تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سال ۱۳۹۶

تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سال ۱۳۹۶

ردیف

عنوان خدمت

مبلغ تعرفه

1

تنظیم دادخواست / شکوائیه 1

180،000

2

تنظیم اظهارنامه 2

150،000

3

افزودن پیوست (هرصفحه)

22،000

4

تایپ هر صفحه شرح اضافه

22،000

5

ثبت اطلاعات افراد ذی سمت پرونده و اظهارنامه ، وکیل ، نماینده هر نفر 22،000

6

چاپ و تحویل هر برگ اوراق قضایی

11،000

7

پیگیری دادخواست ، شکوائیه ، اظهارنامه

22،000

8

اطلاع رسانی وضعیت پرونده

22،000

9

ثبت اطلاعات و ارائه شناسه قضایی

100،000

10

ویرایش اطلاعات در سامانه ثنا

40،000

11

ورود به صفحه شخصی در سامانه ابلاغ و رویت آن

22،000

12

تحویل رمز در صورت درخواست متقاضی

20،000

1 مبلغ تنظیم دادخواست / شکوائیه شامل ثبت اطلاعات یک نفر خواهان یا شاکی ، یک نفر خوانده یا متشاکی ، ضمیمه نمودن دو برگ پیوست ، بررسی اطلاعات ، احراز هویت ، چاپ اولیه ، ثبت نهایی ، پرداخت هزینه و ارسال به مرجع قضایی می باشد .

2 مبلغ تعرفه تنظیم اظهارنامه شامل ثبت اطلاعات یک اظهار کننده ، یک مخاطب ، ضمیمه نمودن یک برگ پیوست ، بررسی اطلاعات ، احراز هویت ، چاپ اولیه ، ثبت نهایی ، پرداخت هزینه و ارسال به مرجع ابلاغ می باشد .

نکته : در صورتی که مراجعین قبلاً کد رهگیری دریافت کرده باشند یا خواسته درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشند تعرفه آنها تا 30 درصد از مبالغ اعلامی کاهش خواهد یافت .   

 

 

 {jcomments off}

error: