سهم الارث پسر و دختر

بسیاری از هم وطنان سئوال می نمایند که آیا با فوت مادر سهم الارث دختر از تَرَکِه مادر ، نصف پسر است یا با پسر برابر خواهد بود ؟ که در پاسخ به این سئوال به اطلاع می رساند که با فوت پدر یا مادر ، پسر و دختر در طبقه اول ارث قرار داشته و سهم الارث پسر 2 برابر دختر می باشد ، بنابراین با فوت مادر هم ، سهم الارث پسر 2 برابر دختر است یعنی سهم الارث دختر نصف پسر می باشد . 

 پاسخ سئوالات حقوقی خود در خصوص ارث را می توانید با شماره تلفن های مشاوره حقوقی مندرج در سایت جویا شوید .

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمایید .
 
طبقات و درجات ارث

سهم الارث پسر و دختر

سهم الارث زوج و زوجه

انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

وکیل پرونده انحصار وراثت ( حصر وراثت )

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین‌ تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کماست

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نصب قیم

عزل قیم

اثر حجر

گواهی رشد و تعیین سن

نحوه صدور حکم حجر متوفی

{jcomments off}