header1

            محاسبه دیه

       محاسبه دیه سال 1401محاسبه دیه

محاسبه دیه و ارش : محاسبه مبلغ دیه و ارش تصادف ، ضرب و جرح ، حوادث کار و قصور پزشکی بر اساس نظرات پزشکی قانونی و یا رأی دادگاه توسط وکیل پایه یک دادگستری و متخصص پرونده های دیه انجام می شود .

در خصوص پرونده دیه می توان مانند بسیاری از هموطنان دیگر به صورت حضوری و یا تلفنی با ما در ارتباط بود و از خدمات حقوقی ما از جمله وکالت و یا مشاوره بهره مند شد ، در مشاوره حقوقی دیه ما به شما کمک می کنیم پرونده های مربوط به دیه خود را با آگاهی از مسائل مربوطه پیگیری نمایید ، برای تعیین وقت جهت مراجعه حضوری و یا مشاوره تلفنی می توانید با شماره تلفن مندرج در سایت تماس بگیرید ، لازم به ذکر است که مشاوره رایگان نمی باشد .

در جدول زیر قیمت دیه بر اساس سالهای مختلف آورده شده اشت .

جدول دیه (مبالغ به تومان)
دیه مبلغ دیه کامل مبلغ دیه کامل در ماه حرام
دیه سال 1401  600,000,000 800,000,000 
دیه سال 1400 480.000.000 640.000.00
دیه سال 99 330،000،000 440،000،000
دیه سال 98 270،000،000 360،000،000
دیه سال 97 231،000،000 308،000،000 
دیه سال 96 210،000،000 280،000،000
دیه سال 95 190،000،000 253،333،333
دیه سال 94 165،000،000 220،000،000
دیه سال 93 150،000،000 200،000،000 
دیه سال 92 114،000،000 152،000،000 
دیه سال 91 94،500،000  126،000،000 

 

موضوعات مرتبط : جهت مشاهده هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن کلیک کنید :

نمونه پرسش های دیه :

سئوال : قیمت یک شتر چقدر است ؟

پاسخ : قیمت یک شتر در سال 1401 بابت دیه ، مبلغ  6،000،000 تومان می باشد .

سئوال شش هزارم دیه کامل چقدر می شود ؟

پاسخ : شش هزارم دیه کامل در سال 1401 ، مبلغ 3،600،000 تومان می شود .

سئوال : یک صدم دیه کامل چقدر می شود ؟

پاسخ : یک صدم دیه کامل در سال 1401 ، مبلغ  6،000،000 تومان می شود .

سئوال : نیم درصد دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : نیم درصد دیه کامل در سال 1401 ، مبلغ 3،000،000 تومان می شود .

سئوال : دو پانزدهم دیه کامل چقدر می شود ؟

پاسخ : دو پانزدهم دیه کامل در سال 1401 ، مبلغ 80،000،000 تومان می شود .

سئوال : مبلغ چهار صدم دیه کامل چقدر می شود ؟

پاسخ : چهار صدم دیه کامل در سال 1401 ، مبلغ 24،000،000 تومان می شود .

سئوال : صد دینار از دیه کامل چه مبلغی می شود ؟

پاسخ : صد دینار از دیه کامل در سال 1401 ، مبلغ 60،000،000 تومان می شود .

سئوال : مبلغ نیم درصد دیه کامل بابت حارصه زانو و نیم درصد دیه کامل بابت حارصه ساق پا و سه دهم درصد دیه کامل بابت کوفتگی چقدر می شود ؟ 

پاسخ : مبالغ بر اساس نرخ دیه سال 1401 محاسبه شده است : نیم درصد دیه کامل بابت حارصه زانو مبلغ  3،000،000 تومان می شود و نیم درصد دیه کامل بابت حارصه ساق پا مبلغ 3،000،000 تومان می شود و سه دهم درصد دیه کامل بابت کوفتگی مبلغ 1،800،000 تومان می شود .
 
سئوال : مبلغ سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی ران پا و سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی بازوی دست چقدر می شود ؟
 
پاسخ : مبالغ بر اساس نرخ دیه سال 1401 محاسبه شده است : سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی ران پا مبلغ 1،800،000 تومان می شود و سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی بازوی دست مبلغ 1،800،000 تومان می شود .
 
سئوال : در تصادف آسیب های زیر ایجاد شده شش درصد دیه کامل بابت خردشدگی کشکک زانوی چپ و هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ساق پای چپ ، مبلغ دیه تصادف آنها چقدر می شود ؟
 
پاسخ : مبالغ بر اساس دیه سال 1401 محاسبه شده است : 6 درصد دیه کامل بابت خردشدگی کشکک زانوی چپ مبلغ 36،000،000 تومان می شود و 8 درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ساق پای چپ مبلغ 48،000،000 تومان می شود .
 
سئوال : مبلغ دامیه بالای چشم چپ و اثر بجا مانده از آن و کبودی اطراف چشم و کبودی بازو چقدر می شود ؟
 
پاسخ : بر اساس دیه سال 1401 : دامیه بالای چشم چپ مبلغ 12،000،000 تومان و اثربجا مانده از آن مبلغ 6،000،000 تومان و کبودی اطرف چشم چپ مبلغ 1،800،000 تومان و کبودی بازو مبلغ 900،000 تومان می شود .
 
سئوال : مبلغ حارصه پشت دست چپ ، ارش کاهش سطح هوشیاری نیم درصد دیه کامل ، حارصه انگشت شست پای چپ ، ارش آسیب نسج نرم پشت دست چپ نیم درصد چقدر می شود ؟
 
پاسخ : بر اساس دیه سال 1401 : حارصه پشت دست چپ مبلغ 3،000،000 می شود ، ارش کاهش سطح هوشیاری نیم درصد مبلغ 3،000،000 تومان می شود ، حارصه انگشت شست پای چپ مبلغ 300،000 تومان می شود ، ارش آسیب نسج نرم پشت دست چپ نیم درصد دیه کامل مبلغ 3،000،000 تومان می شود. 
 
سئوال : این آسیب ها در تصادف ایجاد شده ، مبلغ دیه پارگی بخیه شده در پیشانی دامیه و کبودی روی قوزک داخی پای راست سائیدگی گوش راست حارصه و پوست رفتگی ساعد راست در حد دامیه ، مبلغ دیه تصادف این آسیب ها چقدر می شود ؟
 
پاسخ : بر اساس دیه سال 1401 : دیه پارگی بخیه شده پیشانی دامیه مبلغ 12،000،000 تومان می شود ، دیه کبودی روی قوزک داخلی پای راست مبلغ 900،000 تومان می شود ، دیه سائیدگی گوش راست حارصه مبلغ 6،000،000 تومان می شود ، دیه پوست رفتگی ساعد راست در حد دامیه مبلغ 6،000،000 تومان می شود .
 
سئوال : در حادثه کار این موارد پیش آمده دیه آنها چقدر می شود ؟ شکستگی یک سوم فوقانی استخوان زند اسفل دست راست که التیام یافته و ارش آسیب نسج نرم بدنبال عمل ثابت سازی چهار درصد دیه کامل ؟ 
 
پاسخ : بر اساس دیه سال 1401 : دیه شکستگی یک سوم فوقانی زند اسفل دست راست که التیام یافته مبلغ 48،000،000 تومان می شود و ارش آسیب نسج نرم بدنبال عمل ثابت سازی چهار درصد دیه کامل مبلغ 24،000،000 تومان می شود .
 
سئوال : در ضرب و جرح این جراحت ها ایجاد شده ، مبالغ دیه جراحت های پارگی بخیه شده زیر چانه دامیه با ایجاد اثر بخیه شده که ارش اثر ایجاد شده یک درصد می باشد ، سائیدگی فرق سر حارصه ، چقدر می شود ؟
 
پاسخ : به موجب دیه سال 1401 : جراحت پارگی بخیه شده زیر چانه دامیه مبلغ 12،000،000 تومان می شود و ارش اثر بجا مانده مبلغ 6،000،000 تومان می شود ، سائیدگی فرق سر حارصه مبلغ 6،000،000 تومان می شود .
 
سئوال : مبلغ کبودی در حال جذب ساق پای راست و سیاه شدگی سر شانه و قدام سینه و قدام شکم چقدر می شود ؟
 
پاسخ : به موجب دیه سال 1401 : کبودی ساق پای راست 900،000 تومان می شود ، سیاه شدگی سرشانه و قدام سینه و قدام شکم هر کدام مبلغ 1،800،000 تومان می شود .  
 
سئوال : مبلغ دیه سائیدگی بند ابتدایی انگشت 2 دست راست یک سه هزارم دیه کامل و ارش پارگی لیگامان دلتوئید پای راست دو درصد دیه کامل چقدر می شود ؟
 
پاسخ : بر اساس دیه سال 1401 : سائیدگی بند ابتدایی انگشت 2 دست راست یک سه هزارم دیه کامل مبلغ 200،000 تومان می شود ، ارش لیگامان دلتوئید پای راست دو درصد دیه کامل مبلغ 12،000،000 می شود .
 
سئوال : چهار هفتصد و پنجاهم دیه کامل بابت شکستگی بند انتهایی انگشت چهارم پای چپ و پنج درصد دیه کامل بابت ارش شکشتگی استخوان قاپی مچ پای چپ چقدر می شود ؟
 
جواب : بر اساس دیه سال 1401 : چهار هفتصد و پنجاهم دیه کامل بابت شگستگی بند انتهایی انگشت چهارم پای چپ مبلغ 3،200،000 تومان می شود و پنج درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان قاپی مچ پای چپ مبلغ 30،000،000 تومان می شود .  
 

------------------------------------------------------------------------------

محاسبه دیه سال 1400

محاسبه دیه سال 99

محاسبه دیه سال 98 

محاسبه دیه سال 97

محاسبه دیه سال 96

محاسبه دیه سال 95

محاسبه دیه سال 94

محاسبه دیه سال 93

محاسبه دیه سال 92 
 
محاسبه دیه سال 91