ثبت نکاح دائم ، موقت و طلاق و مجازات عدم ثبت آنها 

ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است .

ثبت نکاح موقت نیز در موارد زیر الزامی است :  

1 – باردار شدن زوجه

2- توافق طرفین

3 – شرط ضمن عقد

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود ، این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز جاری است .

جزای نقدی درجه پنج ، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ( 80،000،000 ) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ( 180،000،000 ) ریال می باشد .

حبس تعزیری درجه هفت ، حبس از نود و یک روز تا شش ماه می باشد .

 

موضوعات مرتبط : برای مشاهده هریک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.