آدرس و نشانی مراجع نیابت قضایی در تهران

نشانی نیابت قضایی

آدرس و نشانی مراجع نیابت قضایی در تهران

1 – نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی ( حقوقی ) : تهران ، میدان فردوسی ، بن بست شاهرود

2 – نیابت قضایی و اجرای احکام کیفری ( کیفری ) : تهران ، خیابان خیام ، ضلع شمالی پارک شهر ، خیابان شهید فیاض بخش ، دادسرای ناحیه ۲۳

3 – نیابت قضایی و اجرای احکام شورای حل اختلاف ( شورای حل اختلاف ) : تهران ،خیابان شریعتی ، نرسیده به خیابان بهار شیراز ، نبش کوچه فرهاد 2 ، معاونت اجرای احکام و نیابت قضایی شورای حل اختلاف

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.