فسخ اجاره

به موجب بند ب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف ، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره  به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد لذا دعاوی تخلیه اماکن مسکونی اعم از اینکه تخلیه به علت انقضای مدت اجاره و یا تخلیه به جهت فسخ اجاره به علت تخلف از شروط قرارداد اجاره باشد ، هر دو دعوی فسخ اجاره و تخلیه اماکن مسکونی در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است .

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمائید .

موارد فسخ اجاره نامه مسکونی

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376,5,26 و آیین نامه اجرایی آن

 

 

{jcomments off}

error: