انواع طلاق

انواع طلاق : 

طلاق یکی از طرق انحلال نکاح دائم می باشد خواه متقاضی طلاق زوج باشد و یا زوجه ، طلاق بر دو قسم است طلاق بائن و طلاق رجعی . 

طلاق بائن :

در موارد زیر طلاق بائن خواهد بود :

1 – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .

2 – طلاق زن یائسه .

3 – طلاف خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .

4 – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید باشد .

طلاق خلع :

طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر و یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد .

طلاق مبارات :

طلاق مبارات آنست که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد .

طلاق رجعی :

طلاقی است که در آن برای شوهر در مدت عده حق رجوع است و این رجوع به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط به اینکه مقرون به رجوع باشد .

ثبت رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری نماید به مجازات مقرر در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده محکوم خواهد شد .

آدرس دفتر وکالت : تهران – پایین تر از میدان توحید – ابتدای خیابان فرصت شیرازی – پلاک 170 – طبقه پنجم – واحد 19 حضور با تعیین وقت قبلی – تلفن برای مراجعه جهت مشاوره حضوری و یا وکالت  66432184

{jcomments off}

error: