ترک تعقیب

ترک تعقیب : در جرائمی که قابل گذشت می باشند شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفر خواست ، درخواست ترک تعقیب نماید که در این صورت ، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می نماید . شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند .

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.