header1

رأی وحدت رویه 734 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصافات رانندگی از « صندوق تأمین خسارت های بدنی »

 

رأی وحدت رویه 734 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصافات رانندگی از « صندوق تأمین خسارت های بدنی »

د : رأی وحدت رویه شماره 734 – 1393,7,22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث  مصوب 1387,4,16 ، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت های بدنی » حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است ؛ بنابراین درصورت امنتاع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده ، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد . بدیهی است درصورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد ؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که باین نظر انطباف دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 


  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • رأی وحدت رویه 734 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصافات رانندگی از « صندوق تأمین خسارت های بدنی »