره داريي : خيابان بعثت - جنب ترمينال جنوب -


اداره دارايي : خيابان رجايي - جنب چهارراه اتوبان قم -


اداره دارايي : خيابان پيروزي - خيابان شكوفه -


اداره دارايي : خيابان ميرداماد - جنب مسجد الغدير - 


اداره دارايي : خيابان ظفر - خيابان نفت - كوچه دوم - 


دارایی یافت آباد : اول جاده ساوه - سراه فلاح مقابل شهرري آموزش و پرورش منطقه 18 -


دارایی شهر ری : نگارستان اوّل - جنب اداره اوقاف - ساختمان شماره3 -


دارایی شهر ری : خيابان بسيج - پل سيمان - چهارراه خط آهن - ساختمان شماره 2 -


دارایی اسلام شهر : جاده ساوه - نواب صفوي - جنب مخابرات -

 

 

 


Share Button