رأی شماره 608 -1389,11,16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی

رأی شماره 608  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی

رأی هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً : مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند. نظر به این که در پرونده های مورد تعارض، شکات برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، واحد دوبلکس را به دو واحد جداگانه تبدیل کرده اند ، به لحاظ عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول شهرسازی، موضوع مشمول حکم تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری است. با توجه به مراتب ، رأی شعبه 30 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970903001338 – 1389,11,16 که به دلیل مذکور رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر قلع بنا را مغایر قانون تشخیص نداده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری _ علی مبشری

 

 

{jcomments off}

error: