header1

خدمات الكترونيك قضايي (برای ورود به سامانه كليك كنيد)

نشانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران

نشانی دفاتر خدمات الکترنیک قضایی

 
 
نکاتی قبل از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی :

 قبل از طرح دعوی و تنظیم دادخواست ، شکایت و ارسال اظهار نامه ، می توانید در خصوص مسائل حقوقی و یا کیفری خود و جهت کسب اطلاع از موارد زیر با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی حضوری و یا تلفنی داشته باشید :

1 موضوع خواسته و یا شکایت .

2 متن مناسب برای دادخواست و یا شکایت .

2 دلایل و ضمائم دادخواست و یا شکایت

3 خواسته های دیگری که می توان به همراه خواسته اصلی مطرح کرد .

4 عنوان های کیفری دیگری که می توان در شکایت مطرح کرد .

5 مدارک لازمی که برای طرح دادخواست ، شکایت و یا ارسال اظهارنامه می بایست به همراه داشت .

6 چنانچه ارسال اظهارنامه لازم نیست ، از تنظیم و ارسال آن خودداری شود .

7 آیا طرح دادخواست یا شکایت ، با توجه به دلایل موجود ، نتیجه مطلوب را در پی خواهد داشت ؟

8 کسب اطلاع در خصوص سایر موارد حقوقی

9 داشتن وکیل دادگستری برای تشکیل پرونده ، پیگیری ، دفاع و یا انجام مشاوره حقوقی مستمر با وکیل پایه یک دادگستری از قبل از اقدام قانونی و در طول رسیدگی و اجرای حکم .