ابراء و سقوط تعهد

یکی از راههای سقوط تعهدات و دیون ، ابراء می باشد . ابراء عبارت است از اینکه داین ( طلبکار) از حق خود به اختیار صرفنظر نماید ، در صورتی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله ( یا طلبکار) برای ابراء اهلیت داشته باشد . ابراء ذمه میت از دین نیز صحیح می باشد . ابراء قابل رجوع نیست .

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.