محاسبه ديه | محاسبه مبلغ دیه

محاسبه دیه
محاسبه دیه

محاسبه دیه و ارش : محاسبه مبلغ دیه و ارش تصادف ، ضرب و جرح ، حوادث کار و قصور پزشکی بر اساس نظرات پزشکی قانونی و یا رأی دادگاه انجام می شود. در این دفتر وکالت محاسبه مبلغ دیه و ارش توسط وکیل پایه یک دادگستری و متخصص پرونده های دیه انجام می گردد .

در خصوص پرونده های دیه می توانید مانند بسیاری از هموطنان دیگر به صورت حضوری و یا تلفنی با ما در ارتباط باشید. از خدمات حقوقی ما از جمله وکالت و یا مشاوره بهره مند شوید. در مشاوره حقوقی دیه ما به شما کمک می کنیم پرونده های مربوط به دیه خود را با آگاهی از مسائل مربوطه پیگیری نمایید. 

چرا محاسبه دیه و ارش توسط وکیل پرونده های دیه انجام شود ؟

  1. چون به طور دقیق مبلغ دیه محاسبه می شود.
  2. از جستجو در سایت های مختلف راحت می شوید.
  3. در وقت شما صرفه جویی می شود.
  4. از شک و تردید و ابهام در محاسبه مبلغ راحت می شوید. 
  5. برای جلوگیری از اشتباه در محاسبه مبلغ دیه.

 

برای محاسبه دیه و ارش توسط وکیل چه کار باید کرد؟

برای محاسبه مبلغ دیه و ارش توسط وکیل پرونده های دیه به شماره تلفن مندرج در این سایت تماس بگیرید. نحوه ارسال تصویر حکم دادگاه یا نظریه پزشکی قانونی و هزینه محاسبه دیه اعلام می شود. پس از پرداخت هزینه ، مبلغ دیه محاسبه و به شما گفته می شود.

برای تعیین وقت جهت مراجعه حضوری و وکالت می توانید به شماره تلفن دفتر وکالت ما در این سایت تماس بگیرید.

جدول قیمت دیه بر اساس سال

برای مشاهده نرخ دیه هر یک از سالهای زیر بر روی آن کلیک کنید.

مبلغ دیه کامل 1/200/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 1/600/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل 900/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 1/200/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل  600/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 800/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل 480/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام  640/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل 330/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل درماه حرام 440/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل 270/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 360/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل 231/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 308/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل 210/000/00 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 280/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل 190/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در مام حرام 253/333/333 تومان

مبلغ دیه کامل 165/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 220/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل 150/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 200/000/000 تومان 

مبلغ دیه کامل 114/000/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 152/000/000 تومان

مبلغ دیه کامل 94/500/000 تومان و مبلغ دیه کامل در ماه حرام 126/000/000 تومان

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.